1Izdvojena sredstva

Donosimo Vam pregled izdvojenih sredstava za podršku povratku u BiH na državnom, entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou. Detaljnije

2Utrosena sredstva

Praćenje izdvojenih sredstava sa nivoa države u 30 općina u Bosni i Hercegovini možete pogledati ovdje.

3Vrsta donacije

Rekonstrukcija stambenih objekata (individualna gradnja, kolektivno stanovanje, socijalna stanogradnja), ekonomska podrška, infrastruktura...
Detaljnije

4Monitoring sredstava

Kroz monitoring povećati odgovornist javnih institucija vezano za trošenje javnih sredstava namjenjenih za programe povratka. Detaljnije

Monitoring javnih sredstava za odrzivi povratak

Primjer nenamjesnkog trošenja novca je zabilježen u mnogim povratničkim područjima BiH. Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini na osnovu direktnog uvida u ovu problematiku na terenu, identifikovalo je brojne slučajeve zloupotrebe i poduzimalo akcije u skaldu sa svojim mogućnostima. Cilj ove web stranice je poboljšati transparentnost i odgovornost rada vladinih institucija za podršku povratka u BiH.

Flash Mapa

  • Putem interaktivne mape BiH omogućen Vam je lakši pregled praćenja izdvajanja i potrošnje javnih sredstava namjenjenih programima povratka.