2106

Općina Dobretići je jedna od najmanjih i najmlađih općina u BiH. Cijelo područje općine je kod lokalnog stanovništva poznato kao Pougarje, nazvano po rijeci Ugar koja izvire na planini Vlašić (istočno od Dobretića) i protiče uz sjeveroistočni rub obronka Ranče, a to je ujedno i entitetska granica.

Pougarje je do rata bilo pod upravom općine Skender-Vakuf, a potom kratko vrijeme pripojeno općini Jajce da bi se osamostalila i danas, kao takva i postoji pod nazivom Dobretići. Stanovništvo Pougarje je do prije rata imalo cca. 5000 stanovnika u 20-ak sela i zaselaka, a danas ih je ukupno par stotina, uglavnom starije dobi i bave se isključivo stočarstvom.

Općina je nastala otcjepljenjem od općine Skender Vakuf, te od 4 mjesne zajednice (Dobretići,Davidovići,Kričići i Melina). Po popisu iz 1991. etnički sastav 4 zajednice je bio:
• Hrvati 4720
• Srbi 158
• Bošnjaci 3
• Jugoslaveni 19
• Ostali 42
Izvor: bs.wikipedia.org/wiki/Dobretići

Izdvojena / utrosena sredstva za povratak u opstini Dobretici

Preporučite:2012
--> Analiza upitnika 2010. - 2011.

Jedna od metoda prikupljanja podataka o izdvojenim i utrošenim javnim sredstvima za održivi povratak, jeste i putem upitnika. Upitnik obuhvata slijedeće segmente:
-informacije o ukupno planiranim, realizovanim I utrošenim sredstvima,
-informacije o planiranim, realizovanim I utrošenim sredstvima po namjenama
a. obnova stambenih objekata,
b. izgradnja stambenih objekata,
c. održivi povratak (komunalna infrastruktura, socijalna infrastruktura, zapošljavanje I samozapošljavanje, elektrifikacija povratničkih naselja),
-  radu Komisije, poštivanju ljudskih prava, broju povratnika, broju mladih povratnika, razlozima za (ne)povratak, zapošljavanje I sl.)
- pripremljenost monitora za rad u općinama,
- konačni komentar monitora

Sa načelnikom općine Dobretići smo postigli dogovor o saradnji na aktivnostima koje smo provodili u okviru Projekta “Monitoring utroška javnih sredstava za održivi povratak”

 

SREDSTVA ZA  2010 – UPITNIK OPŠTINE

Naziv projekta-
Donator

Opis projekta 

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

Fond za povratak BiH

Izgradnja  1 individualne stambene jedinice

Mijatovići

Individualne stambene jedinice

22.496,29

 

 

 

 

Fond za povratak BiH

Obnova 1 individualne stambene jedinica

Zubovići

Individualne stambene jedinice

10.607,79

 

 

 

 

Fond za povratak BiH

Izgradnja 2 individualne stambene jedinica

Vukovići

Individualne stambene jedinice

21.749,92

 

 

 

 

Fond za povratak BiH

Izgradnja 2 individualne stambene jedinica

Vukovići

Individualne stambene jedinice

37.561,11

 

 

 

 

Fond za povratak BiH

Izgradnja 1 individualne stambene jedinica

Milaševci

Individualne stambene jedinice

21.749,92

 

 

 

 

Fond za povratak BiH

Obnova 1 individualne stambene jedinica

Brnjići

Individualne stambene jedinice

16.247,79

 

 

 

 

Fond za povratak BiH

Obnova puteva

Dobretići

Održivi povratak

 

29.946,50

29.946,50

 

 

Fond za povratak – ZPE10

Elektrifikacija povratničkih naselja

Dobretići

Elektrifikacija

29.600,00

29.600,00

32.000,00

 

 

UKUPNO

 

160.012,82

59.546,50

61.946,50

 

 

 

SREDSTVA ZA  2011 – UPITNIK OPŠTINE

Naziv projekta-
Donator

Opis projekta 

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZPE10

Elektrifikacija povratničkih naselja

Dobretići

Elektrifikacija

 

 

100.000,00

 

Prenos sredstava

UKUPNO

 

 

 

100.000,00

 

 

 

 

SREDSTVA ZA  2010 – UPITNIK MONITORA (KVANTITATIVNI DIO)

Obnova i  izgradnja

Lokacija

Opis projekta

Namjena

Broj

Napomena

Dobretići

Obnova

Individualne stambene jedinice

0

 

Izgradnja

Individualne stambene jedinice

6

 

Obnova

Kolektivno stanovanje

0

 

Izgradnja

Kolektivno stanovanje

0

 

UKUPNO

 

 

Individualne st.jedinice:
6

Kolektivno stanovanje:
0

 

Rekonstrukcija i obnova infrastrukture i održivi povratak

Lokacija

Donator/Naziv projekta

Opis projekta

Namjena

Da/Ne

Napomena

Dobretići

 

Obnova i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

Održivi povratak

Ne

 

 

Obnova i rekonstrukcija
socijalne infrastrukture

Održivi povratak

Ne

 

 

Projekti zapošljavanje I samozapošljavanja

Održivi povratak

Ne

 

ZP10

Projekti elektrifikacije

Elektrifikacija

Da

 

 

 

KVALITATIVNI DIO UPITNIKA

Kvalitativni dio upitnika se odnosi na slijedeće segmente:

•o radu opštinske Komisije
•o poštivanju ljudskih prava
•o korupciji u procesu održivog povratak
•o zalaganju političkih stranaka u procesu održivog povratak
•o potrebama povratnika

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Komentar

1.

Da li opštinska Komisija, po vašoj ocjeni, ispunjava zadatke zbog kojih je osnovana?

Da

Rješava predmete blagovremeno

2.

Da li općinska/opštinska Komisija na adekvatan način sarađuje sa ostalim akterima u procesu?

Da

Sarađuje sa općinskim službama I povratnicima

3.

Kako bi ocjenili poštovanje ljudskih prava raseljenih lica i povratnika u općini/opštini?

Vrlo dobro

 

4.

Kako bi ocjenili realizaciju procesa povratka prognanika i raseljenih lica u općini/opštini?

Dobro

 

5.

Kako bi, na nivou opštine,  ocjenili nivo neregularnosti i korupcije  u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika?

Odlično

 

6.

Kako bi, na nivou opštine,  ocjenili nivo neregularnosti i korupcije u drugim oblastima održivog povratka:

 

Rekonstrukcija individualnih stamb.jedinica

Vrlo dobro

 

Obnova i izgradnja kondominijuma

Vrlo dobro

 

Projekti elektrifikacije

Vrlo dobro

 

Izgradnja socijalne i komunalne infrastrukture

Vrlo dobro

 

Zapošljavanje povratnika i dodjelu materijalnih dobara

Vrlo dobro

 

7.

Kako bi ocjenili zalaganje političkih partija na vlasti u borbi protiv neregularnosti i korupcije u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika?

Odlično

Svako uzimanje mita I korupcije je spriječno kroz otpuštanje sa radnog mjesta

8.

Da li je nivo neregularnosti i korpcije  u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika veći nego u prethodnom periodu?

Ne

 

9.

Najbrojte najvažnije eće razloge za raširenost neregularnosti i korupcije   u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika?

Nedostatak baze podataka podijeljenih donacija

10.

Da li je na teritoriji Vaše mjesne zajednice potrebno obnoviti još stambenih jedinica za raseljena lica?

Da, 600

 

11.

Da li je na nivou općine /opštine povećan broj povratnika  u predhodnoj godini?

Da, 15 povratnika

 

12.

Da li je na nivou općine /opštine povećan broj mladih povratnika u predhodnoj godini?

Da

 

13.

Da lie se povećao broj povratnika koji su se zaposlili?

 

 

14.

Da li se povećao broj mladih povratnika koji su se zaposlili

 

 

15.

Koji je glavni uzrok zbog čega se  izbjeglice i raseljena lica ne vraćaju?

Nezaposlenost, nerazvijenost općine, slaba infrastrukturna komunikacija, nedovoljan broj obnovljenih stambenih jedinica

 

16.

Koji je glavni uzrok zbog čega se mladi ljudi ne vraćaju?

 

Nezaposlenost, loši uvjeti života, nepristupačnost

 

17.

Šta je po Vašem mišljenu potrebno uraditi da bi se povećao broj uposlenih raseljenih lica i povratnika?

 

Razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede I drugih djelatnosti, infarstrukture, obnova stambenih objekata

 

18.

Da li se u Vašoj opštini i  MZ zajednici implementiraju Ustavni amandmani o konstituivnosti naroda. Ukoliko je odgovor Da,molim Vas odgovorite  zašto :

 

Da

 

19.

Da li ste upoznati sa procedurama dodjele sredstava krajnjim korisnicima (donošenje odluke za izdvajanje sredstava, odabir opština, odabir članova opštinskih komisija, odabir krajnjih korisnika, odabir izvođača radova)?

Dobro

 

20.

Konačni komentar

Infrastruktura je uništena preko 90%. Veliki broj porušenih kuća, sporiji povratak stanovništva I nedostatk gospodarskog razvoja. Potrebno je izdvojiti veći iznos sredstava za obnovu kuća.

SREDSTVA ZA  2011 – UPITNIK MONITORA (KVANTITATIVNI DIO)

Obnova i  izgradnja

Lokacija

Opis projekta

Namjena

Broj

Napomena

Dobretići

Obnova

Individualne stambene jedinice

0

 

Izgradnja

Individualne stambene jedinice

 

 

Obnova

Kolektivno stanovanje

0

 

Izgradnja

Kolektivno stanovanje

0

 

UKUPNO

 

 

Individualne st.jedinice:
0

Kolektivno stanovanje:
0

 

 

Rekonstrukcija i obnova infrastrukture i održivi povratak

Lokacija

Donator/Naziv projekta

Opis projekta

Namjena

Da/Ne

Napomena

Dobretići

 

Obnova i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

Održivi povratak

Ne

 

 

Obnova i rekonstrukcija
socijalne infrastrukture

Održivi povratak

Ne

 

 

Projekti zapošljavanje I samozapošljavanja

Održivi povratak

Ne

 

 

Projekti elektrifikacije

Elektrifikacija

Ne

 

Projekat ZPE10 je počeo sa sa implemenatacijom sredinom 2011. godine I nije došlo do okončanja radova na 5 stambenih jedinica, te će radovi biti nastavljeni I u 2012. godini kada se očekuje I završetak. Za 2011. godinu nije bilo odobrenih sredstava.

KVALITATIVNI DIO UPITNIKA

Kvalitativni dio upitnika se odnosi na slijedeće segmente:

•o radu opštinske Komisije
•o poštivanju ljudskih prava
•o korupciji u procesu održivog povratak
•o zalaganju političkih stranaka u procesu održivog povratak
•o potrebama povratnika

Redni broj

Pitanje

Odgovor

Komentar

1.

Da li opštinska Komisija, po vašoj ocjeni, ispunjava zadatke zbog kojih je osnovana?

Da

Rješava predmete blagovremeno

2.

Da li općinska/opštinska Komisija na adekvatan način sarađuje sa ostalim akterima u procesu?

Da

Sarađuje sa općinskim službama I povratnicima

3.

Kako bi ocjenili poštovanje ljudskih prava raseljenih lica i povratnika u općini/opštini?

Vrlo dobro

 

4.

Kako bi ocjenili realizaciju procesa povratka prognanika i raseljenih lica u općini/opštini?

Dobro

 

5.

Kako bi, na nivou opštine,  ocjenili nivo neregularnosti i korupcije  u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika?

Odlično

 

6.

Kako bi, na nivou opštine,  ocjenili nivo neregularnosti i korupcije u drugim oblastima održivog povratka:

 

Rekonstrukcija individualnih stamb.jedinica

Vrlo dobro

 

Obnova i izgradnja kondominijuma

Vrlo dobro

 

Projekti elektrifikacije

Vrlo dobro

 

Izgradnja socijalne i komunalne infrastrukture

Vrlo dobro

 

Zapošljavanje povratnika i dodjelu materijalnih dobara

Vrlo dobro

 

7.

Kako bi ocjenili zalaganje političkih partija na vlasti u borbi protiv neregularnosti i korupcije u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika?

Odlično

Svako uzimanje mita I korupcije je spriječno kroz otpuštanje sa radnog mjesta

8.

Da li je nivo neregularnosti i korpcije  u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika veći nego u prethodnom periodu?

Ne

 

9.

Najbrojte najvažnije eće razloge za raširenost neregularnosti i korupcije   u oblasti rekonstrukcije i obnove stambenih objekata prognanika?

Nedostatak baze podataka podijeljenih donacija

10.

Da li je na teritoriji Vaše mjesne zajednice potrebno obnoviti još stambenih jedinica za raseljena lica?

Da, 600

 

11.

Da li je na nivou općine /opštine povećan broj povratnika  u predhodnoj godini?

Da, 15 povratnika

 

12.

Da li je na nivou općine /opštine povećan broj mladih povratnika u predhodnoj godini?

Da

 

13.

Da lie se povećao broj povratnika koji su se zaposlili?

 

 

14.

Da li se povećao broj mladih povratnika koji su se zaposlili

 

 

15.

Koji je glavni uzrok zbog čega se  izbjeglice i raseljena lica ne vraćaju?

Nezaposlenost, nerazvijenost općine, slaba infrastrukturna komunikacija, nedovoljan broj obnovljenih stambenih jedinica

 

16.

Koji je glavni uzrok zbog čega se mladi ljudi ne vraćaju?

 

Nezaposlenost, loši uvjeti života, nepristupačnost

 

17.

Šta je po Vašem mišljenu potrebno uraditi da bi se povećao broj uposlenih raseljenih lica i povratnika?

 

Razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede I drugih djelatnosti, infarstrukture, obnova stambenih objekata

 

18.

Da li se u Vašoj opštini i  MZ zajednici implementiraju Ustavni amandmani o konstituivnosti naroda. Ukoliko je odgovor Da,molim Vas odgovorite  zašto :

 

Da

 

19.

Da li ste upoznati sa procedurama dodjele sredstava krajnjim korisnicima (donošenje odluke za izdvajanje sredstava, odabir opština, odabir članova opštinskih komisija, odabir krajnjih korisnika, odabir izvođača radova)?

Dobro

 

20.

Konačni komentar

Infrastruktura je uništena preko 90%. Veliki broj porušenih kuća, sporiji povratak stanovništva I nedostatk gospodarskog razvoja. Potrebno je izdvojiti veći iznos sredstava za obnovu kuća.

2012
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2012. godini

Analiza izdvajanja javnih sredstava za 2012. godinu
Analiza izdvajanja javnih sredstava iz budžeta sa svih nivoa vlasti koja su namijenjena za održivi povratak u općini Dobretići je data zbirno u nastavku.

Naziv projekta-
Donator

Opis projekta 

Lokacija

Namjena

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

UKUPNO

 

0,00

0,00

 

 

Općina Dobretići u 2012. godini nema izdvojenih sredstava za održivi povratak. Općina nema vlastitih prihoda i kao takva nije u mogućnosti provoditi aktivnosti vlastitim sredstvima. U 2012. godini planiraju se provoditi određene aktivnosti ukoliko bude odobrenih donatorskih sredstava kroz ministarstva i fondove u cilju povratka i održivog povratka na prostoru ove općine.

2011
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2011. godini

Analiza izdvajanja javnih sredstava za 2011. godinu
Analiza izdvajanja javnih sredstava iz budžeta sa svih nivoa vlasti koja su namijenjena za održivi povratak u općini Dobretići je data zbirno u nastavku.

Naziv projekta-
Donator

Opis projekta 

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 6 individualnih stambenih
jedinica

 

Individualne stambene  jedinice

150.000,00

150.000,00

150.000,00

 Objavljen Javni poziv

 

ZPOD10

Izgradnja tri lokalna puta

Put Ilinovići-Stričevići,put Milaševci-Milaševci,i put Melina-Mjesno groblje.

Održivi povratak

30.000,00

30.000,00

29.857,00

 Završena rekonstrukcija 3 lokalna puta.

 

ZPE10

 

 

 

Elektrifikacija povratničkih lokacija/ objekata

Melina i Donji Orašac

Elektrifikacija

26.900,00

26.900,00

26.900,00

Izvršen je odabir dobavljača, planirano priključenje za 10 stamb.jedinica

 

ZP09

Rekonstrukcija i sanacija individualnih stamb. jedinica

 

Individualne stambene  jedinice

200.000,00

200.000,00

5.733,00
(ugovoreno)

Izvršeno projektovanje i revizija za 14 ind.stamb. jedinica;  izvršen odabir izvođača radova

 

UKUPNO

 

406.900,00

406.900,00

212.490,00

 

 

Legenda skraćenica: 
PP – projektni prijedlog, 
TP – tehnički prijem,
MIRL RS Ministarstvo izbjeglica i raseljenih lica RS –- 
ZP – Zajednički projekti

2010
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2010. godini

Analiza izdvajanja javnih sredstava za 2010. godinu
Analiza izdvajanja javnih sredstava iz budžeta sa svih nivoa vlasti koja su namijenjena za održivi povratak u općini Dobretići je data zbirno u nastavku.

Naziv projekta – Donator

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 6 individualnih stambenih
jedinica

 

Individualne stambene  jedinice

150.000,00

150.000,00

150.000,00

 Objavljen Javni poziv

 

ZPOD10

Izgradnja tri lokalna puta

 

Održivi povratak

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 Urađen projektni prijedlog

 

ZPE10

Elektrifikacija povratničkih lokacija/ objekata

Melina i Donji Orašac

Elektrifikacija

26.900,00

26.900,00

26.900,00

Izvršen je odabir dobavljača, planirano priključenje za 10 stamb.jedinica

 

ZP09

Rekonstrukcija i sanacija individualnih stamb. jedinica

 

Individualne stambene  jedinice

200.000,00

200.000,00

5.733,00
(ugovoreno)

Izvršeno projektovanje i revizija za 14 ind.stamb. jedinica;  izvršen odabir izvođača radova

 

ZP08

Izgradnja 1 zgrade/ kondominijuma

 

Kolektivne stambene  jedinice

200.000,00

200.000,00

184.841,50

Radovi u toku

 

Ministartsvo prostornog uređenja, obnove i povratka SBK

Nabavka i isporuka građevinskog materijala, za obnovu kuća i infrastrukturne projekte kao i izvođenje radova za pojedine infrastrukturne projekte i nadzor

Dobretići

Održivi povratak

19.674,00

19.674,00

19.674,00

 

 

Legenda skraćenica: 
PP – projektni prijedlog, 
TP – tehnički prijem,
MIRL RS Ministarstvo izbjeglica i raseljenih lica RS –- 
ZP – Zajednički projekti

2009
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2009. godini
Istraživanje i obrada podataka je u toku...
2008
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2008. godini
Na osnovu do sada prikupljenih podataka nisu zabilježena izdvajanja javnih sredstava za ovu namjenu.
2007
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2007. godini

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne  centre  
Pregled ulaganja u svrhu povratka u 2007. godini

 

DONATORI

Vrsta pomoći

 

Domaće institucije /KM/

Strani donatori /KM/

UKUPNO /KM/

Obnova st. jedinica

Održivost povratka
/KM/

UKUPNO
/KM/

KM

Broj

237.000,00 KM

0,00  KM

237.000,00  KM

204.000,00 KM

42

33.000,00 KM

237.000,00  KM

2006
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2006. godini
Na osnovu do sada prikupljenih podataka nisu zabilježena izdvajanja javnih sredstava za ovu namjenu.
2008 - 2010
--> Informacije iz projekta "Monitoring odrzivog povratka"

 Štampaj:


Prema prikupljenim podacima u okviru projekta „MONITORING I VERIFIKACIJA PRIORITETNIH KORISNIKA ZA POVRATAK I PROJEKTE  REKONSTRUKCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI“, stanje u opstini Dobretići izgleda ovako:POVRATAK: Vratilo se  181 porodica, odnosno 670 osobe
OBNOVLJENO: 62 stambene jedinice
NEOBNOVLJENO: 1156
stambenih jedinica.