Preporuči članak:

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST:

Sarajevo, 7.11.2013. godine

Sastanak na temu „Pravo na obrazovanje“
7. 11. 2013. godine

Danas je u Sarajevu održan sastanak na temu „Pravo na obrazovanje“ na kojem je bilo riječi o pravu povratnika i raseljenih lica na obrazovanje, problemima sa kojim se ova populacija susreće, te neprovođenju zakonskih rješenja koja regulišu ovu oblast.

Sastanak, koji je inicirala Unija za održivi povratak i integracije u BiH, po prvi put je za isti stol okupio predstavnike roditelja učenika škole iz Konjević Polja, međunarodnih organizacija OSCE-a, OHR-a, UNICEF-a, Vijeća Evrope, predstavnike institucija Ministarsva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, institucije Ombudsmana BiH, Predsjedništva BiH, te mreža nevladinih organizacija u BiH.

 

Unija je predstavila svoje istraživanje provedeno u 26 opština/općina o pravu na obrazovanje u BiH kao segmentu Revidirane strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Najčešći problemi su: nacionalna grupa predmeta, zapošljavanje manjinskih povratnika u obrazovnim institucijama, prevoz đaka, neuslovne školske prostorije, manjak učila i nastavni kadar, nedostatak škola, te neostvarivanje prava na obrazovanje.

Na sastanku je najviše bio riječi o konkretnim problemima u slučaju đaka škole u Konjević Polju. Učesnici su pohvalili ovakvu vrstu dijaloga i iznijeli vlastito viđenje problema. Iako je diskusija bila otvorena i na trenutke emotivna, prisutni su se složili oko nekoliko zaključaka:

- Važno je nastaviti dijalog i uključiti nadležno Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo prosvjete i kulture RS i direktora škole, te pokušati organizovati sličan forum u samoj školi sa ciljem traženja rješenja.

- Važeći zakoni se ne provode, a krše se i međunarodne konvencije koje je BiH potpisala, te se treba obratiti svim institucijama nadležnim za provođenje zakona.

- Potrebno je iskoristiti sve pravne mehanizne u zaštiti ljudskih prava i prava djeteta, te pokrenuti sankcije i postupke protiv odgovornih i u krajnjem slučaju i protiv Države BiH.

- Pozivaju se nadležne međunarodne (OHR, OSCE) kao i domaće institucije i nevladine organizacije da prepoznaju slučajeve diskriminacije i segregacije o obrazovanju, pomognu da se odgovorni sankcionišu, otklone probleme i spriječe dalja ponavljanja.

Roditelji djece učenika iz Konjević Polja bili su izričiti u svom stavu da traže zvanično izjašnjavanje o ovom slučaju od međunarodnih institucija koje imaju mandat u BiH.

 

Press služba
UZOPI u BiHKontakt
informacije:

Email: uzopi@bih.net.ba
Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 273 581

Mihrivode 29, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.uzopibih.com.ba

Članice Unije:


Unija u svom sastavu broji 98 lokalnih udruženja / udruga, zemljoradničkih i poljoprivrednih zadruga u Bosni i Hercegovini, kao i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice.html