2106
Povratak u Opcinu Stolac

MONITORING POVRATKA

UKUPNI PODACI ZA OPĆINU STOLAC


POVRATAK: Vratilo se 1.460 porodica, odnosno 5.400 osoba
OBNOVLJENO: 2.250 stambenih jedinica
NEOBNOVLJENO: 1.203
stambene jedinice


TABELARNI PREGLED MONITORINGA POVRATKA ZA
OPĆINU STOLAC


Općina Stolac

Broj povratnika (lica)

Br.povratničkih domaćinstava

Br.obnovljenih objekata

Br.neobnovljenih objekata

UKUPNO

5.400

1.460

2.250

1.203

 

Statutom općine Stolac nisu formirane mjesne zajednice i iz tog razloga podatke dajemo na nivou općine.
Provedba imovinskih zahtjeva i povrata imovine u potpunosti je završena.
Po nacionalnoj strukturi najveći broj povratnika je bošnjačke nacionalnosti (5.100 lica), srpske nacionalnosti 270 lica i hrvatske 30.
Za povratak i obnovu stambenih jedinica u 2008 godini prijavljeno je 210 porodica (769 lica) u selima Komanje Brdo, Burmazi, Dragovilje i Cerevo. Neophodna je obnova elektrodistribucijske mreže i lokalnog puta (u selu Cerevo električnu energiju nemaju 2 porodice, u Dragovilju 1, u Komanje Brdu 2 porodice i u Burmazama 2 porodice.
Interesovanje za povratkom izraženo je u selima: Gola Brda, Boljuni, Dolovi – Rotimlja, Prokazići, Zagnježđe  i Basilije (preko 35 porodica) ali nije izvršena rekonstrukcija elektromreže.
Struktura zaposlenih povratnika:
U organima lokalne uprave zaposlen je 41 Hrvat i 10 Bošnjaka, u Domu zdravlja 20 Bošnjaka i 3 Srbina, u osmogodišnjoj školi 37 Bošnjaka i 1 Srbin (ostalo su Hrvati); u srednjoj školi radi 35 Bošnjaka po ugovoru o djelu (nijedan u stalnom radnom odnosu, a policiji je zaposleno 26 Bošnjaka i 11 Srba (ostalo Hrvati).
Karakteristično je da na području još uvijek postoje dvije škole pod jednim krovom.
Očekuje  se da će u toku 2009 godine po projektu ZP-08 biti obnovljeno 65 stambenih jedinica.

 

UKUPNI podaci za općinu Stolac:

  1. Vratilo se 1.460 porodica sa 5.400 lica;
  2. Obnovljeno: 2.250 stambenih jedinica;
  3. Nije obnovljeno: 1.203 stambenih jedinica.

 

Izvor podataka za općinu Stolac:
► Monitori UZOPI U BiH uz pomoć općinske službe za opće poslove

Izdvojena/Utrošena sredstva za povratak u općini Stolac

2012
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2012. godini
Unos podataka je u toku
2011
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2011. godini
Unos podataka je u toku
2010
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2010. godini

2010 Stolac

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2010.godini

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za ovu opštinu odobreno ukupno 235.000,00  od  toga je  u istoj godini ugovoreno  0,00 KM i to za:

  1. individualne stambene jedinice( odobreno 125.000,00KM ,ugovoreno 0,00 KM)
  2. kondominijum (odobreno 80.000,00 KM,ugovoreno 0,00 KM)
  3. održivi povratak (odobreno 30.000,00 KM,ugovoreno 0,00 KM)

 

Prenos sredstava iz 2009.godine

Od nezavršenih Zajedničkih projekata odobrenih za 2009.godinu, preneseno je u 2010.godinu ukupno 610.000,00 KM ,od čega je ugovoreno 329.901,73 KM,i to za:

  1. Individualne stambene jedinice ( odobreno 660.000,00KM,ugovoreno 0,00 KM)
  2. Odrzivi povratak (odobreno 330.000,00KM ,ugovoreno 329.901,92 KM)

 

Prenos sredstava iz 2008.godine

Iz zajedničkih sredstava odobrenih za 2008.godinu (odobreno 878.000,00KM , ugovoreno 809.383,58 KM) preneseno je u 2010.godinu, i to za

-individualne stambene jedinice ( odobreno 250.000,00 KM,ugovoreno 209.191,73 KM )
-održivi povratak ( odobreno  228.000,00KM,ugovoreno 227.842,00  KM )
- Kondominijumi (odobreno 400.000,00KM,ugovoreno 372,349,85 KM)


Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 5 individualnih stambenih jedinica

 

Individualne stambene jedinice

 

125.000,00KM

0,00 KM

Objavljen Javni poziv

 

ZP10

Obnova crkve Svih Svetih

Aldinći

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

 

20 000,00 KM

Realizovno

 

ZP10

Obnova crkve

Potplat

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

 

10.000,00KM

Realizovano

 

ZP10

Sanacija zgrade zajedničkog stanovanja

 

Kondominijum

 

80.000,00KM

0,00 KM

Nisu otpočele aktivnosti na izradi projektnog prijedloga

 

ZP09

Obnova Ali-pašine džamije.

 

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

 

30 000,00 KM

Radovi završeni

 

ZP09

Obnova oštećene zgrade opštine

 

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

 

299 901,92 KM

Radovi završeni

 

ZP09

Individualne stambene jedinice

 

Individualne stambene jedinice

 

280.000,00 KM

0,00KM

Lista upućena na provjeru u Bazi MLJPI

 

ZP08

Planirana gradnja 13 stambenih jedinica

 

Individualne stambene jedinice

 

250.000,00KM

209.191,73 KM

100 % radovi završeni

 

ZP08

Radovi na 2 Zgrade zajedničkog stanovanja, Direktnih korisnika 8 a indirektnih korisnika 2.

 

Kondominijumi

 

400.000.00KM

372,349,85 KM

Evaluacija je u toku

 

ZP08

Obnova 2  putne komunikacije

Stolac, MZ
Burmazi.

Održivi povratak-komunalna  infrastruktura

 

49 910,00 KM

49 910,00 KM

Projekat završen

 

ZP08

Vodosnadbijevanje

Borojevići

Održivi povratak-komunalna  infrastruktura

 

22 932,00 KM

22 932,00 KM

Projekat završen

 

ZP08

Zapošljavanje, izradnja sabirno-pakirnog centra

 

Zapošljavanje

 

155 000,00 KM

155 000,00 KM

Projekat završen

 

a

2009
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2009. godini
Unos podataka je u toku
2008
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2008. godini
Unos podataka je u toku
2007
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2007. godini
Unos podataka je u toku
2006
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2006. godini
Unos podataka je u toku