2106
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na raseljene osobe, izbjeglice i povratnike, i to:
• prikupljanje i obradu podataka o raseljenim osobama, izbjeglicama i povratnicima;
• stvaranjem uslova za povratak raseljenih osoba, izbjeglica i povratnika u njihova prijeratna mjesta stanovanja, uključujući obnovu, rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata;
• praćenje, podsticanje i pomaganje reintegracije povratnika u lokalnu zajednicu, zapošljavanje i stvaranje uslova za održiv povratak, uključujući rekonstrukciju, obnovu i izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;
• planiranje, praćenje, pomaganje ili koordiniranje aktivnosti obnove, rekonstrukcije i održivog povratka sa vladinim i nevladinim sektorima;
• evidentiranje ili registriranje nevladinih organizacija i nadzor nad istim koje se bave pitanjima pomoći raseljenim osobama i povratnicima,
•kao i druge poslove utvrđene zakonom.

(Izvor: Službena web-stranica Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica )

 

Izdvojena sredstva za raseljena lica, povratnike i izbjeglice
Preporučite:


--> Izdvojena sredstva za raseljena lica, povratnike i izbjeglice u 2012. godini

Planirana sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u 2012.godini

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica planiralo je 21.760.000,00 KMu Budžetu za 2012. godinu za nastavak procesa obnove, rekonstrukcije i izgradnje stambenih jedinica za izbjeglice, raseljena lica i povratnike, te izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju neophodne komunalne i socijalne infrastrukture.

 

 

IZDVOJENA SREDSTVA ZA POVRATAK
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
Plan ulaganja u svrhu povratka u 2012. godini:


R.br.

Naziv programa

Opis programa

Po namjenama

Iznos sredstava
(KM)

1.

Fond za povratak BiH

Transfer za raseljena lica i povratnike

 

1.200.000,00 KM

2.

Rekonstrukcija i obnova

Transfer za raseljena lica i povratnike

Individualne stambene jedinice i objekti zajedničkog stanovanja

6.000.000,00 KM

3.

Zajednički projekti

Rekonstrukcija, obnova i održivost povratka sa vladinim i nevladinim sektorom

Održivi povratak

2.800.000,00 KM

4.

Projekti održivog  povratka

Transfer za raseljena lica i povratnike

Održivi povratak

8.536.000,00 KM

5.  

Zjednički projekti

Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni projekti, troškovi implementacije CEB projekta, OPEC-a i zajednički projekti, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika po osnovu sporazuma o redamisiji, te projekti saradnje sa dijasporom

 

624.000,00 KM

6.

Rekonstrukcija i obnova

Transfer za raseljena lica i povratnike

Individualne stambene jedinice i objekti zajedničkog stanovanja

500.000,00 KM

7.

Obnova i izgradnja

Putna, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, objekti zadravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu

Održivi povratak

500.000,00 KM

8.

Zapošljavanje

Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi

Održivi povratak

1.000.000,00 KM

 

UKUPNO

 

 

21.760.000,00 KM

 


--> Izdvojena sredstva za raseljena lica, povratnike i izbjeglice u 2011. godini


Izdvojena sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u  2011.godini

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za nastavak procesa obnove, rekonstrukcije i izgradnje stambenih jedinica za izbjeglice,raseljena lica i povratnike, te izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju neophodne komunalne i socijalne  infrastrukture, u Budžetu za 2011. godinu a u okviru Tekućih transfera izdvojilo je 24.636.000 KM.
Navedeni iznos raspoređen je na slijedeći način:
- Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike ....................................................................19.636.000,00 KM
- Transferi pojedincima - podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS.....................................2.000.000,00 KM
- Tekući transfer za programe podrške razvoja regije Srebrenica .............................................................................3.000.000,00 KM
UKUPNO.................................................................................................................................................24.636.000,00 KM.

U okviru Kapitalnih transfera izdvojeno je i 1.483.207 KM za Podršku implementaciji održivog povratka izbjeglica i prognanih lica sa područja regije Srebrenica.  

(Izvor: budžet Vlade FBIH za 2011.godinu)

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 2011

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u 2011. godini realizovalo slijedeće programe na području FBiH u iznosu od 3.202.530,49 KM i to prema slijedećim segmentima:

 1. rekonstrukcija objekata u dodjeli građevinskog materijala: 1.539,53 KM
 2. rekonstrukcija objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije: 87.000,00 KM
 3. rekonstrukcija objekata po sistemu „ključ u ruke“: 1.992.141,71 KM
 4. održivi povratak: 1.121.849,25 KM

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u 2011. godini realizovalo slijedeće programe na području RS u iznosu od 6.418.086,41 KM i to prema slijedećim segmentima:

 1. rekonstrukcija objekata u dodjeli građevinskog materijala: 2.168.642,20 KM
 2. rekonstrukcija objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije: 121.500,00 KM
 3. rekonstrukcija objekata po sistemu „ključ u ruke“: 1.359.551,62 KM
 4. održivi povratak: 2.768.392,59 KM

Analiza izdvajanja javnih sredstava za rekonstrukciju (predviđene općine/opštine) i održivi povratak (određene općine/opštine) u 2011. godini na području FBiH i RS data je zbirno u nastavku.


Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli građevinskog materijala + finansijska sredstva na području FBiH

Opis projekta

Kanton

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Građevinski materijal

Unsko-sanski kanton

Bosanska Krupa

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Unsko-sanski kanton

Bosanski Petrovac

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Unsko-sanski kanton

Ključ

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Posavski kanton

Odžak

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzlanski kanton

Lukavac

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzlanski kanton

Gradačac

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzlanski kanton

Kladanj

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzlanski kanton

Tuzla

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzlanski kanton

Teočak

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton
Regionalni centar Tuzla

Tešanj

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Maglaj

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Vareš

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Zenica

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Žepče

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Bosansko-podrinjski kanton

Pale Prača/Ustiprača

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Jajce

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Donji Vakuf

19

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Travnik

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Kreševo

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Vitez

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Busovača

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Kiseljak

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Fojnica

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Stolac

23

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Čapljina

11

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ljubuški

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton Sarajevo

Sarajevo

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton 10

Tomislavgrad

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton 10

Glamoč

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Posavski kanton

Odžak

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Tuzlanski kanton

Tuzla

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Bosansko-podrinjski kanton

Pale Prača/Ustiprača

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Jajce

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Dobretići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

7

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Čapljina

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                               161                     

                                               SREDSTAVA:                    1.539.037.53 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije
+ dodjeli građevinskog materijala na području FBiH

Opis projekta

Kanton

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Finansijska sredstva

Posavski kanton

Orašje

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Posavski kanton

Odžak

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Tuzlanski kanton

Banovići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Tuzlanski kanton

Tuzla

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Donji Vakuf

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Travnik

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton Sarajevo

Ilidža

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton Sarajevo

Ilijaš

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton Sarajevo

Sarajevo

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton Sarajevo

Hadžići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton Sarajevo

Vogošća

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton 10

Tomislavgrad

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Posavski kanton

Odžak

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Tuzlanski kanton

Tuzla

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Bosansko-podrinjski kanton

Pale Prača/Ustiprača

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Jajce

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Dobretići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

7

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Čapljina

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Posavski kanton

Odžak

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                   KORISNIKA:                                 34                                 

                                                SREDSTAVA:                    87.000,00  KM

 

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke


Pregled donacija za rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“ na području FBiH

Opis projekta

Kanton

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Unsko-sanski kanton

Cazin

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Unsko-sanski kanton

Velika Kladuša

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Posavski kanton

Odžak

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Tuzlanski kanton

Čelić

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Tuzlanski kanton

Gradačac

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Zeničko-dobojski kanton

Maglaj

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Srednjobosanski kanton

Travnik

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Srednjobosanski kanton

Busovača

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Srednjobosanski kanton

Gornji Vakuf-Uskoplje

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prozor-Rama

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

37

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Hercegovačko-neretvanski kanton

Stolac

11

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Zapadnohercegovački kanton

Čitluk

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Kanton Sarajevo

Sarajevo

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Kanton Sarajevo

Vogošća

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Kanton 10

Drvar

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                   KORISNIKA:                                 82                  

                                               SREDSTAVA:                    1.992.141,71 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke


Pregled donacija iz oblasti održivog povratka na području FBiH

Lokacija

Opis projekta

Namjena

Iznos sredstava

Status projekta

Napomena

Čapljina

 1. Obnova džamije Lokve i Bivolje Brdo
 2. Donacija traktora za fizička lica
 3. Donacija za PZ Dubrave
 4. Donacija 8.000 sadnica različitog voća

 

 

Održivi povratak

 

121.136,00

 

Realizovano

 

Konjic

 1. Rekonstrukcija puta u MZ Bukovica
 2. Rekonstrukcija puta u MZ Trusina
 3. Rekonstrukcija puteva u mjestu Bjelimići
 4. Organizacija crkvene manifestacije, SPC opštinam Konjička

 

Održivi povratak

 

152.044,49

 

 

Realizovano

 

Mostar

 1. Lokalni put Podgorani-Rošci
 2. Rekonstrukcija puta Kamena
 3. Obnova SPC Mostar, saborna Crkva
 4. Donacija motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 5. Donacija 13.000 sadnica različitog voća

 

 

 

Održivi povratak

 

 

174.365,91

 

 

Realizovano

 

Ilijaš

 1. Donacija građevinskog materijala za izgradnju štale za fizička lica
 2. Donacija muzilice za fizička lica
 3. Donacja traktora sa priključcima za fizička lica
 4. Donacija 2.000 sadnica različitog voća za fizička lica

 

Održivi povrataka

 

29.320,31

 

Realizovano

 

Gornji Vakuf – Uskoplje

 1. Izgradnja mosta u mjestu Harsnica
 2. Rekonstrukcija puta Mačkara-Jelići
 3. Donacija 3.200 sadnica različitog voća za fizička lica
 4. Donacija građevinskog materijala za izgradnju stajskih objekata za fizička lica

 

Održivi povratak

 

122.091,27

 

Realizovano

 

Dobretići

 1. Rekonstrukcija vodovoda i puteva

Održivi povratak

60.000,00

Realizovano

 

Donji Vakuf

 1. Rekonstrukcija puteva na području općine

Održivi povratak

70.000,00

Realizovano

 

Olovo

 1. Finansiranje prevoza učenika Kolakovići-Bećari

 

Održivi povratak

 

10.000,00

 

Realizovano

 

Maglaj

 1. Put Bistrica-Ravna
 2. Rekonstrukcija puta u mjestu Bočinja
 3. Rekonstrukcija puta u mjestu Misurići-Jošue-Oruče
 4. Sanacija hrama sv. Trojice u Donjem Rakovcu i parohijskog doma
 5. Obnova vjerskih objekata na području MIZ Maglaj
 6. Donacija 3 motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 7. Donacija 3 motokopačice za fizička lica

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

263.205,00

 

 

 

Realizovano

 

Zavidovići

 1. Donacija građevinskog materijala za izgradnju stajskih objekata za fizička lica
 2. Donacija 2.000 sadnica različitog voća za fizička lica

 

Održivi povratak

 

9.686,27

 

Realizovano

 

Tešanj

 1. Rekonstrukcija puta Kotlanica-Kulica
 2. Rekonstrukcija puta Miljanovci-Lončari
 3. Donacija Udruženju Univerzalna škola sporta Jelah

 

Održivi povratak

 

110.000,00

 

Realizovano

 

 

UKUPNO

 

1.121.849,25 KM

 


Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli građevinskog materijala + finansijska sredstva na području RS


Opis projekta

Regija

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Građevinski materijal

Banja Luka

Prnjavor

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Banja Luka

Banja Luka

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Banja Luka

Teslić

13

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Doboj

Doboj

11

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Doboj

Brod

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Doboj

Modriča

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Doboj

Pelagićevo

10

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Doboj

Šamac

11

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Doboj

Vukosavlje

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Doboj

Derventa

15

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Bijeljina

Zvornik

12

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Bijeljina

Bijeljina

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Vlasenica

Milići

9

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Vlasenica

Šekovići

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Vlasenica

Bratunac

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Sokolac

Pale

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Sokolac

Rogatica

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Sokolac

Han Pijesak

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Foča

Rudo

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Foča

Istočna Ilidža

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Foča

Višegrad

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Trebinje

Kalinovik

9

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Trebinje

Nevesinje

13

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Trebinje

Ljubinje

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Trebinje

Istočni Mostar

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Trebinje

Gacko

20

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Trebinje

Berkovići

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Banja Luka

Teslić

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Doboj

Doboj

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Doboj

Šamac

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Doboj

Derventa

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Vlasenica

Šekovići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Trebinje

Kalinovik

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Trebinje

Gacko

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Trebinje

Berkovići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                                 188                  

                                               SREDSTAVA:                    2.168.624,20 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke


Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije
+ dodjeli građevinskog materijala na području RS

Opis projekta

Regija

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Finansijska sredstva

Banja Luka

Teslić

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Doboj

Derventa

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Foča

Novo Goražde

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Foča

Foča

37

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Foča

Višegrad

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Trebinje

Nevesinje

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Trebinje

Ljubinje

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Banja Luka

Teslić

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Doboj

Doboj

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Doboj

Šamac

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Doboj

Derventa

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Vlasenica

Šekovići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Trebinje

Kalinovik

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Trebinje

Gacko

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Trebinje

Berkovići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                                 55                 

                                               SREDSTAVA:                     121.500,00 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija za rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“ na području RS

Opis projekta

Regija

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Banja Luka

Kozarska/Bosanska Dubica

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Banja Luka

Gradiška

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Doboj

Pelagićevo

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Doboj

Šamac

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Doboj

Derventa

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Bijeljina

Zvornik

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Vlasenica

Srebrenica

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Foča

Rudo

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Foča

Foča

15

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Trebinje

Nevesinje

16

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Trebinje

Bileća

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Trebinje

Istočni Mostar

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Trebinje

Gacko

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Trebinje

Berkovići

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                                 57                

                                               SREDSTAVA:                    1.359.551,62 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija iz oblasti održivog povratka na području RS

Lokacija

Opis projekta

Namjena

Iznos sredstava

Status projekta

Napomena

Bijeljina

 1. Skela Janja
 2. Rekonstrukcija puta u MZ u Janji
 3. Obnova doma kulture u Janji
 4. Izgradnja pješačke staze pored Janje
 5. Donacija traktora sa priključcima za fizička lica
 6. Donacija 3.000 sadnica različitog voća za fizička lica

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

145.103,71

 

 

 

Realizovano

 

Čajniče

 1. Rekonstrukcija puta Đimovići-Bučkovići
 2. Rekonstrukcija ćuprije na Radojni
 3. Donacija traktora sa priključcima za fizička lica

 

Održivi povratak

 

173.012,24

 

Realizovano

 

Bosanski Brod

 1. Obnova društvenog doma u Kolibe

Održivi povrata

19.844,73

Realizovano

 

Doboj

 1. Izgradnja ulične rasvjete Doboj-B.Luka-Dom
 2. Obnova doma kulture u MZ Ševarlije
 3. Obnova doma kulture u MZ Potočani
 4. Obnova doma kulture MZ Sjenina
 5. Obnova doma kulture MZ Svjetlića
 6. Izgradnja vodovoda u mjestu Sjenina lica

 

 

Održivi povrataka

 

 

311.578,79

 

 

Realizovano

 

Foča

 1. Obnova doma kulture MZ Izbišno
 2. Obnova doma kulture MZ Kozja Luka
 3. Elektrifikacija povratničkih naselja
 4. Donacija 10 motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 5. Donacija građevinaskog maetrijala za 8 stajskih objekata za fizička lica
 6. Donacija 21.000 sadnica različitog voća za fizička lica

 

 

Održivi povratak

 

 

285.624,98

 

 

Realizovano

 

Modriča

 1. Donacija 1.800 sadnica različitog voća za fizička lica
 2. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi za fizička lica
 3. Obnova žuše rođenja BDM

 

Održivi povratak

 

95.339,00

 

Realizovano

 

Rogatica

 1. -     Sufinansiranje rekonstrukcije puteva sa opštinom i Vojskom BiH
 2. -     Rekonstrukcija puta Solakovići-Dub
 3. -     Rekonstrukcija puta Zahrid
 4. -     Džamije Lubardići, Šljedovići, Godimilje, Šetići i Mahala
 5. -     Donacija poljoprivredne mahenizacije za fizička lica
 6. Donacija građevinaskog maetrijala za izgradnju  stajskih objekata za fizička lica
 7. Donacija 2.500 sadnica različitog voća za fizička lica
 8. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi – Slap d.o.o.

 

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

 

293.067,04

 

 

 

 

Realizovano

 

Šamac

 1. Rekonstrukcija puta Hrvatska tišina-Hasići
 2. Zapošljavanje u maloj privredi-mehanizacija za fizička lica

 

Održivi povratak

 

179.723,88

 

Realizovano

 

Teslić

 1. Dom MZ Kamenica
 2. Dom MZ Bardaci
 3. Dom MZ Gusti
 4. Bušotine Kamenica, Irice i Grapska
 5. Put Donji Rankovići
 6. Imamska kuća Barići, grijanje džamija Teslić, vakufska kuća u Gornjem Tesliću
 7. Donacija 2.000 sadnica različitog voća za fizička lica
 8. Finansiranje nabavke alata za bravarsku radnju za fizička lica

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

394.761,21

 

 

 

Realizovano

 

Višegrad

 1. Rekonstrukcija puta Gornja Brštanica
 2. Rekonstrukcija puta Jelačići
 3. Rekonstrukcija puta Trševine-Omeragići
 4. Rekonstrukcija puta Đankići
 5. Rekonstrukcija puta Kamenica
 6. Imamska kuća Jonđa
 7. Donacija građevinskog materijala za izgradnju 2 stajska objekta

 

 

Održivi povratak

 

 

192.269,20

 

 

Realizovano

 

Zvornik

 1. Izgradnja vodovoda u MZ kozluk
 2. Rekonstrukcija puta Srednji Šepak

-     Donacija građevinaskog maetrijala za 8 stajskih objekata za fizička lica

 1. Donacija 25.000 sadnica različitog voća za fizička lica
 2. Rekonstrukcija puta Mahmutovići
 3. Rekonstrukcija puta Gornja Kamenica
 4. Rekonstrukcija puta Gornji Šepak
 5. Rekonstrukcija puta Srednji Glodi
 6. Rekonstrukcija puta Donja Kamenica-Kadrići
 7. Obnova džamije u Donjim Križevićima
 8. Izgradnja mosta u MZ Kozluk
 9. Rekosntrukcija puta Dugio dio-Potočani
 10. Rekonstrukcija puta MZ Đulići
 11. Izgradnja rasvjete u mjestu Šetići

 

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

 

529.456,35

 

 

 

 

Realizovano

 

Istočna Ilidža

 1. Donacija poljoprivredne mehanizacije za fizička lica

Održivi povratak

5.689,53

Realizovano

 

Derventa

 1. Građevinski materijal za izgradnju stajskog objekta za fizička lica
 2. Donacija traktora sa priključcima za fizička lica
 3. Izgradnja župe srca Marijina
 4. Obnova župe sv. Juraja mučenika
 5. Džamija Potočani
 6. Rekonstrukcija puta Kuljenovci-Pjevalovac

 

 

Održivi povratak

 

 

142.921,93

 

 

Realizovano

 

 

UKUPNO

 

2.768.392,59 KM

 --> Izdvojena sredstva za raseljena lica, povratnike i izbjeglice u 2010. godini

 Štampaj:

Izdvojena sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u 2010.godini

U okviru Budžeta  za 2010.godinu FMROI je za potrebe rješavanja problema izbjeglica i raseljenih lica a u okviru Tekućih grantova- Transfer za raseljena lica i povratnike izdvojilo 24.030.000,00 KM, te u okviru Kapitalnog granta- Podrška implementaciji i održivom povratku izbjeglica i prognanih lica sa opdručja opštine Srebrenica - 1.648.008,00 KM.
U nastavku su informacije o pojedinim realizovanim programima u 2010.godini:

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZAJEDNIČKOG STANOVANJA

U okviru Programa „Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog stanovanja“, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u 2010. godini je finansiralo i sufinansiralo niz projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata zajedničkog stanovanja.

ŽEPČE - U saradnji i na zahtjev općine Žepče, FMROI je finansiralo izgradnju I faze stambene zgrade u Prvoj ulici u Žepču. Naime, u toku rata porušeni su stambeni objekti u kojima se stanovalo, a usljed promjene regulacionog plana njihova izgradnja i obnova nije moguća pa su prijeratni korisnici ostali bez mogućnosti povratka i adekvatnog stambenog zbrinjavanja. Općina Žepče je obezbijedila lokaciju, potrebne saglasnosti i finansirala temelje stambene zgrade, a Ministarstvo sa 130.000,00 KM finansiralo je radove i materijal, te je urađena I faza, stavljanje objekta pod krov. Potpunom izgradnjom ove zgrade osigurat će se 10 stambenih jedinica namijenjenih raseljenim osobama i izbjeglicama koji su ostali bez svojih stanova usljed rušenja u toku ratnih dejstava.

DRVAR- Iz Programa podrške povratku Srba na prostore Federacije Bosne i Hercegovine, finansirana je rekonstrukcija i sanacija stambene zgrade u Drvaru. Njenom rekonstrukcijom i sanacijom omogućen je povratak i stambeno zbrinjavanje 8 raseljenih porodica. Sanacija je koštala oko 130.000,00 KM, a u potpunosti je finansirana od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

REALIZACIJA PROJEKTA „POVRATAK U ISTOČNU HERCEGOVINU“

U okviru Programa „Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog tipa stanovanja“ Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u 2010. godini počela je realizacija Projekta „Povratak u Istočnu Hercegovinu“. Ovaj Projekt obuhvata obnovu i rekonstrukciju induvidualnih stambenih objekata za povratnike, raseljene osobe i izbjeglice u sedam općina Istočne Hercegovine i to: Bileća, Trebinje, Gacko, Berkovići, Ljubinje, Nevesinje i Istočni Mostar.

Na javni poziv, Ministarstva 347 potencijalnih korisnika, povratnika, raseljenih porodica i izbjeglica. Na osnovu Kriterija te u skladu sa Planom povratka i raspoloživim budžetskim sredstvima u 2010. godini, Komisija ministarstva je odabrala prvih 70 korisnika od koji je 29 odabrano za potpunu rekonstrukciju odnosno po sistemu ključ u ruke, a 41 korisnik za dodjelu građevinskog materijala. Za 26 korisnika, zbog loše socijalne situacije, dodijeljena je i finansijska pomoć za ugradnju doniranog materijala od po 2.000,00 KM.

Kako ovaj povratak spada u kategoriju tzv. „manjinski povratak“ a na osnovu velikog broja iskazanog interesa za povratkom Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica planira nastaviti realizaciju ovog Projekta, kako obnove stambenih objekata tako i projekata održivosti povratka.

IZGRADNJA PUTA KRAGLJIVODE – KRST , OPŠTINA SREBRENICA

U programu „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine u 2010. godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica obezbjedilo je posebna sredstva kao podršku implementaciji, održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja opštine Srebrenica.

Po zahtjevu opštine Srebrenica, a u skladu sa potpisanim Sporazumom između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i opštine Srebrenica izgrađen je lokalni asfaltni put Kragljivode – Krst, dužine 8.000 metara.

 Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica osiguralo je 1.295.027,81 KM, od čega je utrošeno 1.245.244,43 KM za izgradnju tog puta, a opština Srebrenica je kao investitor obezbjedila tehničku dokumentaciju, odabrala izvođača radova i nadzora.

Završetak izgradnje puta i tehnički prijem obavljen je 02.12.2010. godine. Komisija za tehnički prijem opštine Srebrenica konstatuje, da je dio puta u dužini od 350 metara identifikovan kao klizište, pa nije tretirano ovim projektom i buduća je obaveza opštine Srebrenica, te da su ostali predviđeni radovi završeni u skladu sa tehničkom dokumetacijom i da se predmetni put može koristiti odnosno može služiti svojoj namjeni.

SOCIJALNO-NEPROFITNO STANOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Donatori: Ambasada Kraljevine Holandije, Institucije vlasti BiH i CRS
Trajanje projekta: Decembar 2007 - Decembar 2010. godine
Vrijednost projekta: 3.556.588, 00 EUR (Ambasada Kraljevine Holandije – 2.598.853,00 EUR;
Institucije vlasti BiH - 828.154,00 EUR; CRS -129.581,00 EUR)

Ovaj trogodišnji pilot-projekt će osigurati socijalno stanovanje u održivim zajednicama za najmanje 130 porodica (oko 370 osoba). Tokom trogodišnjeg perioda planirana je i izgradnja četiri socijalne stambene zgrade u minimum tri općine, osigurati podršku za stvaranje prihoda i reintegraciju korisnika, uspostaviti veze između korisnika socijalnih stanova i lokalne zajednice. Stanari izgrađenih objekata su korisnici u kolektivnim i alterantivnim smještajima u BIH, povratnici koji borave u alternativnim šmještajima i stručna lica koje su općine povratka identiificale kao potrebne za razvoj zajednica.

U periodu decembar 2007. – decembar 2010. godine su završeni:
- stambeno naselje u Gojevićima Općina Fojnica i
- stambeno poslovna zgrada u Potočarima, Općina Srebrenica, čiji stambeni kapaciteti su za 63 domaćinstva različite strukture.
- stambena zgrada u Drvaru sa 40 stambenih jedinica
- izgradnja 20 potkrovnih stanova sa obnovom zajedničkih dijelova zgrade i izmjenom krovnih pokrivača na 14 stambenih zgrada u goraždu, naselje Vitkovići.

Izgradnja stambeno ‐poslovni hobjekata sa po 4 stana i jednim poslovnim prostorom u Foči mjesnim zajednicama Kratine i Godijeno‐Slatina, je započeta u decembru 2010.godine. Završetkom izgradnje, u maju 2011. godine očekuje se završetak 8 stambenih jedinica i 2 poslovna prostora.

Stanovi u svim izgrađenim objektima namjenjeni su korisnicima kolektivnih centara stanovanja, povratnicima koji borave u alternativnim smještajima, korisnicima Centra za socijalni rad i stručnim licima potrebnih za razvoj Kantona i lokalne zajednice. Stanovanje je regulisano ugovorima o zakupu između korisnika i vlasnika zgrada, Općine ili Kantona. Zakupnine su neprofitne za vlasnike zgrada i koristit će za investiciono i tekuće održavanje, upravljanje objektom, amortizaciju i osiguranje objekta.

(Izvor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica)

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 2010

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u 2010. godini realizovalo slijedeće programe na području FBiH u iznosu od 5.386.002,84 KM i to prema slijedećim segmentima:

 1. rekonstrukcija objekata u dodjeli građevinskog materijala: 1.872.334,41 KM
 2. rekonstrukcija objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije: 150.000,00 KM
 3. rekonstrukcija objekata po sistemu „ključ u ruke“: 981.210,97 KM
 4. održivi povratak: 2.382.457,46 KM

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u 2010. godini realizovalo slijedeće programe na području RS u iznosu od 8.136.595,96 KM i to prema slijedećim segmentima:

 1. rekonstrukcija objekata u dodjeli građevinskog materijala: 1.801.157,88 KM
 2. rekonstrukcija objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije: 180.000,00 KM
 3. rekonstrukcija objekata po sistemu „ključ u ruke“: 1.208.840,76 KM
 4. održivi povratak: 4.946.597,32 KM

Analiza izdvajanja javnih sredstava za rekonstrukciju (predviđene općine/opštine) i održivi povratak (određene općine/opštine) u 2010. godini na području FBiH i RS data je zbirno u nastavku.


Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli građevinskog materijala + finansijska sredstva na području FBiH


Opis projekta

Kanton

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status
projekta

Napomena

Građevinski materijal

Unsko-sanski kanton

Cazin

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Unsko-sanski kanton

Velika Kladuša

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Unsko-sanski kanton

Bosanski Petrovac

39

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Posavski kanton

Odžak

39

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Žepče

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Zavidovići

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Olovo

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Bosansko-podrinjski kanton

Ustikolina

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Bosansko-podrinjski kanton

Goražde

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Bugojno

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Novi Travnik

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Gornji Vakuf-Uskoplje

41

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Jajce

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Fojnica

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Donji Vakuf

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Stolac

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prozor-Rama

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

23

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Čapljina

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Jablanica

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton Sarajevo

Ilijaš

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton Sarajevo

Trnovo

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton Sarajevo

Hadžići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton Sarajevo

Novi Grad

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton 10

Tomislavgrad

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Kanton 10

Livno

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Posavski kanton

Odžak

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Zeničko-dobojski kanton

Zavidovići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Zeničko-dobojski kanton

Olovo

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Bosansko-podrinjski kanton

Ustikolina

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Jajce

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prozor-Rama

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Kanton 10

Livno

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                               219                      
                                          SREDSTAVA:                    1.872.334,41 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije +
dodjeli građevinskog materijala na području FBiH

Opis projekta

Kanton

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Finansijska sredstva

Unsko-sanski kanton

Velika Kladuša

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Unsko-sanski kanton

Bosanska Krupa

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Posavski kanton

Orašje

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Posavski kanton

Odžak

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Zeničko-dobojski kanton

Olovo

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Bosansko-podrinjski kanton

Ustikolina

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Novi Travnik

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Jajce

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Srednjobosanski kanton

Donji Vakuf

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Stolac

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Hercegovačko-neretvanski kanton

Jablanica

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton Sarajevo

Novi Grad

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton 10

Livno

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Kanton 10

Kupres

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Posavski kanton

Odžak

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Zavidovići

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Zeničko-dobojski kanton

Olovo

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Bosansko-podrinjski kanton

Ustikolina

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Srednjobosanski kanton

Jajce

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prozor-Rama

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Kanton 10

Livno

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                   KORISNIKA:                               60                                     

                                                SREDSTAVA:                    150.000,00 KM

 

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija za rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“ na području FBiH

Opis projekta

Kanton

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Zeničko-dobojski kanton

Žepče

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Zeničko-dobojski kanton

Olovo

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Bosansko-podrinjski kanton

Ustikolina

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Srednjobosanski kanton

Kreševo

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Srednjobosanski kanton

Jajce

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Hercegovačko-neretvanski kanton

Stolac

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar

19

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Hercegovačko-neretvanski kanton

Čapljina

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Hercegovačko-neretvanski kanton

Jablanica

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Kanton 10

Glamoč

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Kanton 10

Drvar

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukcija objekata po sistemu “ključ u ruke“

Kanton 10

Livno

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                   KORISNIKA:                                40                   

                                               SREDSTAVA:                       981.210,97 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija iz oblasti održivog povratka na području FBiH

Lokacija

Opis projekta

Namjena

Iznos sredstava

Status projekta

Napomena

Čapljina

 1. Idejno rješenje za izgradnju vodovoda
 2. Obnova društvenog objekta u mjestu Opličići
 3. Izgradnja ulične rasvjete u mjestu Opličići
 4. Izgradnja Javne česme i vodovoda u MZ Domanovići
 5. Obnova džamije Bivolje Brdo
 6. Donacija 2 motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 7. Donacija motokopačice za fizička lica
 8. Donacija 60.000 sadnica različitog voća
 9. Donacija za 9 plastenika - SGV

 

 

 

Održivi
povratak

 

 

 

401.058,60

 

 

 

Realizovano

 

Konjic

 1. Put Studenčica
 2. Putevi u MZ Neretvica
 3. Imamska kuća Spiljani, munara džamije Gradac
 4. Obnova RKT Žitače u Buturović Polju
 5. Obnova Srpske crkvene slave Čelebići
 6. Rekonstrukcija II osnovne škole
 7. Motokultivator za fizička lica
 8. Plastenik za fizička lica
 9. Traktor, voće za ZZ Gornja Neretva

 

 

 

Održivi povratak

 

 

228.224,24

 

 

Realizovano

 

Mostar

 1. Izgradnja kanala Ješevac, igrališta
 2.  Kružanj, Dračevice i Pijesci
 3. Izgradnja igrališta Vranjevići
 4. Izgradnja igrališta Humi i Semetovac
 5. Izgradnja javne rasvjete u općini Sjever
 6. Rekonstrukcija puta Vranjevići-Kamena
 7. Rekonstrukcija puta Vranjevići-Svačići i Vranjevići-Ćumurije
 8. Izgradnja vodovoda Raići
 9. Obnova crkve Vaznesenja u Bijelom Polju
 10. Obnova SPC Blagaj
 11. Obnova crkve u Rodoču
 12. Obnova džamije Ali-bega Lafe u Zahumu
 13. Donacija 10 motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 14. Donacija 16 plastenika od 100 m2  za fizička lica
 15. Donacija 12 motokopačica za fizička lica
 16. Traktor za PZ Bioprodukt Podveležje
 17. Donacija 80.000 sadnica različitog voća
 18. Voće za SGV
 19. Ozvučenje za KUD Blagaj

 

 

 

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

 

 

916.390,35

 

 

 

 

 

Realizovano

 

Ilijaš

 1. Rekonstrukcija puta u MZ Malešići
 2. Donacija 2 plastenika za fizička lica

Održivi povrataka

64.500,00

Realizovano

 

Gornji Vakuf – Uskoplje

 1. Izgradnja rasvjete u mjestu Bistrica
 2. Rekonstrukcija puta u MZ Vrse
 3. Rekonstrukcija puta u MZ Bojska
 4. Rekonstrukcija puta u MZ Krupa
 5. Džamija Grnica i Voljevac
 6. Donacija 3 motokultivatora sa priključcima za
  fizička lica

 

 

Održivi povratak

 

 

312.886,27

 

 

Realizovano

 

Travnik

 1. Obnova župe u mjestu Turbe
 2. Ograđivanje groblja u mjestu Slimena
 3. Obnova vjerskih objekata

 

Održivi povratak

 

63.000,00

 

Realizovano

 

Olovo

 1. Finansiranje prevoza učenika Kolakovići-Bećari
 2. Izgradnja spomen obilježja
 3. Obnova O.Š. Petrovići

 

Održivi povratak

 

44.000,00

 

Realizovano

 

Maglaj

 1. Obnova O.Š. Moševac
 2. Rekonstrukcija puta u mjestu Kopice
 3. Munara Bradići i Kopice, šehidsko mezarje Rječica

 

Održivi povratak

 

109.748,00

 

Realizovano

 

Vareš

 1. Džamija Ravne
 2. Kapetanović d.o.o.
 3. Donacija motokopačice za fizička lica

 

Održivi povratak

 

59.250,00

 

Realizovano

 

Zavidovići

 1. Izgradnja školske sale
 2. Izgradnja vodovoda Lijevče i Davulije
 3. Donacija plastenika od 100 m2  za fizička lica

 

Održivi povratak

 

183.400,00

 

Realizovano

 

 

UKUPNO

 

2.382.457,46 KM

 


Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli građevinskog materijala + finansijska sredstva na području RS

Opis projekta

Regionalni centar

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Građevinski materijal

Banja Luka

Prijedor

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Banja Luka

Banja Luka

8

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Banja Luka

Gradiška

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Derventa

26

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Ugljevik

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Doboj

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Zvornik

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Šamac

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Bijeljina

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Vukosavlje

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Tuzla

Modriča

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Sarajevo

Rogatica

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Sarajevo

Foča

40

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Sarajevo

Višegrad

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Sarajevo

Novo Goražde

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Mostar

Nevesinje

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Mostar

Berkovići

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Mostar

Ljubinje

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Mostar

Trebinje

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal

Mostar

Gacko

13

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Banja Luka

Novi Grad/
Bosanski Novi

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Banja Luka

Prijedor

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Banja Luka

Banja Luka

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Banja Luka

Gradiška

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Tuzla

Modriča

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Sarajevo

Čajniče

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Sarajevo

Foča

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Sarajevo

Višegrad

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Mostar

Nevesinje

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Mostar

Berkovići

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Mostar

Istočni Mostar

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Mostar

Ljubinje

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Mostar

Trebinje

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Mostar

Gacko

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Građevinski materijal + finansijska sredstva

Mostar

Bileća

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                               164                   

                                               SREDSTAVA:                    1.801.157,88 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija za rekonstrukciju objekata u dodjeli finansijskih sredstava za ugradnju korisnicima donacije
+ dodjeli građevinskog materijala na području RS

Opis projekta

Regionalni centar

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Finansijska sredstva

Banja Luka

Kozarska/Bosanska Dubica

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Banja Luka

Teslić

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Banja Luka

Banja Luka

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Tuzla

Ugljevik

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Tuzla

Doboj

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Tuzla

Zvornik

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Tuzla

Bijeljina

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Sarajevo

Rogatica

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Sarajevo

Foča

29

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Sarajevo

Novo Goražde

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva

Mostar

Gacko

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal  

Banja Luka

Novi Grad/Bosanski Novi

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Banja Luka

Prijedor

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Banja Luka

Banja Luka

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Banja Luka

Gradiška

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Tuzla

Modriča

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Sarajevo

Čajniče

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Sarajevo

Foča

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Sarajevo

Višegrad

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Mostar

Nevesinje

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Mostar

Berkovići

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Mostar

Istočni Mostar

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Mostar

Ljubinje

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Mostar

Trebinje

2

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Mostar

Gacko

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Finansijska sredstva + građevinski materijal

Mostar

Bileća

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                                 84                  

                                               SREDSTAVA:                     180.000,00 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija za rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“ na području RS

Opis projekta

Regionalni centar

Lokacija

Broj korisnika

Namjena

Status projekta

Napomena

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Banja Luka

Prijedor

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Tuzla

Derventa

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Sarajevo

Rudo

3

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Sarajevo

Foča

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Sarajevo

Višegrad

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Mostar

Nevesinje

12

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Mostar

Berkovići

4

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Mostar

Istočni Mostar

1

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Mostar

Trebinje

6

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Mostar

Gacko

7

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

Rekonstrukciju objekata po sistemu “ključ u ruke“

Mostar

Bileća

5

Individualne stambene jedinice

Realizovano

 

UKUPNO                                  KORISNIKA:                                 45                 

                                               SREDSTAVA:                     1.208.840,76 KM

Legenda skraćenica:
GM – građevinski materijal
FS – finansijska sredstva 
KR – ključ u ruke

 

Pregled donacija iz oblasti održivog povratka na području RS

Lokacija

Opis projekta

Namjena

Iznos sredstava

Status projekta

Napomena

Bijeljina

 1. Obnova ambulante u MZ janja
 2. Izgradnja elektromreže u Janji
 3. Obnova poslovnog objekta u Janji
 4. Donacija tri motokultivatora sa priključcima i motokopačice za fizička lica
 5. Donacija dva plastenika od 100m2 za fizička lica
 6. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi – ZZ Bijeljina
 7. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi – ZZ Zečkanović
 8. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi – ZZ Janjax d.o.o.

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

349.009.85

 

 

 

Realizovano

 

Čajniče

 1. Rekonstrukcija puta Zaborak-Jastrebice-Stopići u MZ Zaborak
 2. Džamija Hunkovići
 3. Donacija 6 motokultivatora sa priključcima
 4. Donacija 3 plastenika od 100m2  za fizička lica
 5. Donacija 10.000 sadnica raznoh voća, MZ Međuriječje

 

 

Održivi povratak

 

 

111.537,08

 

 

Realizovano

 

Bosanski Brod

 1. Rekonstrukcija puta u MZ Kolibe Gonje
 2. Obnova župe sv. Ilije Proroka
 3. Donacija motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 4. Donacija  plastenika od 100m2  za fizička lica

 

 

Održivi povratak

 

 

 

46.239,00

 

 

Realizovano

 

Doboj

 1. Rekonstrukcija vodovoda u naselju Pridjel Gornji
 2. Rekonstrukcija vodovoda u mjestima Sjenina i Sjenina Rijeka
 3. Obnova doma kulture, Gornja Grapska
 4. Opremanje društvenih prostorija MZ Pridjel Gornji
 5. Opremanje sale Omladinskog doma, MZ Sjenina
 6. Opremanje prostorija MZ Makljenovac i društvenih prostorija MZ Drežnica
 7. Sanacija RKT crkve sv. Leopolda B.M. Dragolavci
 8. Donacija 2 motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 9. Donacija plastenika od 100m2  za fizička lica

 

 

 

 

Održivi povrataka

 

 

 

 

79.100,00

Realizovano

 

Foča

 1. Rekonstrukcija puta Miljevina-Srbotina-Dobre Vode
 2. Džamija Daničići, džamija Hum i mekteb Dančići
 3. Donacija 18 motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 4. Donacija 3 traktora sa priključcima za fizička lica
 5. Donacija 10 plastenika od 100m2  za fizička lica

 

 

Održivi povratak

 

 

375.374,70

 

 

Realizovano

 

Modriča

 1. Obnova župe rođenja BDM
 2. Donacija traktora UG Čardak

 

Održivi povratak

 

40.430,01

 

Realizovano

 

Rogatica

 1. Obnova vjerskog objekta u Rakitnici
 2. Donacija plastenika od 100m2  za fizička lica
 3. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi – Slap d.o.o.

 

Održivi povratak

 

78.466,58

 

Realizovano

 

Šamac

 1. Rekonstrukcija puta u MZ Novo Naselje
 2. Obnova župe materinstva BDM Hrvatska tišina
 3. Obnova Mir Ahmedove džamija G. Azizija
 4. Donacija plastenika od 100m2  za fizička lica

 

Održivi povratak

 

311.374,00

 

Realizovano

 

Teslić

 1. Rekonstrukcija puta Bardaci-Zečevo brdo
 2. Rekonstrukcija infrastrukturnih objekata u MZ Stenjak
 3. Obnova društvenog objekta u mjestu Donji Ružević
 4. Završetak džamije
 5. Donacija 5 motokultivatora sa priključcima za fizička lica

 

 

Održivi povratak

 

 

181.842,20

 

 

Realizovano

 

Višegrad

 1. Izgradnja rasvjete u MZ Međeđa
 2. Donacija 6 motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 3. Donacija plastenika od 100m2  za fizička lica
 4. Pomoć za zapošljavanje povratnika u maloj privredi i poljoprivredi – PZ Višegrad
 5. Donacija Udruženju za povratak i ljubitelja sela Kaoštice
 6. Donacija 4.400 sadnica različitog voća

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

130.938,77

 

 

 

Realizovano

 

Zvornik

 1. Rekonstrukcija puta Glumina, Oraovac, Radakovac i Gornja Kamenica
 2. Rekonstrukcija puta Jošanica-Kamenolom-Novo Selo
 3. Rekonstrukcija puta Šetići i džamija Križevići
 4. Riječanska džamija
 5. Donacija motokultivatora sa priključcima za fizička lica
 6. Donacija Pekara Korin – Divič
 7. Donacija ZZ Voćar Glumina
 8. Donacija ZR Jezero-plast
 9. Donacija za UZOR
 10. Donacija za MZ kozluk

 

 

 

 

Održivi povratak

 

 

 

 

360.167,34

 

 

 

 

Realizovano

 

Istočna Ilidža

 1. Pomoć za zapošljavanje povratnika-nabavka mašina za slastičarnu

Održivi povratak

6.000,00

Realizovano

 

Derventa

 1. Izgradnja društvenog doma
 2. Obnova župe sv. Franje Asiškog u mjestu Žeravac
 3. Obnova župe sv. Antuna Padovanskog u mjestu Velika Bukovica
 4. Obnova RTK župe Ivana Krstitelja u mjestu Bijelo Polje
 5. Donacija 2 plastenika od 100m2  za fizička lica

 

 

Održivi povratak

 

 

106.825,20

 

 

Realizovano

 

 

UKUPNO

 

1.828.294,88 KM