2106

Naseljena mjesta

Bijela, Boće, Boderište, Brčko, Brezik, Brezovo Polje, Brezovo Polje (selo), Brka, Brod, Bukovac, Bukvik Donji, Bukvik Gornji, Buzekara, Cerik, Čađavac, Čande, Čoseta, Donji Rahić, Donji Zovik, Dubrave, Dubravice Donje, Dubravice Gornje, Gajevi, Gorice, Gornji Rahić, Gornji Zovik, Grbavica, Gredice, Islamovac, Krbeta, Krepšić, Laništa, Lukavac, Maoča, Marković Polje, Ograđenovac, Omerbegovača, Palanka, Popovo Polje, Potočari, Rašljani, Ražljevo, Repino Brdo, Sandići, Skakava Donja, Skakava Gornja, Slijepčevići, Stanovi, Šatorovići, Štrepci, Trnjaci, Ulice, Ulović, Vitanovići Donji, Vitanovići Gornji, Vučilovac, Vujičići, Vukšić Donji i Vukšić Gornji.

Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma općina Brčko u cjelini prerasla je u Distrikt Brčko.

Izdvojena / utrosena sredstva za povratak u Brcko Distriktu
2012
--> Analiza Upitnika 2010 - 2011. godina
Unos podataka je u toku
2012
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2012. godini

IZDVOJENA SREDSTVA ZA POVRATAK
BRČKO DISTRIKT

Plan ulaganja u svrhu povratka u 2012. godini:


R.br.

Naziv programa

Opis programa

Po namjenama

Iznos sredstava
(KM)

1.

Obnova/izgradnja

Obnova i izgradnja individualnih stambenih jedinica

Individualne stambene jedinice

3.180.000,00 KM

2.

Obnova/izgradnja

Obnova i izgradnja kolektivnih stambenih jedinica

Kolektivno stanovanje

0,00 KM

3.

Tekući tarnsferi

Zapošljavanje, socijalna infrastruktura, obnova/izgradnja vjerskih i kulturnih objekata

Održivi povratak

10.000,00 KM

4.

Komunalna infrastruktura

Putevi, vodovod, kanalizacija, elektrifikacija

Održivi povratak

100.000,00 KM

5.

Komunalna infrastruktura

Priključci obnovljenih stambenih jedinica na NN mrežu

Održivi povratak

47.000,00 KM

6.

Drugi projekti

Sufinansiranje i realizovanje u saradnji sa domaćim i stranim partnerima

 

0,00 KM

 

UKUPNO

 

 

3.336.700,00KM

 

 

 

 

 

2011
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2011. godini

Prenos sredstava iz 2010.godine

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za Brčko Distrikt odobreno ukupno 310.000,00 KM, a od toga je u 2011. Godinu preneseno 310.000,00 KM i to za:

- individualne stambene jedinice (odobreno 200.000,00 KM, ugovoreno 153.539,00  KM)
- održivi povratak (odobreno 110.000,00 KM, ugovoreno 0 KM)

Prenos sredstava iz 2009.godine

Od nezavršenih Zajedničkih projekata odobrenih za 2009.godinu, preneseno je u 2010.godinu ukupno 600.000,00KM, od toga je ugovoreno 476.915,30 KM i to za individualne stambene jedinice.


Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

7 individualnih
stambenih jedinica

 

Rekonstrukcija  7 individualnih stamb. jedinica

200.000,00

200.000,00

153.539,00

Obilazak terena i intervju sa korisnicima.
Obnovljeno je 7 stambenih jedinica,za 21-og korisnika.

 

ZPOD10

Tri projekta:
a.Rekonstrukcija puta
b.Sanacija kanalizacije
c.Projekat zapošljavanja

 

Održivi povratak

110.000,00

110.000,00

 

U toku izrada projektnog prijedloga

 

ZP09

Planirana gradnja 27 individualnih
stambenih jedinica

 

Rekonstrukcija individualnih stamb. jedinica

600.000,00

600.000,00

476.915,30

Odabran izvođač radova i uveden u posao

 

 

 

Legenda skraćenica:
TP – tehnički prijem
St.jed. – stambene jedinice

2011 Brčko Distrikt

Izdvojena sredstva Vlade Brcko Distrikta za 2011.godinu
U okviru Budžeta Distrikta Brčko za 2011 godinu, sredstva u okviru Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Distrikta Brčko, a u okviru stavke Ostali grantovi pojedincima raspodijeljena su na slijedeći način:
- Program rekonstrukcije i sanacije ratom uništenih stambenih objekata 3.098.000,00 KM
- Rekonstrukcija 1.535.000,00 KM,
- Sanacija 913.000,00 KM,
- Zajednički projekti sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH namijenjeno je 650.000,00.
U okviru stavke Ostale nespomenute usluge i dadžbine za Usluge priključka na elektro i vodovodnu mrežu za stambene objekte koji su prošli kroz program rekonstrukcije, planirano je 47.124,00 KM.
(Izvor: budžet Distrikta Brčko)

Programi sanacije i rekonstrukcije od 01.01.2011 do 31.12.2011 – PROGRAMI VLADE

  1. MAJ

Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

08.05.2010.

2

Brčko

7.313,00

x

 

2.

08.09.2006.

3

Brčko

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

5

 

17.313,00

17.313,00

 

 4. JULI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

23.03.2004.

2

Brčko

14.881,00

 

x

2.

27.02.2009.

4

Brčko

8.294,00

x

 

3.

16.04.2010.

5

Brčko

9.164,00

x

 

4.

08.04.2010.

3

Brčko

10.00,00

x

 

5.

26.02.2009.

1

 

23.350,00

 

x

6.

15.03.2002.

5

4. Juli

5.380,00

x

 

7.

26.07.2007.

2

Šatorovići

13.868,00

 

x

UKUPNO

 

22

 

84.937,00

32.838,00

52.099,00

BIJELA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

14.04.2008.

6

Bijela

17.250,00

 

x

2.

03.04.2008.

1

Čenaj

16.759,00

 

x

3.

08.05.2010

5

Bijela

7.026,00

x

 

UKUPNO

 

12

 

41.035,00

7.026,00

34.009,00

BOĆE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

06.02.2009.

2

Brčko

6.067,00

x

 

2.

10.05.2010.

2

Boće

10.000,00

x

 

3.

07.05.2010.

3

Boće

9.142,00

x

 

UKUPNO

 

7

 

25.209,00

25.209,00

0,00

BODERIŠTE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

24.02.2009.

3

Boderište

5.019,00

x

 

2.

27.04.2010.

3

Boderište

9.201,00

x

 

3.

23.06.2010.

3

Brčko

23.752,00

 

x

4.

31.03.2010.

5

Brčko

21.229,00

 

x

UKUPNO

 

14

 

59.201,00

14.220,00

44.981,00

BREZOVO POLJE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

15.03.2002.

3

Brčko

4.332,00

x

 

2.

27.02.2009.

2

 

18.848,00

 

x

3.

13.04.2010.

4

Brezovo Polje

6.404,00

x

 

4.

06.08.2004.

6

Brezovo Polje

12.877,00

 

x

5.

05.04.2006.

3

Las Vegas, SAD

19.447,00

 

x

6.

19.03.2010.

6

Brezovo Polje

4.643,00

x

 

7.

23.02.2009.

5

Brezovo Polje

3.028,00

x

 

8.

07.05.2008.

6

Brčko

10.000,00

x

 

9.

20.04.2010.

2

Brezovo Polje

5.870,00

x

 

10.

21.07.2003.

4

Brćko

9.774,00

x

 

11.

07.05.2008.

2

Brčko

8.990,00

x

 

12.

28.02.2002.

2

Brezovo Polje

9.849,00

x

 

13.

27.09.2006.

4

Brčko

20.482,00

 

x

UKUPNO

 

 

 

134.544,00

62.890,00

71.654,00

BRKA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

08.04.2010.

5

Brčko

9.800,00

x

 

2.

09.05.2008.

5

Brčko

8.374,00

x

 

3.

04.05.2010.

6

Brčko

8.397,00

x

 

4.

22.03.2010.

5

Brčko

10.000,00

x

 

5.

12.04.2010.

5

Brčko

8.659,00

x

 

UKUPNO

 

26

 

45.230,00

45.230,00

0,00

BROD


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

29.03.2006.

3

Brod

7.119,00

x

 

2.

06.03.2002.

5

Brčko

6.920,00

x

 

3.

15.05.2008.

2

Brčko

8.992,00

x

 

4.

24.03.2006.

3

Brčko

7.607,00

x

 

5.

27.02.2009.

1

Franfurkt

20.731,00

 

x

6.

20.02.2009.

1

Brčko

10.000,00

x

 

7.

07.03.2006.

1

Brčko

8.687,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

70.056,00

49.325,00

20.731,00

BRODUŠA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

04.04.2008.

1

Atlanta, SAD

19.661,00

 

x

2.

23.10.2001.

4

Brčko

20.516,00

 

x

3.

27.01.2004.

1

Nju Džersi, SAD

19.956,00

 

x

4.

07.05.2010.

4

Brčko

3.885,00

x

 

5.

07.03.2003.

1

Gračanica

25.711,00

 

x

6.

15.12.2006.

4

Brčko

6.738,00

x

 

7.

16.07.2008.

2

 

19.936,00

 

x

8.

16.05.2002.

3

Brčko

26.014,00

 

x

UKUPNO

 

 

 

142.417,00

10.623,00

131.794,00

BUKVIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

22.10.2001.

2

Brčko

7.138,00

x

 

2.

09.08.2004.

1

Kranj, Slovenija

10.886,00

 

x

3.

13.02.2009.

1

Zagreb, Hrvatska

14.016,00

 

x

4.

08.10.2004.

5

Njemačka

20.391,00

 

x

5.

03.04.2008.

1

 

14.016,00

 

x

UKUPNO

 

 

 

66.447,00

7.138,00

59.309,00

CENTAR II


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

16.04.2008.

3

Brčko

1.311,00

x

 

2.

23.02.2007.

6

Brčko

9.940,00

x

 

3.

18.08.2004.

4

Brčko

6.178,00

x

 

4.

30.03.2010.

3

Brčko

8.839,00

x

 

5.

24.11.2003.

6

Njemačka

3.259,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

29.527,00

29.527,00

0,00

CENTAR III


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.02.2009.

3

Brčko

6.537,00

x

 

UKUPNO

 

3

 

6.537,00

6.537,00

0,00

CENTAR V


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

22.04.2010.

3

Brčko

9.058,00

x

 

2.

01.03.2002.

3

Brčko

8.689,00

x

 

UKUPNO

 

6

 

17.747,00

17.747,00

0,00

CERIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

01.04.2004.

2

Brčko

8.751,00

x

 

UKUPNO

 

2

 

8.751,00

8.751,00

0,00

DIZDARUŠA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

01.04.2010.

4

Brčko

4.476,00

x

 

2.

23.04.2010.

4

 

6.878,00

x

 

3.

18.04.2002.

2

Šoštanj, Slovenija

22.286,00

 

x

4.

27.02.2002.

4

Brčko

4.762,00

x

 

UKUPNO

 

14

 

38.302,00

16.116,00

22.186,00

DONJI BREZIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.02.2009.

2

Brčko

12.203,00

 

x

2.

10.05.2010.

6

Donji Brezik

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

8

 

22.203,00

10.000,00

12.203,00

DONJI RAHIĆ


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.02.209.

2

Zagreb, Hrvatska

14.659,00

 

x

2.

23.02.2003.

1

Austrija

14.231,00

 

x

3.

25.02.2009.

3

Zagreb, Hrvatska

19.277,00

 

x

4.

19.08.2004.

1

Beč, Austrija

14.231,00

 

x

UKUPNO

 

7

 

62.398,00

0,00

62.398,00

DUBRAVE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.02.2009.

2

bRČKO

21.984,00

 

x

UKUPNO

 

2

 

21.984,00

0,00

21.984,00

GLUHAKOVAC


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

.

4

Brčko

9.018,00

x

 

2.

09.10.2003

3

Brčko

4.565,00

x

 

3.

25.10.2004..

5

Gunja 

20.616,00

 

x

4.

17.01.2005

2

 

21.244,00

 

x

5.

20.03.2002..

2

Brčko

20.616,00

 

x

6.

14.04.2008

5

Brčko

20.616,00

 

x

7.

16.04.2008.

5

 

23.674,00

 

x

8.

31.03.2010.

4

Brčko

2.940,00

x

 

UKUPNO

 

30

 

123.289,00

16.523,00

106.766,00

GORICE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

19.03.2009.

8

Drenovci

23.731,00

 

x

2.

28.02.2007.

2

Frankfurt, Njemačka

17.076,00

 

x

UKUPNO

 

10

 

40.807,00

0,00

40.807,00

GORNJE DUBRAVICE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

21.08.2003.

3

Brčko

8.854,00

x

 

UKUPNO

 

3

 

8.854,00

8.854,00

0,00

GORNJI RAHIĆ


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

19.04.2010.

4

Gornji Rahić

10.000,00

x

 

2.

18.07.2006.

5

Brčko

7.288,00

x

 

UKUPNO

 

9

 

17.288,00

17.288,00

0,00

GRBAVICA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.02.2007.

3

Brčko

9.613,00

x

 

2.

16.08.2004.

5

Grbavica

28.495,00

 

x

3.

15.04.2010.

4

Grbavica

9.572,00

x

 

4.

20.02.2009.

4

Brčko

7.491,00

x

 

5.

16.02.2004.

3

Njemačka

23.933,00

 

x

UKUPNO

 

19

 

79.104,00

26.676,00

52.428,00

GRČICA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

05.03.2002.

5

Tuzla

6.778,00

x

 

2.

27.02.2009.

5

Minhen, Njemačka

5.768,00

x

 

3.

22.04.2010.

5

Brčko

2.854,00

x

 

4.

23.03.2010.

6

Brčko

8.817,00

x

 

5.

18.04.2008.

1

Brčko

7.963,00

x

 

6.

08.04.2010.

3

Brčko

9.834,00

x

 

7.

08.04.2010.

5

Brčko

10.000,00

x

 

8.

10.05.2010.

4

Brčko

4.933,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

56.934,00

56.934,00

0,00

GREDICE I


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.03.2010.

4

Gredice

7.809,00

x

 

UKUPNO

 

4

 

7.809,00

7.809,00

 

IVICI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

20.04.2010.

4

Brčko

4.532,00

x

 

2.

15.04.2008.

5

 

20.252,00

 

x

3.

21.05.2004.

4

Brčko

23.161,00

 

x

4.

25.09.2006.

6

Brčko

8.551,00

x

 

5.

17.04.2008.

3

Brčko

6.984,00

x

 

6.

29.04.2010.

4

Brčko

7.277,00

x

 

7.

17.04.2008.

4

Brčko

5.033,00

x

 

8.

15.04.2008.

5

Brčko

8.941,00

x

 

UKUPNO

 

35

 

84.731,00

41.318,00

43.413,00

KLANAC


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

09.05.2006.

4

Austrija

17.954,00

 

x

2.

27.02.2002.

4

Brka

20.605,00

 

x

3.

08.04.2008.

2

Michigen, SAD

20.238,00

 

x

4.

01.08.2005.

2

 

20.236,00

 

x

5.

25.02.2009.

5

Washington DC, SAD

21.021,00

 

x

6.

09.04.2010.

4

Brčko

6.000,00

x

 

7.

23.03.2010.

4

Brčko

3.096,00

x

 

8.

16.04.2008.

6

Brčko

9.426,00

x

 

9.

16.04.2008.

5

Brčko

7.004,00

x

 

10.

13.02.2006.

5

Brčko

19.559,00

 

x

11.

16.04.2008.

5

Brčko

5.077,00

x

 

12.

19.03.2002.

2

Brka

15.836,00

 

x

13.

16.04.2008.

4

Brčko

4.562,00

x

 

14.

13.11.2003.

4

Brka

20.531,00

 

x

15.

18.10.2004.

3

Gradačac

20.442,00

 

x

16.

29.04.2010.

3

Srebrenik

5.114,00

x

 

17.

19.02.2009.

4

Čelić

22.745,00

 

x

18.

02.07.2003.

2

Brčko

20.531,00

 

x

19.

20.04.2010.

3

Brčko

5.717,00

x

 

UKUPNO

 

71

 

265.594,00

45.996,00

219.598,00

KOLOBARA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.05.2002.

1

Zenica

9.124,00

x

 

2.

20.08.2003.

3

Brčko

9.264,00

x

 

3.

23.04.2010.

5

Brčko

9.157,00

x

 

4.

30.04.2010.

4

Brčko

9.429,00

x

 

5.

07.05.2010.

6

Brčko

9.330,00

x

 

6.

01.02.2003.

7

Brčko

22.396,00

 

x

UKUPNO

 

 

 

68.700,00

46.304,00

22.396,00

KREPŠIĆ


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

30.06.2009.

1

 

18.968,00

 

x

UKUPNO

 

1

 

18.968,00

0,00

18.968,00

KREPŠIĆ I


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

15.04.2010.

6

Krepšić I

10.000,00

x

 

2.

20.04.2010.

4

Krepšić I

6.238,00

x

 

3.

14,04.2010.

5

Krepšić I

9.533,00

x

 

UKUPNO

 

15

 

25.771,00

25.771,00

0,00

KREPŠIĆ II


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

05.02.2009.

3

Klagenfurt, Austrija

21.764,00

 

x

UKUPNO

 

 

 

21.764,00

0,00

21.764,00

LANIŠTA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

07.04.2008.

1

Villach, Austrija

14.231,00

 

x

UKUPNO

 

 

 

14.231,00

0,00

14.231,00

MERAJE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

03.04.2008.

4

Sent Luis, SAD

3.088,00

x

 

2.

16.04.2008.

4

 

6.373,00

x

 

3.

07.12.2004.

2

 

10.000,00

x

 

4.

06.02.2002.

2

Lukavac

14.293,00

 

x

5.

09.04.2010.

4

Brčko

3.967,00

x

 

6.

29.04.2010.

5

Brčko

4.300,00

x

 

7.

10.01.2002.

5

St. Rasadnik

21.334,00

 

x

UKUPNO

 

26

 

63.355,00

27.728,00

35.627,00

MUJKIĆI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

08.04.2010.

4

Brčko

9.160,00

x

 

2.

22.08.2006.

2

Brčko

9.276,00

x

 

3.

05.05.2010.

6

Brčko

6.502,00

x

 

4.

27.02.2009.

5

 

26.060,00

 

x

5.

09.07.2003.

2

Brčko

20.537,00

 

x

6.

23.06.2010.

3

Brčko

8.752,00

x

 

7.

16.04.2008.

4

Brčko

4.432,00

x

 

8.

01.01.2004.

1

SAD

19.226,00

 

x

9.

20.02.2002.

2

Brčko

9.673,00

x

 

UKUPNO

 

29

 

113.618,00

47.795,00

65.823,00

OMERBEGOVAČA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

28.01.2004.

2

Brčko

9.482,00

x

 

2.

14.04.2008.

3

Pmerbegovača

10.000,00

x

 

3.

14.04.2008.

2

Brčko

9.193,00

x

 

4.

12.03.2002.

3

Omerbegovača

5.040,00

x

 

5.

28.02.2002.

5

Brčko

5.585,00

x

 

6.

26.04.2010.

4

Brčko

6.175,00

x

 

7.

24.03.2010.

6

Brčko

4.328,00

x

 

8.

09.04.2010.

4

Brčko

5.777,00

x

 

9.

24.03.2010.

5

Brčko

4.789,00

x

 

10.

27.04.2010.

5

Brčko

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

39

 

70.369,00

70.369,00

 

PRIJEDOR


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

17.09.2002.

5

Brčko

20.460,00

 

x

2.

19.10.2001.

4

Brčko

16.580,00

 

x

UKUPNO

 

9

 

37.040,00

0,00

37.040,00

RIJEKE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

07.09.2004.

3

Graz, Austria

17.872,00

 

x

2.

11.04.2003.

6

Gornji Rahić

21.941,00

 

x

3.

28.02.2007.

1

Brčko

22.192,00

 

x

4.

1.02.2009.

1

 

21.166,00

 

x

5.

12.02.2009.

2

 

21.407,00

 

x

6.

14.04.2010.

4

Brčko

7.681,00

x

 

UKUPNO

 

17

 

112.259,00

7.681,00

104.578,00

SLIJEPČEVIĆI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.02.2009.

9

Brčko

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

9

 

10.000,00

10.000,00

0,00

STARI RASADNIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

13.02.2007.

4

Brčko

6.727,00

x

 

2.

25.10.2006.

5

Brčko

5.796,00

x

 

3.

22.04.2010.

7

Brčko

4.063,00

x

 

4.

13.02.2009.

4

Brčko

7.366,00

x

 

5.

03.08.2004.

2

Beč, Austria

20.112,00

 

x

6.

27.11.2001.

4

Brčko

22.012,00

 

x

UKUPNO

 

26

 

66.049,00

23.925,00

42.124,00

ŠATOROVIĆI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

16.03.2010.

5

Šatorovići

9.711,00

x

 

2.

07.04.2010.

4

Šatorovići

3.570,00

x

 

3.

22.03.2010.

3

Šatorovići

5.925,00

x

 

4.

24.03.2010.

4

Šatorovići

8.416,00

x

 

5.

31.03.2010.

8

Šatorovići

6.876,00

x

 

6.

01.04.2010.

3

Šatorovići

7.625,00

x

 

7.

31.03.2010.

7

Šatorovići

6.996,00

x

 

8.

08.04.2010.

6

Šatorovići

5.013,00

x

 

9.

06.04.2010.

6

Šatorovići

9.526,00

x

 

UKUPNO

 

46

 

63.658,00

63.658,00

0,00

ULICE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

16.05.2002.

2

Njemačka

14.569,00

 

x

2.

31.12.2004.

6

Njamačka

21.138,00

 

x

UKUPNO

 

8

 

35.707,00

0,00

35.707,00

VITANOVIĆI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

18.02.2009.

1

Calw, Njemačka

7.837,00

x

 

2.

18.06.2009.

2

Drenovci

9.633,00

 

x

UKUPNO

 

3

 

17.470,00

7.837,00

9.633,00

VUČILOVAC


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

10.12.2003.

4

Brčko

11.873,00

 

x

UKUPNO

 

4

 

11.873,00

0,00

11.873,00

VUKŠIĆ


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.12.2004.

1

Otok

20.921,00

 

x

UKUPNO

 

1

 

20.921,00

0,00

20.921,00

 

U okviru Programa sanacije i rekonstrukcije za period 01.01.2011. do 31.12.2011. godine Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko Distrikta je odobrilo 199 zahtjeva povratnika (723 člana).
Ukupno je izdvojeno 2.350.014,00 KM i to prema slijedećim namjenama:

  1. sanacija: 912.969,00 KM
rekonstrukcija: 1.437.045,00 KM

 

.

2010
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2010. godini


Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2010.godini

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za Brčko Distrikt odobreno ukupno 310.000,00 KM, a od toga je u istoj godini ugovoreno 0 KM i to za:

  1. - individualne stambene jedinice (odobreno 200.000,00 KM, ugovoreno 0 KM)
  2. - održivi povratak (odobreno 110.000,00 KM, ugovoreno 0 KM)


Prenos sredstava iz 2009.godine
Od nezavršenih Zajedničkih projekata odobrenih za 2009.godinu, preneseno je u 2010.godinu ukupno 600.000,00KM, od toga je ugovoreno 476.915,30 KM i to za individualne stambene jedinice.

Prenos sredstava iz 2008.godine
Od nezavršenih Zajedničkih projekata odobrenih za 2009.godinu, preneseno je u 2010.godinu ukupno 750.000,00 KM, od toga je ugovoreno 719.541,59 KM i to zaindividualne stambene jedinice.


Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 8 individualnih
stambenih jedinica

 

Rekonstrukcija individualnih stamb. jedinica

200.000,00

200.000,00

 

Obilazak terena i intervju sa korisnicima

 

ZPOD10

Tri projekta:
a.Rekonstrukcija puta
b.Sanacija kanalizacije
c.Projekat zapošljavanja

 

Održivi povratak

110.000,00

110.000,00

 

U toku izrada projektnog prijedloga

 

ZP09

Planirana gradnja 27 individualnih
stambenih jedinica

 

Rekonstrukcija individualnih stamb. jedinica

600.000,00

600.000,00

476.915,30

Odabran izvođač radova i uveden u posao

 

ZP08

Planirana gradnja 34 individualnih
stambenih jedinica

 

Rekonstrukcija individualnih stamb. jedinica

750.000,00

750.000,00

719.541,59

Projekat završen, TP za 24 st.jed. izvršen u martu 2010. ,a za 10 st..jed. u augustu 2010.

 

Legenda skraćenica:
TP – tehnički prijem
St.jed. – stambene jedinice

2010 Brčko Distrikt

Izdvojena sredstva Vlade Brcko Distrikta za 2010.godinu
Zaključno sa decembrom 2010 godine, Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Distrikta Brčko je u okviru budžetske stavke Grantovi pojedincima planiralo 3.900.671,39 KM, a realizovalo 3.881.063,28 KM.
U pomenuti iznos uključena su sredstva planirana za:
- Zajedničke projekte (ZP10) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fondom za povratak u visini od 200.000,00 KM,
- Sredstva namijenjena za program rekonstrukcije u iznosu od 596.900,00 KM (izvršena je isporuka građevinskog materijala za 36 stambenih jedinica).
(Izvor: budžet Distrikta Brčko)

Programi sanacije i rekonstrukcije od 01.01.2010 do 31.12.2010 – PROGRAMI VLADE

4. JULI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

14.04.2008.

5

Brčko

9.755,00

X

 

2.

27.02.2009.

4

Brčko

7.578,00

x

 

3.

19.02.2009.

2

Brčko

7.340,00

X

 

4.

07.09.2004.

2

Brčko

8.730,00

x

 

5.

13.05.2004.

2

Detroit

17.467,19

 

x

6.

04.12.2006.

3

Brčko

7.073,00

x

 

7.

26.08.2004.

3

Brčko

9.991,00

x

 

UKUPNO

 

21

 

67.935,19

50.468,00

17.467,19

 BIJELA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

01.05.2005.

1

Bijela

4.472,00

x

 

2.

14.04.2008.

2

Bijela

5.570,00

x

 

3.

13.03.2002.

2

Bijela

4.891,00

x

 

4.

13.07.2005.

5

Brčko

17.989,00

 

x

5.

25.02.2006.

4

Brčko

9.170,00

x

 

6.

23.06.2006.

2

Bijela

8.119,00

x

 

7.

16.12.2003.

2

Bosanska Bijela

10.000,00

x

 

8.

14.04.2008.

1

Brčko

9.370,00

x

 

9.

14.03.2002.

1

Bijela

8.978,00

x

 

10.

14.04.2008.

2

Bijela

10.000,00

x

 

11.

28.12.2006.

4

Bačka Palanka

9.160,00

x

 

12.

27.09.2001.

1

Bijela

9.655,00

x

 

13.

12.07.2007.

2

Bijela

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

29

 

117.374,92

99.385,00

17.989,00

 BOĆE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

16.11.2005.

2

Velika Gorica

17.601,21

 

x

2.

18.07.2008.

2

Beč

17.989,92

 

x

3.

26.02.2009.

2

Brčko

7.569,00

x

 

4.

31.08.2006.

1

Boće

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

7

 

53.160,13

17.569,00

35.591,13

 

BODERIŠTE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

14.04.2008.

4

Brčko

4.251,00

x

 

2.

26.02.2009.

2

Boderište

15.855,79

 

x

3.

25.02.2009.

2

Brčko

9.717,00

x

 

4.

14.04.2008.

2

Boderište

9.032,00

x

 

5.

01.11.2005.

5

 

9.974,00

x

 

6.

18.05.2004.

5

Brčko

8.030,00

x

 

7.

14.04.2008.

3

Brčko

5.528,00

x

 

UKUPNO

 

23

 

62.387,79

46.532,00

15.855,79

BREZOVO POLJE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

16.03.2005.

2

Brezovo Polje

6.365,00

x

 

2.

18.02.2009.

3

Brčko

9.400,00

x

 

3.

19.02.2009.

2

Brčko

10.000,00

x

 

4.

02.02.2009.

1

Brčko

10.000,00

x

 

5.

10.03.2006.

2

Brezovo Polje

9.383,00

x

 

6.

28.03.2006.

4

 

17.169,60

 

x

7.

24.02.2009.

4

Brčko

8.236,00

x

 

8.

13.02.2007.

3

Brčko

7.873,00

x

 

9.

08.05.2008.

1

Brčko

4.198,00

x

 

10.

27.02.2009.

3

SAD

4.743,00

x

 

11.

04.02.2009.

2

Brčko

10.000,00

x

 

12.

01.03.2002.

2

Brezovo Polje

6.680,00

x

 

13.

29.10.2001.

3

Brezovo Polje

8.460,00

x

 

14.

07.05.2008.

2

Brčko

10.000,00

x

 

15.

03.06.2003.

1

Brezovo Polje

4.339,00

x

 

UKUPNO

 

35

 

126.846,60

109.677,00

17.169,60

BRKA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

25.02.2009.

4

Brčko

9.988,00

x

 

2.

01.02.2006.

3

Brka

8.957,00

x

 

3.

25.02.2009.

1

Brčko

9.593,00

x

 

4.

20.02.2009.

1

Brčko

10.000,00

x

 

5.

16.02.2009.

2

Brka

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

11

 

48.538,00

48.538,00

0,00

BROD


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

09.05.2008.

3

Brćko

5.308,00

x

 

2.

23,02.2009.

1

Brčko

9.476,00

x

 

3.

21.02.2007.

2

Brčko

7.000,00

x

 

4.

26.02.2007.

5

Brčko

9.743,00

x

 

5.

28.02.2006.

4

Brod

8.281,00

x

 

6.

15.04.2004.

3

Brčko

10.000,00

x

 

7.

09.05.2008.

3

Brčko

4.380,00

x

 

8.

27.02.2007

4

Brčko

7.380,00

x

 

9.

26.02.2009.

4

Brčko

9.099,00

x

 

10.

09.05.2008.

2

Brčko

9.976,00

x

 

UKUPNO

 

31

 

80.643,00

80.643,00

0,00

BRODUŠA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

13.11.2006.

2

Gornji Rahić

18.602,98

 

x

2.

06.09.2004.

2

Lauingen

16.780,31

 

x

3.

17.09.2003.

2

 Brčko

15.127,11

 

x

4.

.7.08.2003.

3

Tojšić

20.671,18

 

x

5.

17.02.2009.

3

Brčko

10.000,00

x

 

6.

08.04.2008.

1

Brčko

11.415,74

 

x

7.

22.03.2006.

2

Brčko

9.848,00

x

 

8.

 

4

Brčko

17.730,01

 

x

9.

20.03.2002.

4

Brčko

16.733,40

 

x

10.

29.05.2002.

2

Brčko

6.398,00

x

 

UKUPNO

 

25

 

143.306,71

26.246,00

117.060,00

BUKOVAC


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

19.08.2002.

6

Brčko

21.671,23

 

x

UKUPNO

 

6

 

21.671,23

0,00

21.671,23

BUKVIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

10.03.2004.

4

Bijeljina

17.989,92

 

x

2.

09.02.2009.

2

Borča

10.000,00

x

 

3.

03.09.2004.

2

Njemačka-Ulm

12.545,00

 

x

4.

27.02.2006.

1

Beč

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

9

 

50.534,92

20.000,00

30.534,92

CENTAR II


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

17.02.2009.

4

SAD

8.835,00

x

 

2.

11.02.2009.

2

Bijeljina

14.121,70

 

x

3.

15.07.2009.

2

Brčko

6..433,00

x

 

UKUPNO

 

8

 

29.399,70

15.278,00

14.121,70

CENTAR III


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

12.03.2002.

1

 

6.168,00

x

 

2.

14.03.2002.

2

Brčko

9.900,00

x

 

UKUPNO

 

3

 

16.068,00

16.068,00

0,00

CENTAR V


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

19.02.2009.

3

Brčko

6.109,00

x

 

2.

20.10.2001.

3

Brisbane

9.035,00

x

 

3.

24.02.2009.

1

Brčko

7.049,00

x

 

4.

19.05.2004.

2

Brčko

8.487,00

x

 

5.

07.03.2002.

2

  1. Đermanovića

5.054,00

x

 

6.

31.10.2001.

3

Brčko

5.297,00

x

 

7.

23.10.2001.

4

Brčko

9.760,00

x

 

8.

18.04.2008.

4

Brčko

4.958,00

x

 

9.

04.03.2002.

1

Brčko

5.588,00

x

 

10.

14.04.2008.

1

Brčko

7.043,00

x

 

11.

18.04.2008.

4

Brčko

6.809,00

x

 

12.

24.02.2009.

5

Brčko

10.000,00

x

 

13.

18.06.2004.

4

Brčko

9.885,00

x

 

14.

27.02.2009.

3

Brčko

6.706,00

x

 

15.

11.08.2006.

1

Holandija

10.000,00

x

 

16.

03.07.2003.

1

Brčko

6.894,00

x

 

UKUPNO

 

42

 

118.674,00

118.674,00

0,00

CERIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

14.04.2008.

1

Cerik

9.087,00

x

 

2.

20.06.2006.

2

Essen - Njemačka

16.980,74

 

x

3.

30.12.2005.

1

Njemačka

8.867,00

x

 

UKUPNO

 

4

 

34.934,74

17.954,00

16.980,74

DIZDARUŠA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

14.04.2002.

4

Vražići

18.146,34

 

x

2.

02.08.2006.

2

Brčko

10.000,00

x

 

3.

10.08.2006.

2

Brčko

8.419,00

x

 

4.

14.04.2008.

4

Brčko

7.181,00

x

 

5.

13.03.2002.

5

Brčko

4.225,00

x

 

6.

15.04.2008.

4

Brčko

8.735,00

x

 

7.

14.03.2005.

4

Brčko

5.641,00

x

 

8.

11.04.2008.

2

 

9.591,16

 

x

9.

21.12.2005.

2

Gornji Rahić-Topoli

14.889,49

 

x

10.

24.12.2003.

4

Lengerich - Njemačka

17.593,45

 

x

11.

15.09.2005.

6

4. Juli

8.160,00

x

 

UKUPNO

 

39

 

112.581,44

52.361,00

60.220,44

DONJA SKAKAVA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

24.02.2004.

2

Brčko

7.344,00

x

 

2.

08.11.2004.

3

Brčko

5.328,99

x

 

3.

25.08.2006.

3

Štuttgart

13.550,38

 

x

UKUPNO

 

8

 

26.222,38

12.672,00

13.550,38

DONJE DUBRAVICE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

21.06.2006.

4

Austrija

9.462,00

x

 

2.

21.06.2006.

4

Austrija

10.000,00

x

 

3.

14.04.2008.

3

Brčko

8.289,00

x

 

UKUPNO

 

11

 

27.751,00

27.751,00

0,00

DONJI BREZIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.08.2003.

2

Donji Brezik

14.690,94

 

x

UKUPNO

 

2

 

14.690,94

0,00

14.690,94

DONJI RAHIĆ


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

04.09.2006.

4

Klagenfurt - Austrija

9.687,00

x

 

2.

26.02.2009.

2

Brčko

5.105,00

x

 

UKUPNO

 

6

 

14.792,00

14.792,00

0,00

DUBRAVE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

18.02.2009.

3

Gunja

10.000,00

x

 

2.

12.02.2009.

1

Brčko

7.709,00

x

 

UKUPNO

 

4

 

17.709,00

17.709,00

 

GLUHAKOVAC


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

04.08.2003.

1

Brčko

8.099,00

x

 

2.

27.12.2004.

5

Berlin

6.168,00

x

 

3.

21.10.2004.

2

Brčko

9.710,00

x

 

4.

29.07.2005.

2

 

7.421,00

x

 

5.

14.03.2002.

3

Brčko

6.151,00

x

 

6.

11.12.2003.

4

Brčko

6.823,00

x

 

7.

05.08.2003.

4

Brčko

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

21

 

54.372,00

54.372,00

0,00

GORICE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

18.02.2009.

2

Vinkovci

9.994,00

x

 

UKUPNO

 

2

 

9.994,00

9.994,00

0,00

GORNJA SKAKAVA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

29.07.2004.

3

Gornja Skakava

3.986,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

3.986,00

3.986,00

0,00

GORNJE DUBRAVICE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

24.02.2009.

5

Brčko

10.000,00

x

 

2.

13.05.2004.

3

Gornje Dubravice

7.150,00

x

 

UKUPNO

 

8

 

17.150,00

17.150,00

0,00

GORNJI ZOVIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

13.05.2008.

1

Gornji Zovik

8.801,00

x

 

UKUPNO

 

1

 

8.801,00

8.801,00

0,00

GRBAVICA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.02.2009.

4

Brčko

9.534,00

x

 

2.

15.04.2008.

6

Brčko

4.664,00

x

 

3.

27.02.2007.

2

Brčko

10.000,00

x

 

4.

06.10.2004.

4

Brčko

10.000,00

x

 

5.

16.12.2005.

4

Brčko

7.840,00

x

 

6.

22.12.2005.

2

Brčko

5.859,00

x

 

UKUPNO

 

22

 

47.897,00

47.897,00

0,00

GRČICA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

17.11.2005.

2

Grčica

9.730,00

x

 

2.

18.04.2008.

1

Brčko

9.961,00

x

 

3.

26.02.2009.

2

Brčko

10.000,00

x

 

4.

 

3

Brčko

5.064,00

x

 

5.

16.05.2003.

2

Brčko

10.000,00

x

 

6.

25.02.2003.

3

Brčko

8.587,00

x

 

7.

26.02.2009.

4

Brčko

9.703,00

x

 

8.

02.07.2005.

6

Brčko

6.414,00

x

 

9.

25.07.2005.

2

Brčko

10.000,00

x

 

10.

27.02.2009.

1

Brčko

6.790,00

x

 

11.

19.02.2009.

2

Grčica

12.653,57

 

x

12.

18.04.2008.

4

Brčko

9.450,00

x

 

UKUPNO

 

32

 

108.082,57

95.429,00

12.653,57

GREDICE I


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

23.02.2009.

4

Brčko

9.592,00

x

 

2.

11.04.2008.

3

Brčko

9.818,00

x

 

3.

14.04.2008.

2

Ljubljana

8.744,00

x

 

4.

29.10.2008.

1

Beč

3.203,00

x

 

UKUPNO

 

10

 

31.357,00

31.357,00

0,00

IVICI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

17.02.2006.

4

Brčko

6.658,00

x

 

2.

16.06.2003.

5

Trbovlje - Slovenija

17.433,14

 

x

3.

11.02.2009.

3

 

10.000,00

x

 

4.

12.02.2009.

2

Atlanta-SAD

10.000,00

x

 

5.

29.10.2003.

4

Brčko

3.387,00

x

 

6.

03.06.2002.

2

Gornji Rahić

18.483,61

 

x

7.

12.08.2005.

2

Beč

18.332,11

 

x

8.

06.03.2006.

3

Brčko

12.867,11

 

x

9.

24.05.2004.

3

Brčko

10.000,00

x

 

10.

15.04.2008.

1

Mionica - Srbija

10.000,00

x

 

11.

25.02.2009.

4

Brčko

8.842,00

x

 

12.

19.02.2009.

3

Bald Hills QLD - Australia

18.256,35

 

x

13.

07.07.2009.

4

Labrador - Kanada

10.000,00

x

 

14.

27.02.2009.

3

Brčko

18.199,22

 

x

15.

10.02.2009.

3

Omišalj - Hrvatska

9.998,00

x

 

UKUPNO

 

46

 

182.456,54

78.885,00

103.571,54

KLANAC


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

30.01.2009.

2

Švedska

9.211,00

x

 

2.

12.06.2006.

2

Brčko

9.095,00

x

 

3.

16.04.2008.

6

Brčko

5.012,00

x

 

4.

25.06.2006.

1

Brčko

5.636,00

x

 

5.

04.02.2009.

1

Brčko

9.183,00

x

 

6.

06.02.2009.

6

Brčko

7.093,00

x

 

7.

31.05.2004.

1

Brčko

7.980,00

x

 

8.

19.02.2007.

2

Brčko

5.054,00

x

 

9.

03.03.2006.

4

Brčko

5.413,00

x

 

10.

27.02.2007.

4

Brčko

3.727,00

x

 

11.

16.07.2003.

3

Brčko

5.225,00

x

 

12.

13.12.2006.

2

SAD

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

34

 

82.629,00

82.629,00

0,00

KOLOBARA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

13.03.2002.

4

Brčko

5.365,00

x

 

2.

11.08.2006.

2

Melburn - Australia

10.000,00

x

 

3.

07.08.2003.

1

Brčko

9.469,00

x

 

UKUPNO

 

7

 

24.834,00

24.834,00

0,00

KREPŠIĆ I


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.02.2009.

2

Brčko

10.000,00

x

 

2.

25.02.2009.

3

Brčko

7.974,00

x

 

UKUPNO

 

5

 

17.974,00

17.974,00

0,00

KREPŠIĆ II


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

19.08.2005.

1

Čelarevo - Srbija

10.000,00

 

 

2.

23.09.2004.

3

Brčko

10.000,00

 

 

UKUPNO

 

4

 

20.000,00

20.000,00

0,00

LANIŠTA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

13.02.2009.

5

Veliko Polje

7.617,00

X

 

2.

12.07.2005.

4

Vocklabruck - Austria

10.000,00

X

 

UKUPNO

 

9

 

17.617,00

17.617,00

0,00

LIPOVAC


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

09.02.2009.

5

Beč

17.227,69

 

x

2.

23.06.2004.

3

Lipovac

9.173,00

x

 

3.

16.02.2009.

2

Brčko

4.437,00

x

 

UKUPNO

 

10

 

30.837,69

13.610,00

17.227,69

MAOČA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

03.04.2008.

5

Brčko

10.000,00

x

 

2.

03.02.2009.

2

Brčko

9.223,00

x

 

3.

29.01.2004.

5

Maoča

10.000,00

x

 

UKUPNO

 

12

 

29.223,00

29.223,00

0,00

MARKOVIĆ POLJE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

08.05.2008.

3

Nurtingen

10.00,00

x

 

2.

31.01.2007.

4

Zagreb

9.361,00

x

 

3.

03.02.2009.

2

Brčko

9.996,00

x

 

UKUPNO

 

9

 

29.357,00

29.357,00

0,00

MERAJE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

18.08.2008.

1

Brčko

9.879,00

x

 

2.

08.11.2006.

4

Melburn, Australia

9.117,00

x

 

3.

 

6

Brčko

10.000,00

x

 

4.

16.04.2008.

2

Brčko

10.000,00

x

 

5.

22.10.2004.

4

Brčko

10.000,00

x

 

6.

13.03.2002.

4

Brčko

10.000,00

x

 

7.

27.02.2009.

1

Mannhein, Njemačka

10.000,00

x

 

8.

16.02.2009.

1

Brčko

6.023,00

x

 

9.

03.04.2008.

4

Brčko

10.000,00

x

 

10.

25.10.2004.

3

Meraje

6.042,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

91.061,00

91.061,00

0,00

MUJKIĆI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

24.01.2005.

3

Brčko

10.000,00

x

 

2.

23.02.2009.

3

Brčko

8.140,00

x

 

3.

16.11.2005.

2

Brčko

5.445,00

x

 

4.

23.07.2003.

1

Brčko

6.673,00

x

 

5.

08.04.2002.

3

 

10.000,00

x

 

6.

 

4

Brčko

9.566,00

x

 

7.

10.03.2004.

1

Brčko

9.077,00

x

 

8.

23.11.2004.

4

Mujkići

7.639,00

x

 

9.

06.05.2004.

1

Brčko

10.000,00

x

 

10.

24.08.2006.

1

Brčko

7.270,00

x

 

11.

16.04.2008.

4

Brčko

7.904,00

x

 

12.

27.01.2004.

2

Ljubljana

9.007,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

100.721,00

100.721,00

0,00

OMERBEGOVAČA


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.02.2007.

2

Brčko

3.772,00

x

 

2.

26.02.2007.

4

Brčko

8.102,00

x

 

3.

20.02.2009.

2

Brčko

9.189,00

x

 

4.

26.02.2007.

3

Brčko

8.979,00

x

 

5.

26.02.2009.

5

Brčko

6.036,00

x

 

6.

01.03.2002.

5

Brčko

8.213,00

x

 

7.

20.02.2009.

3

Brčko

4.414,00

x

 

8.

14.04.2008.

5

Omerbegovača

5.070,00

x

 

9.

16.02.2009.

4

Brčko

6.270,00

x

 

10.

14.04.2008.

3

Brčko

4.235,00

x

 

11.

27.02.2002.

4

Brčko

4.225,00

x

 

12.

28.02.2002.

6

Brčko

7.311,00

x

 

13.

06.03.2002.

4

Brčko

5.441,00

x

 

14.

01.03.2002.

4

Brčko

6.246,00

x

 

15.

12.03.2002.

2

Brčko

5.646,00

x

 

16.

06.05.2004.

5

Brčko

5.893,00

x

 

17.

24.02.2009.

1

Brčko

5.993,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

102.985,00

102.985,00

0,00

RIJEKE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.02.2009.

2

SAD

8.918,00

x

 

2.

22.01.2004.

4

Brčko

5.815,00

x

 

UKUPNO

 

6

 

14.733,00

14.733,00

0,00

SEONJACI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

29.12.2005.

5

Njemačka

17.725,07

 

x

UKUPNO

 

5

 

17.725,07

 

17.725,07

SRPSKA VAROŠ


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

28.02.2007

3

Brčko

5.300,00

x

 

UKUPNO

 

3

 

5.300,00

5.300,00

 

STARI RASADNIK


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

16.01.2007.

3

Brčko

5.546,00

x

 

2.

16.02.2007.

3

Brčko

7.185,00

x

 

3.

20.02.2007.

2

Brčko

8.627,00

x

 

4.

05.02.2009.

2

Brčko

7.768,00

x

 

5.

15.12.2006.

5

Brčko

4.004,00

x

 

6.

13.12.2006.

2

Brčko

9.374,00

x

 

7.

14.04.2008.

5

Brčko

8.255,00

x

 

8.

22.12.2006.

4

Brčko

4.228,00

x

 

UKUPNO

 

26

 

54.987,00

54.987,00

0,00

ŠATOROVIĆI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

26.02.2009.

2

Brčko

5.536,00

x

 

2.

20.02.2009.

4

Brčko

7.693,00

x

 

3.

17.02.2009.

2

Brčko

9.943,00

x

 

UKUPNO

 

8

 

23.172,00

23.172,00

0,00

ULICE


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.02.2009.

3

Brčko

9.459,00

x

 

UKUPNO

 

3

 

9.459,00

9.459,00

0,00

VITANOVIĆI


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

19.03.2002.

5

Rakitje

17.989,00

 

x

2.

12.02.2009.

1

Brčko

6.098,00

x

 

3.

27.02.2006.

3

Brčko

7.316,00

x

 

UKUPNO

 

 

 

31.403,92

13.414.,00

17.989,00

VUKŠIĆ


Redni broj

Datum prijave

Članovi domaćinstva

Mjesto

Iznos pomoći (KM)

Sanacija

Rekonstrukcija

1.

27.02.2007.

1

Brčko

11.393,00

 

x

2.

01.01.2003.

2

Brčko

17.434,46

 

x

UKUPNO

 

3

 

28.828,26

 

28.828.26

U okviru Programa sanacije i rekonstrukcije za period 01.01.2010 do 31.12.2010. godine Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko Distrikta je odobrila 261 zahtjev povratnika (743 člana).
Ukupno je izdvojeno 2.382.164,76 KM i to prema slijedećim namjenama:

  1. sanacija: 1.791.264,00 KM
rekonstrukcija: 590.900,76 KM

 

2009
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2009. godini
Na osnovu do sada prikupljenih podataka nisu zabilježena izdvajanja javnih sredstava za ovu namjenu.
2008
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2008. godini

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2008. godini:

Od nezavršenih Zajedničkih projekata u 2008. godini je za Brčko Distrikt  odobreno ukupno 750.000,00 KM,a ugovoreno 719.541,59KM i to za:
-Individualne stambene jedinice (odobreno 75.000,00KM,ugovoreno 719.541,59 KM)

Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP08

Planirana gradnja 34 individualnih
stambenih jedinica

 

Rekonstrukcija individualnih stamb. jedinica

750.000,00

750.000,00

719.541,59

Projekat završen, TP za 24 st.jed. izvršen u martu 2010. ,a za 10 st..jed. u augustu 2010.

 

Legenda skraćenica:
PP – projektni prijedlog
KIRL – Komisija za izbjeglice i raseljena lica
PU – potpisivanje ugovora
TP – tehnički prijem

St.jed. – stambene jedinice
2007
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2007. godini
Na osnovu do sada prikupljenih podataka nisu zabilježena izdvajanja javnih sredstava za ovu namjenu.
2006
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2006. godini

Implementacija zajedničkih projekata  u Distriktu Brčko, finansiranih kroz Fond za povratak, MLJPI BIH
Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2006. godini
Distrikt Brčko „ZP06“

Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP06

Sanacija 5  individualnih stambenih jedinica,od planiranih 19 individualnih stambenih jedinica.

 

Individualne stambene jedinice

 

332.620,00
KM

328.328,91 KM

Završenost radova 100 %. -LOT i LOT 2
Tehnički
prijem
planiran U
2007 godini,
kao i konačni obračun.
63% useljeno u obnovljene stambene jedinice

Distrikt Brčko sufinansira projekat sa dodatnim iznosom sredstava od 20.357,11 KM (jedna stambena jedinica) .
Preostala sredstva 4.291,09  KM

 

2008 - 2010
--> Informacije iz projekta "Monitoring odrzivog povratka

Štampaj:

Prema prikupljenim podacima u okviru projekta „MONITORING I VERIFIKACIJA PRIORITETNIH KORISNIKA ZA POVRATAK I PROJEKTE  REKONSTRUKCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI“, stanje u Distriktu Brčko izgleda ovako:


POVRATAK: Vratilo se 10.933 porodica, odnosno 37.336 osoba
OBNOVLJENO:  8.631 stambenih jedinica
NEOBNOVLJENO:  2.466
stambenih jedinica.

MZ BRODUŠA
Vratilo se 99,9% - 4.500 do 5000 ljudi (ima i romske populacije) – 850 porodica. Obnovljeno (100% stradalo naselje) – 900 kuća. 30 kuća nije obnovljeno. Od obnovljenih stambenih jedinica nešto je obnovljeno iz vlastitih sredstava ali uglavnom najviše Visoki Saudijski Komitet (70%) i Vlada Brčko Distrikta. Nema rekonstruisan vodovod (Bašeskija, Suljagića sokak, Sarajevska) i kanalizacija (zbog neriješenih imovinskih odnosa 80% je riješeno, a 20% nije. Zapošljavanje- zaposleno je oko 50% povratnika što je zapravo jedan zavidan nivo. Broduša je mjesna zajednica sa velikim brojem ljudi koju zastupa (5 skupštinara). U školstvu je izražen problem saobraćaja, u blizini Pete osnovne škole je  regionalni put koji  prelaze djeca.
  MZ DIZDARUŠA
Vratilo se 3000 lica, to je 840 porodica. Obnovljeno je 80% stambenog fonda donacijama a jedan dio, oko 10%, iz vlastitih sredstava. Obnovljeno je 500 kuća , neobnovljeno 50 kuća. Povratak nije održiv, teško se živi. Veoma malo zaposlenih. Socijalni problemi se ogledaju u zbrinjavanju starijih osoba i inavlida (20-30 domaćinstava). Voda je izrazito loše kvalitete i nema razvijenu vodovodnu mrežu zbog neriješenih imovinskih odnosa rekonstrukcija vodovodne mreže nije izvršena i projekti od strane Vlade BD su u velikom zakašnjenju. Neasfaltirane ulice su: Džemala Bijedića, Dizdaruša I,II i III, Bareš, Omladinska, Zaima Mušanovića.
MZ IVICI
490 lica/korisnika donacija (obnovljene su kuće za 2 porodice Hrvata, 5 porodica Srba a ostalo su Bošnjačke kuće . Ukupno se vratilo 850 porodica odnosno 2453 lica ( i to 2.100 Bošnjaka, 9 Hrvata i 350 Srba), od toga 40 –tak mladjih lica i 10 lica romske populacije. Prioritet je brži ravoj privrede i zapošljavanje jer na području mjesne zajednice radi 100 ljudi. Takođe, prioritetno je da se novo naselje i rubni dijelovi povežu sa kanalizacionom i vodovodnom mrežom i asfaltnim putevima. Neophodna je izgradnja 450 m trotoara u cilju bezbjednosti djece koja idu u mjesnu školu.
  MZ KLANAC
Vratilo se 80-90% prijeratnog stanovništva što čini 3.000 lica ili 1000 domaćinstava. Obnovljeno je 1000 kuća a za obnovu ostaje 120 stambenih jedinica. Vode nema jer nisu u funkciji arteški bunarevi (2 bunara koliko ih je bilo prije rata), voda iz odvoda nije za piće. Nisu asfaltirane ulice: Fra Serafina Zečevića, Marije Jurić Zagorke, Stevana Sremca, Šehovića.
   MZ MERAJE
Vratilo se 460 lica ( od čega je 440 Bošnjaka, 15 Srba i 5 Hrvata). Obnovljeno je 150 kuća a za obnoviti ostalo 70 kuća. 10 porodica živi u vikendicama van grada, a njihove kuće nisu obnovljene iako su očišćene ne ispunjavaju opšte uslove (vlasnici ili imaju vikendice ili su u inostranstvu). Djeimična obnova kuća stvara veliki problem jer sa dobijenim malim donacijama nisu u potpunosti riješili svoj stambeni problem. Ima 6 napuštenih kuća prema Ivicima.
MZ LIPOVAC
MZ LIPOVAC – Vratilo se 50 domaćinstava (150 lica).
Obnovljeno 60 a neobnovljeno 6 kuća.Od pomoći u održivom povratku navode neuspjelu donaciju pčela jer su pored toga što im je obećano 5 sanduka a dodijeljeno samo 5 okvirova (a jedan sanduk sadržava 10 okvirova) ti okvirovi su sadržavali trutove umjesto pčela. Plastenika koja su dobili uništili su jaki vjetrovi , a sadnice šljiva su bile veoma lošeg kvaliteta. Neophodna im je pomoć u gnojivu, sjemenima i mehanizaciji jer imaju dobre uslove za obradu. 4-5 km puta na dionicama Lipovac-Bukovac, Donji Rakić, 400 m Lipovac – Grbavica, 200 m spajanje sa Malezijskim putem (izlaz iz Lipovca). Nema telefonske mreže.
MZ MUJKIĆI  
Vratilo se 200 porodica odnosno 650 lica. Obnovljeno 157 stambenih jedinica a za obnoviti  : 54 stana na Ciglani i 90 kuća za sanaciju. Ekonomska situacija je veoma loša. Prije rata postojala je fazanerija, to područje nije očišćeno od mina. To je jedna od mogućnosti zaposlenja.
Naselje Ciglane ima poteškoće koje se ogledaju u tome što pojedinci nisu ušli u svoje stanove, nemaju platiti čime legalizaciju niti obnovu svojih stambenih jedinica. Mnogi vlasnici imanja žive u inostranstvu, rijetko dođu, njihova imanja su zapuštena, kuće su ruševne i izvor su nečistoće i zaraze. Komunlano preduzeće ne čisti jer ne smiju ući u tuđi posjed. Stanovnici su zabrinuti kako riješiti ovaj problem.
 MZ BUKOVAC BRČKO 
MZ BUKOVAC BRČKO – Vratilo se 156 lica ili 45 porodica. Obnovljeno 70 kuća a za obnovu (porušenih) 28 kuća. Primjer: Vasiljević Janko već 3 godine živi u privremenom objektu na svom placu, čeka obnovu. Zaseok Čivčije – nema vode (vodovod sliv Stjepkovica). Na području mjesne zajednice povratnici poljoprivredni proizvođači očekuju donacije u mehanizaciji (posjeduju velika imanja).  Na području Bajrići-Stojkovići, prema poljprivrednoj zemlji vlade Brčko Distrikta – treba deminirati 70 hektara.
   MZ SLIJEPČEVIĆI
Nije bilo raseljavanja stanovništva od ratnih dejstava. Bilo je manjih oštećenja, obnovljena je 1 kuća i  vratila se 1 porodica sa 3 lica, za obnovu imaju 2 kuće.
   MZ 4.JULI
MZ 4 JULI  je multietnička sredina u kojoj se vratilo 95% prijeratnih stanovnika a to je 1.300 porodica ili   5. 000 članova . Obnovljeno je 1.050 stambenih jedinica, a za obnovu je ostalo 129 stamb. jedinica.Bez obzira što se vratio veliki broj radno sposobnog  stanovništva zaposleno je tek nekih 15% povratnika, zabrinjavajuće je što u rekonstrukciju infrastrukture ništa nije ulagano, iako je prema vladi Brčko distrikta upućeno 17 projekata za izdvajanje iz kapitalnog budžeta. Primjer: dio naselja ložiona ulica Pere Zdrelca ima uništen vodovod za koji je vlada bila izdvojila 220 KM. koje do danas nisu utrošene. Slično je stanje i sa kanalizacionom mrežom za koju je vlada izdvojila 30.000 KM. i opet ništa nije urađeno . Problem  mjesog područja je i uređenje željezničkog kanala u koji se slijevaju otpadne vode , ulja i otrovi što dovodi do čestog izljevanja i poplava i ugrožava stanovništvo. Područje nema ni jednog sporstkog objekta iako je prije 4 god. vlada izdvojila 60.000 KM. koja nisu ni do danas utrošena. Problem je i katoličko groblje u Brčkom jer je dio groblja izdvojen i ograđen i od strane vlade izdat privatniku kao prostor za prodaju rabljenih automobila. To je jedan od problema većine stanovnika.
  MZ STARI RASADNIK
Vratilo se 85%,  400 porodica ili 1.400 stanovnika. Obnovljeno je 300 kuća , za obnovu ima još 100 (što sanacija, što rekonstrukcija) Problem je kanalizacija i voda u ul. Mostarska, Stari rasadnik – kraj pruge ( nema vode), ul.Brođina nema vode u dužini od 400 m. Treba asvaltirati: Mostarska (Hadžarino brdo ), Stari rasadnik prema Zlatarcima, Mostarska kraj Mušića kuće Šadrvana.
  MZ BREZOVO POLJE
Vratilo  300 porodica, stalno živi na području oko 1.000 lica. obnovljeno je 300 kuća, sitnije opravke i 2-3 kuće nanovo napravljene.Za obnovu je ostalo 20 objekata. Vodovodna mreža je stara preko 20 god. sanirana i voda nije za piće, nego za tehničku upotrebu . Vode koriste stanovnici iz lokalnih bunara. Vlada Brčko Distrikta raseljenim Srbima sa drugih područja dala je parcele za izgradnju  - novo naselje Brezovog polja.
MZ BROD                          
Vratilo se 400 porodica ili 1.200 lica. Obnovljeno je 400 kuća . Nije obnovljeno još 100 stambenih jedinica. Putna infrastruktura – 4 ulice (Mostarska koja povezuje sa Novobrodskom, Hasana Kafije Prušćaka, Huseina Šalapića) – treba asvaltirati. Kanalizacija u ulicama Hasana Šalapića i Novo naselje Stari Brod – nije riješena. Potrebno je uraditi rasvjetu na raskrsnicama Stari Brod i ul. Hasana Kafije Prušićaka.
MZ BUKVIK  
Vratilo se 420 lica ( od prijeratnih 2.500) ili 210 porodica. Obnovljeno je 230 stambenih jedinica. Za obnoviti ima još 250 stambenih jedinica. Problemi su u ostvarivanju osnovnih prava, jer pojedine porodice to pravo ne mogu ostvariti. Najveći problem je uvjerenje o kretanju, nasljedstvo i slični problemi. Kanalizacije nema, u zgradama koje je izgradila Holandija taj problem nije riješen  jer je odvod fekalnih voda izvršen u potoke što zagađuje okolinu. Već nekoliko godina ne mogu riješiti problem odrona na dijelu starog puta , zvani okretnja.
   MZ KOLOBARA
Vratilo se 300 porodica ili 1.000 lica (Bošnjaci i Hrvati) – 200 kuća je devastirano u toku rata, ( 60-70 potpuno devastirano). Obnovljeno je 50 stambenih jedinica. Nije obnovljeno još 150 kuća. Infrastruktura se obnavlja, ovo je gradska MZ, povratnici su uglavnim starije starosne dobi i penzioneri.
 MZ  1.MAJ 
Vratile se 2 porodice (3 lica ), za 1 porodicu  ( 2 lica ) nije obnovljena kuća i obje porodice ( otac i 2 sina ) žive u jednoj uslovnoj kući, na području treba obnoviti 1 kuću koja je do temelja srušena i 10 kuća sa manjim stepenom oštećenja Mjesna zajednica nema vode ( imaju jedan arteški bunar sa neispravnom vodom). Stanovnici uglavnom kupuju vodu ili se snadbjevaju iz okolnih naselja. Na ovom području procentalno živi najviše djece, a nemaju ni jedno igralište.
  MZ BIJELJINSKA CESTA
Bilo je raseljavanja stanovništva, ali su doseljavali stanovnici iz drugih područja BiH. Ovo je gradska mjesna zajednica gusto naseljena i nema kvalitetnih podataka . Na području trenutno ima 3 srušene kuće gdje se sad nalaze placevi namjenjeni za izgradnju. Primjetna je bila prodaja ili zamjena nekretnina.
  MZ BRKA
Kompletno stanovništvo je bilo raseljeno  i živjelo je u kampovima Palanka, Rahić i Ograđenovac. Vratilo se 1.060 porodica (4.000 članova ). Obnovljeno je donacijama 110 kuća ( u zaseoku Donja Brka 10 kuća povratnika srpske nacionalnosti.)Ima neobnovljenih 20 kuća. Izgrađeno je kompletno naselje ( 200 kuća ) na kupljenomzemljištu za raseljena lica sa drugih područja to su porodice pravile vlastitim sredstvima. Problemi : na području od velikog do malog mosta stanovnici nemaju vodu. Potrebna je rekonstrukcija vodovoda u zoni ČORBADŽIĆA u dužini  od 460 m i u zaseoku ULOVIĆ (brdo Štrec) u dužini od 500 metara. Ovo brdo nema urađenu kanalizaciju. Kanalizacija je u lošem stanju na cijelom području mjesne zajednice jer su česta začepljenja.
MZ BODERIŠTE
Vratilo se 100 porodica ili 300 članova.Obnovljeno je 50 stambenih jedinica.Nije obnovljeno 30 kuća. Problem : Boderište uopšte nema kanalizacionu mrežu.
   MZ DONJI ZOVIK
Vratilo se 10 porodica ili 23 lica. Nije bilo razaranja  i nema oštećenih objekata. Problem je mjesni vodovod, predviđena je rekonstrukcija ove godine 30% mreže, a za ostalo nemaju novca.
MZ DUBRAVE  
Vratile se 2 porodice ili 4 lica. Obnovili su 2 kuće vlastitim sredstvima. Za obnoviti ima 4 kuće. Na ovo područje  nije se vratilo 11 porodica ili 30 lica, koje danas žive u R. Hrvatskoj. Zaseok  Guderevica u koje su se vratile porodice nije opskrbljen vodom, koriste samo jedan postojeći bunar. Put u dužini od 50 metara je u lošem stanju. Nisu deminirani dijelovi sela: Šljivića, Bubanj, Odboj i Guderevica.
MZ GLUHAKOVAC  
Vratilo se 80% , a to je brojčano 2.100 lica ili 600 domaćinstava. Obnovljeno je 300 kuća. Za obnovu ima još 150 objekata.
Potrebno je asvaltirati 2/3 ulica. Vodovodna mreža  nije završena iako je dio urađen sredstvima  Vlade Brčko Distrikta.
 MZ GORICE 
Vratilose 40 porodica ili 100 lica. Obnovljeno je 100 kuća.Za obnoviti 50 kuća.Sve kuće nisu useljene iako su obnovljene donacijama, te se koriste povremeno ( oko 60 kuća). Vlasnici su u inostranstvu  ili R. Hrvatskoj. Najveći problem su potpuno zapuštena imnja ( oko 1.000 dunuma) između rijeke Tinje i Save (sela Panjika i Gorica) koje je neophodno očistiti. Stanovnici nemeju mehanizacijue (na cijelom području 1 privatni  traktor) i žive veoma teško bez obzira što posjeduju velika imanja. Do sada su za održivi povratak dobili samo pčele. Niko se ničim ne bavi, u MZ. od 15 radno sposobnih  ( svi neženje ) 1 radi u komunalnom  i dvoje  u Općinskim službama, ostalo su penzioneri. Dvoje djece povratnika idu u školu u MZ. Ulice udaljenu 6 km.
 MZ GRBAVICA 
Vratilo se 160 porodica ili 480 lica. Obnovljeno je 150 kuća.Za obnovu ima još 20 kuća. Voda – nema gradski vodovod, iako je u selu fabrika.
Kanalizacija – urađen 1,5 km mreže, ali nije u funkciji  (čekaju 3 god. da ugrade pumpe – Vlada Distrikta). Nezaposlenost je velika – radi samo 10 povratnika, nisu imali donacija za održivi povratak i radno sposobni uglavnom rade na dnevnicu  kod privatnika.
MZ GREDICE I  
Nije bilo većeg raseljavanja stanovništva. Obnovljeno je 10 kuća (raseljeni Hrvati). Vratila se samo 1 starica, a vlasnici obnovljenih kuća žive uglavnom u Austriji i NJemačkoj. Neobnovljenih kuća nema. Problem : Na području je asvaltirano 30% ulica, a za ostale nedostaju sredstva.
Kanalizaciona mreža sredstvima stanovnika obnovljena i dovedena do potoka, treba produžiti još 250 metara, ali se zbog neriješenih imovinskih pitanja  stalo spor se vodi na sudu.
 MZ DONJI RAHIĆ 
Vratilo se 70 porodica ili 200 članova. Obnovljeno je 150 kuća. Za obnovu ima još 40 kuća. Vratele su se porodice svih nacionalnosti i preko 50% obnovljenih kuća se koristi samo povremeno. Problemi: Potrebna je rekonstrukcija lokalnih seoskih puteva za zaseoke Šimići (900m) i Ružići (1km), te put za lipovac (900 m). Vodovodna mreža ne postoji iako imaju uslove za priključak na gradsku mrežu, nije riješen problem kanalizacione mreže (domaćinstva imaju septičke jame). Većina domaćinstava živi od pomoći članova porodice koji žive u inostranstvu jer trenutno radi samo 6 povratika.
 MZ ISLAMOVAC 
Vratilo se 25 porodica ili 60 lica. Obnovljeno je 25 kuća.Nije obnovljena 1 kuća ( porodica nema sredsatava za unutrašnju obnovu).
Problemi: Put – Maoča – Islamovac je jedini put na području Brčko – Distrikta koji ije asvaltiran (dužina 4 km). Vlada Distrikta bila je izdvojila sredstva za asvaltiranje, međutim nije ništa urađeno. Nije riješen problem vodosnadbjevanja. Poseban problem je što izletničko naselje  kod škole nema ni vode ni mokri čvor i predstavlja izvor zaraze za nekoliko stotina djece koja vikendom dolaze na izlet.
MZ KREPŠIĆ II
Prije rata živjelo je 250 porodica (Hrvatske nacionalnosti). Vratilo se 100 obitelji ili 300 osoba . Stalno živi 60 domaćinstava, a ostalih 40 zbog starosti  boravi zimi kod svojih obitelji. Obnovljeno je 80 kuća putem donacija  i 20 kuća su vlasnici obnavljali vlastitim sredstvima.
Neobnovljenih još ima 80 kuća ( u većini vlasnici nemaju uredne papire), a izrazili su želju za povratkom. Vodosnadbjevanje – iako je vodovodna mreža dovedena na 7-8 km. od ovog mjesnog područja, nedostaju sredstva da bi ovo područje bilo priključeno  na gradski vodovod.
Problem: kanalizaciona mreža- stanovnici su sami kopali septičke jame. Još uvijek nisu deminirana područja: Vučilovac, Krepšić (u toku je deminiranje), zatim Marković Polje, Drenava, Vukšić i dalje prema  Bukovcu. Od povratnika u vladi Distrikta je zaposleno samo 10 lica.
  MZ KREPŠIĆ I            
Uglavnom je prije rata živjelo srpsko stanovništvo i veoma mali broj Hrvata. Vratilo se 10 porodica ili 17 lica . Obnovljeno je 10 kuća.
Za obnoviti ima još 6 kuća, uglavnom su ostale kuće oštećene od granata.
MZ LANIŠTA  
1992 god. živjelo je 150 domaćinstava. Danas živi 40 porodica, ili 90 lica. Na oba područja: Gornje i Donje Lanište.
Obnovljeno je 60 kuća, od čega  3 kuće je obnovila Vlada R. Hrvatske.   -  Neobnovljenih još ima 90 kuća. Povratnici se žale na sporu obnovu, nezaposlenot – niko ne radi, isključivo žive od poljoprivrede. Donacija  za održivi povratak gotovo nije ni bilo. Pojedina domaćinstva dobila su pčele, plastenike i sadnice voća. Posjedju velika imanja, ali nemaju mehanizacije  i slabo su obrađena.Do prve autobuske stanice pješače 3,5 – 4 km. Nemaju prodavnice, škola nije obnovljena i to je razlog da se porodice sa djecom ne vraćaju.
 MZ MARKOVIĆ POLJE 
Vratilo se 35 porodica ili 60 lica. Obnovljeno je 80 kuća ( do kojih pojedine samo djelomično). Nije obnovljeno 10 kuća, jer nisu ni očišćena imanja. Za održivi povratak do sada nisu dobili ništa i povratnici smatraju da ih treba stimulisati i dodijeliti im mehanizaciju jer žive isključivo od poljoprivrede. Na mjesnom području neophodno je rasčistiti  puteve do šuma i imanja kako bi ih povratnici koristili (za rješavanje ovog problema bila je donacija , ali je manji dio posla urađen tako da su i dalje ta imanja van upotrebe).
 MZ PALANKA 
Kompletno se stanovništvo raseljavalo na kratko zbog granatiranja i iz tog razloga kuće su uglavnom manjeg stepena oštećenja. Vlasnici su sami opravljali kuće. Sa oštećenjima krovova ima još 5 kuća čiji vlasnici nemaju sredstva za popravke.
  MZ GORNJE DUBRAVICE
Vratilo se 50 domaćinstava ili 150 lica. Putem donacija obnovljene su 3 kuće.Nisu obnovljene još 2 kuće. Vodosnadbjevanje nije riješeno – voda nije za piće (tehnička voda). Vodu stanovnici uglavnom donose iz grda sa arteških bunara. 32 porodice zaseoka Tomići i Lugovići koriste vodu sa šest bunara. U ovim zaseocima problem je kanalizacija – fekalne vode izlijevaju se u potoke.
 MZ CERIK 
Vratilo se 30 domaćinstava ili 30 lica, prije rata je živjelo 110 domaćinstava. Uglavnom su se vratila staračka domaćinstva. Obnovljeno je 35 kuća.
Za obnoviti ima još 8 kuća, a za 10 oštećenih kuća niko se ne interesuje jer vlasnici se ne javljaju. Povratnici žele obnoviti  mjesno groblje, ali nemaju sredstva. Troje djece povratnika idu u najbližu školu  udaljenu 6 km u naselje Bosanska Bijela, a srednjoškolci u Brčko. Sela nemaju ambulante i stariji povratnici do prve ambulante pješače 6 km.(u Bosanskoj Bijeloj). Zbog ratom uništenog , a neobnovljenog mosta na rijeci Tinji prisiljeni su pješaćiti 6 km, umjesto dva. Zaposlenost – Samo 1 povratnik radi u Vladi i jedna žena kao čistačica u bolnici. Ostali se snalaze i teško žive. Stariji ljudi koji  nemaju penzije (preko 70 god. starosti ) prisiljeni su izdavati svoju zemlju pod zakup i od toga preživljavaju.
  MZ POLJACI - JAGODNJAK
MZ.  POLJACI – JAGODNJAK – u dva naselja ove mjesne zajednice vratilo se 40 porodica ili 95 lica. Većih razaranja nije ni bilo , pa je putem donacija obnovljeno 5 kuća. Za obnovu  je ostalo još 15 kuća. Problem: trećina mjesne zajednice, a to su zapadni rubni djelovi  prema Pelagićevu  minirani. Polovina izlaznog puta Poljaci – Županja – Tuzla je urađen (u dužini 700 m) dio puta koji pripada R.Srpskoj nije urađen jer nedostaju sredstva.
 MZ RIJEKE 
Vratilo se 260 porodica  ili 1.400 lica. Obnovljeno je 360 kuća.Za obnoviti ima još 65 kuća. Zamjeniti vodovodnu mrežu i asvaltirati neophodno je u ulici od česme u rijekama prema  IV julu i desni krak omladinske ulice (u dužini 100 m); Adila Ef. Ćokića, Jedan krak 100 m i drugi 50 m. Od povratnika 4 lica ( na budžetu su) i 70 lica u tvornici namještaja Oglavina, ostali se snalaze i rade povremeno kod povratnika.
MZ ŠATOROVIĆI 
Vratilo se 20 porodica ili 45 lica. Obnovljeno je 5 kuća. Za obnovu ima još 10 kuća. Socijalno stanje je jako loše. Niko od povratnika ne radi, bave se poljoprivredom, a mehanizacije niti bilo kakvih olakšica nemaju. Nikad nisu dobili bilo kakvu pomoć za održivi povratak.
MZ ULICE  
Do sada se vratilo 150 porodica ili 320 lica. Obnovljeno je 250 kuća, a za obnovu je ostalo 50 kuća. Najveći problem je niskonaponska mreža – stubovi su drveni, dijelom popadali, čak je i dalekovodna mreža na drvenim stubovima. Često dolazi do paljenja, pa su evidentirana i dva smrtna slučaja radnika koji vrše opravke (selo Lukići).
Vodosnadbjevanje: Iako je ovo najveća prijeratna mjesna zajednica koja nema izgrađenu vodovodnu mrežu, nema dogovora sa Vladom da se izvrši produženje mreže iz mjesnih zajednica koje graniče sa ovim područjem.
Zapošljavanje izuzetno loše – samo 4 povratnika rade u Vladinim institucijama. Ostali povratnici se uglavnom bave poljoprivredom, ali u poslednjih šest godina za održivi povratak nisu dobili ništa.
   MZ VUČILOVAC
Vratilo se 100 porodica (prije rata bilo 260), ili 300 lica.
Obnovljeno je 200 kuća (do temelja je selo bilo uništeno) Nije obnovljeno 60 kuća.
Put je jako loš ( 4 km makadamskog puta), stalno se nasipa dva puta godišnje, ali nema od toga koristi. Stanovništvo boluje od nefritisa i problem je pitka voda (ugrađeni filteri bez koristi) jedini izlaz je izgradnja fabrike vode u Brčkom i dovod  vodovodado mjesnog područja.
Zaposlenost nikakva, stanovništvo se bavi poljoprivredom sa dotrajalom mehanizacijom. Veoma malo se odvajalo za održiv povratak. Prije rata 30 farmi ( bikova, pilići, gajili duhan, a danas ništa). Imaju najkvalitetnije zemljište, ali im je potrebna pomoć.
 MZ BOČE 
Od prijeratnih 320 porodica, vratilo se svega 50 domaćinstava ili 110 lica. Obnovljeno je 10 kuća putem donacija. Obzirom da su tokom rata u kućama ovog područja živjele raseljene porodice iz Begovače i Dizdaruše one nisu bile devastirane, te je većina povratničkih porodica vlastitim sredstvima vršila opravke. Za obnoviti ima 15 kuća čiji vlasnici trenutno žive van ovog područja. Problemi: vodosnadbjevanje – u toku je projekt i urađen je glavni vod, nedostaju sredstva za obnovu sekundarne mreže. Stanovnici koriste bunare. Za održivi povratak do sada nisu imali podršku. Ovo je poljoprivredni kraj i neophodna im je mehanizacija, sjemenski sjemenski materijal i plastenici.
Lokalni put se trenutno obnavlja, ali za kompletnu obnovu nisu izdvojena sredstva.
 MZ VUKŠIĆ 
Od prijeratnih stanovnika vratila se tek trećina – 100 porodica ili 270 članova. Obnovljeno je 75 kuća.Za obnoviti ima još 25 kuća.
Problemi: Škola nije u potpunosti obnovljena – samo je pokrivena i 20 đaka povratnika pješače 2 km do najbliže škole.
Zapošljavanje povratnika je najveći problem trenutno rade samo 2, ostali se bave poljoprivredom. Do sada su imali vrlo malo donacija za održivi povratak iako im je bavljenje poljoprivredom jedini način ostvarivanja prihoda.
 MZ PRIJEDOR 
Od prijeratnih 400 stanovnika – vratilo se 30 porodica starijih ljudi (70 stanovnika).
Obnovljeno je 6 kuća ( ostale kuće ili nisu većeg oštećenja ili su ih vlasnici sami obnavljali). Za 2 kuće materijal je donirala Vlada R. Hrvatske.
Zaposleno  je 10 lica u policiji i Vladi Brčko Distrikta. Ostali se bave sezonskim poslovima ili poljoprivredom. Za održivi povratak nisu ništa dobili.
Djece  povratnika starosti do 15 godina ima 15. Mlađe porodice se ne vraćaju i uglavnom žive u R. Hrvatskoj.
 MZ SRPSKA VAROŠ 
Vratilo se 200 porodica ili 500 lica.
Obnovljeno je 180 kuća.Za obnovu je ostalo još 20 kuća.
Ovo je mjesna zajednica locirana u centru Brčko Distrikta i u potpunosti je stanje infrastrukture, zdravstva, školstva i socijalne zaštite, zadovoljavajuće.
 MZ VITANOVIĆI 
Vratilo se 15 porodica ili 40 lica.
Obnovljeno je 5 kuća.Za obnoviti ima još 10 kuća.
Problemi: Zapošljavanje radno sposobnih lica, trenutno rade 2 osobe ( na budžetu ) od kojih jedna za stalno i 1 po ugovoru o djelu i 5 osoba radi u firmama.
Jedan dio sela ima jako loše snadbjevanje i česte nestanke električne energije zbog dotrajalosti drvenih stubova.
Nisu asvaltirani lokalni putevi u dužini od 2 km, a makadamski put u dužini od 700 m je u veoma lošem stanju (put od glavne ceste do zadnjih kuća).
Školstvo – tokom prošle godine vođena je rasprava o ukidanju četverorazredne škole zbog racionalizacije troškova i navodno malog broja  učenika iako tu školu danas pohađa 20 đaka. Oni bi bili premješteni u susjednu školu u MZ. Ulice udaljenu 3 km.
  MZ CENTAR III
Uža gradska zona, takozvana Tuzlanska cesta, uglavnom su zgrade kolektivnog stanovanja. Imovina  je vraćena u potpunosti. Nije bilo stambenih jedinica zapaljenih, porušenih niti sa izraženim većim stepenom oštećenja. U 95% slučajeva sanirana su oštećenja. Za djelimičnu opravku ostalo je oko 5% stambenih jedinica čiji vlasnici neispunjavaju uslove za donacije, jer su objekti od starosti djelomično oštećeni. Primjetna je česta zamjena i prodaja imovine, tako da je teško izvršiti procjenu broja stalnih povratnika. Prema podacima odjelenja za izbjeglice i raseljena lica Vlade Brčko Distrikta na ovom području rekonstruisano je 27 stambenih jedinica.
 MZ CENTAR V 
Tokom ratnih dejstava napuštene su 274 stambene jedinice, a izbjegla su 974 lica.  Danas se vratilo 165 porodica ili 387 lica.
Obnovljeno je 165 stanova i kuća.Za obnovu ima još oko 180 kuća.
Najveći broj stambenih jedinica obnovljen je vlastitim sredstvima vlasnika. Kod realizacije obnove i rekonstrukcije poseban problem za dobijanje donacije vlasnika koji su ostali u svojim kućama za vrijeme ratnih dejstava. Time nisu stekla status, a njigove stambene jedinice su dobrim djelom oštećene. Iz tog razloga vlasnici koji ne mogu aplicirati traže izmjenu odredaba zakona i pravilnika za učešće na javnom oglasu.
Najveći problem je zapošljavanje povratnika. Trenutno ih je nezaposleno 219. Jedan broj  raseljenih lica nije se vratio iz razloga što je u novoj sredini ( inostranstvo) zaposlen i školuje djecu, a dolaze samo povremeno.
  MZ ULOVIĆ            
Vratila se 21 porodica ili 68 lica .
Obnovljeno je 10 kuća putem donacija, a ostale porodice obnavljale vlastitim sredstvima ( članovi porodica uglavnom žive u inostranstvu).Za obnovu  ima 6 kuća.
Neophodno je asvaltirati glavni put kroz selo u dužini od 800 metara koji je u jako lošem stanju. Zaposlen je samo 1 povratnik u Vladi Brčko Distrikta i 1 u privatnoj firmi Leonardo.
 MZ DONJA SKAKAVA
Danas je naseljava 50 povratničkih domaćinstava ili 100 lica, uglavnom starije dobi.
Obnovljeno je 8 kuća.Nije obnovljeno još 8 kuća. U ostalim objektima tokom rata stanovala su raseljena lica sa drugih područja i kuće su uglavnom bile manje devastirane. Vlasnici su ih sami popravljali.
Mlađi prijeratni stanovnici  žive u Njemačkoj, Austriji i R. Hrvatskoj i povremeno dolaze. Ne vraćaju se trajno jer nema zapošljavanja. Od povratnika samo ih je zaposleno 8. Najveći problem je – kanalizacija. Mreža nije izgrađena , koriste se septičke jame koje nisu propisno izvedene i stvaraju velike probleme. Nije asvaltiran dio glavnog puta kroz  naselje u dužini od 1 km.
 MZ BIJELA
Vratilo se 95 porodica (300 lica). Obnovljeno je 99 kuća. Nije obnovljena 151 kuća.
Vratio se značajan broj radno sposobnih lica i bez zaposlenja su. Prioritet u rješavanju problema je otvaranje novih radnih mjesta.
Neophodna im je pomoć Vlade Brčko Distrikta.
MZ OMERBEGOVAČA
Tokom rata najviše stradalo područje. Osim oštećenih objekata bilo je 140 izgrjelih kuća. Vratilo se oko 400 porodica (1.020 lica). Obnovljeno je i nanovo napravljeno 400 kuća. Za obnoiti je ostalo još 30 kuća. Potencijalnih povratnika ima 35 % od prijeratnog stanovništa, međutim zbog neobnovljenih kuća i problema zapošljavanja još uvijek se ne vraćaju.
MZ ŠTREPCI
1991 godine živjelo je 857 stanovnika od čega 26 Srba, 3 Jugoslavena, 5 Bošnjaka i 3 neopredjeljena, a ostalo stanovništvo je bilo hrvatske nacionalnosti. Doseljavanjem stanovništva sa drugih područja danas živi tri puta više stanovnika. Stambeni fond je bio djelomično devastiran, a od ratnih dejstava, 1 kuća je bila porušena i oštećeno 10 kuća.
Vratile su se dvije porodice (4 lica). Obnovljeno je 2 kuće. Za obnovu ima 6 kuća (porodice žive u inostranstvu i žele se vratiti). Ostali stambeni fond su vlasnici obnavljali vlastitim sredstvima.
Bošnjaka povratnika nema.
Problem: Lokalni putevi su uski i upropašteni, neophodno ih je asfaltirati.
Vodosnabdijevanje – iskopani su bunari i rezervati i sva okolna naselja se snabdijevaju vodom ali ne i mještani mjesne zajednice Štrepci.  Neophodno je uvezati cjevovod sa rezervoarom i pustiti vodu domaćinstvima. Trenutno voda nije za upotrebu.
Školstvo – na prijedlog Vlade Brčko Distrikta trebalo jeizvršiti reformu školstva i pripojiti 3 matične škole Hrvata (Gornji Zovik, Bijela i Ulice) sa drugim područnim školama. Problem je bio privremeno riješen, ali se danas ponovo aktuelizirao. Iako roditelji reaguju i traže isključivo obrazovanje na hrvatskom jeziku nisu sigurni da taj problem mogu riješiti. Kod Vlade Brčko Distrikta ne nailaze na razumijevanje.

UKUPNI PODACI ZA DISTRIKT BRČKO:

POVRATAK: Vratilo se 10.933 porodica, odnosno 37.336 osoba
OBNOVLJENO:  8.631 stambenih jedinica
NEOBNOVLJENO:  2.466
stambenih jedinica

zvor podataka za Distrikt Brčko:
► Sekretari mjesnih zajednica
► Monitori UZOPI U BiH uz pomoć Odjeljenja za izbjeglice i raseljena lica Vlade Distrikta Brčko.

 

 

 

dhtmlgoodies.com is a private site developed and maintained by Alf Magne Kalleland. Here, you will find a lot of DHTML scripts you can use freely to enhance your website.