2106

Povratak u Opcinu Bosanska Krupa

UKUPNI PODACI ZA OPĆINU BOSANSKA KRUPA

 

POVRATAK: Vratilo se 16.426 lica odnosno 5.189 porodica
OBNOVLJENO: Obnovljeno 4.952 stambena objekta
NEOBNOVLJENO: 2.193 stambena jedinica.
TABELARNI PREGLED MONITORINGA POVRATKA ZA
OPŠTINU BOSANSKA KRUPA


Opština Bosanska Krupa

Broj povratnika (lica)

Br.povratničkih domaćinstava

Br.obnovljenih objekata

Br.neobnovljenih objekata

Arapuša

18

70

98

11

Gornji Petrovići

200

60

85

25

Halkići

200

75

75

5

Ivanjska

450

175

187

77

Jasenica

400

150

830

387

Krupa I i Zalug

3.500

1.100

1.116

272

Krupa II

1.002

301

301

30

Ljusina

400

105

105

37

Ostružnica

320

100

75

4

Otoka – Centar

2.000

700

696

160

Otoka II

3.600

900

501

116

Pištaline

4

2

2

11

Potkalinje

54

16

16

63

Prekounje

250

75

75

10

Radić (Veliki i Mali)

450

180

171

119

Suvaja

182

90

130

237

Veliki Badić

2.500

850

193

30

Veliki Dubovik

102

33

78

33

Vranjska

180

70

70

69

Zalin

107

27

27

27

UKUPNO

16.426

5.189

4.952

2.193


Po popisu stanovništva iz 1991 godine, općina je imala 48 naseljenih mjesta. Danas ima 24 formirane mjesne zajednice na površini od 556 km² i naseljava je 32.465 stanovnika.

U periodu od '91-'95 godine zbog neposrednih radnih dejstava većina stanovnika se iselila sa sa ovih područja. Ponovni povratak je bio spontan  i započeo je nakon potpisivanja dejtonskog mirovnog sporazuma. U potpunosti dajemo pregled po mjesnim zajednicama za stanje do kraja 2009 godine. U toku ratnih dejstava oštećeno je 7.259 stambenih jedinica.

MZ ARAPUŠA
Jednonacionalna je sredina i naseljena je bošnjačkim stanovništvom. Locirana je na desnoj strani rijeke Une. Prije rata je živjelo 144 domaćinstva. Svi su se iselili 1992 godine, da bi se nakon ratnih dejstava vratilo 70 porodica (180 lica) ili 50% prijeratnih stanovnika. Obnovljeno je 98 kuća i za obnoviti još ima 11 kuća. Zbog nemogućnosti zapošljavanja ni povratak nije ostvaren u punom kapacitetu.
Nema privrednih subjekata  i radno sposobni povratnici uglavnom su zaposleni kod privatnih poslodavaca ili rade na dnevnicu.
U mjesnoj zajednici je donatorskim sredstvima djelimično obnovljena škola. Nedostaju sredstva za dovršetak unutarnjih radova i postavljanje stolarije. Đaka povratnika uzrasta od I do V razreda je 30.Osim dovršetka radova na školi, neophodno je i asfaltiranje putana dionici od Krupe do Arapuše u dužini od 7,5 km.

MZ GORNJI PETROVIĆI
Obuhvata naselja Srednji Dubovik, dio Gornjih Buševića, dio Zalina i Pučenik.
Do kraja 2009 godine vratilo se 60 domaćinstava (200 lica) uglavnom srpske nacionalnosti i žive stalno na području. Obnovljeno je 85 kuća od kojih se 25 samo povremeno koristi. Nije obnovljeno 220 kuća. Tokom rata ukupno je oštećeno 305 stambenih jedinica.
PROBLEMI PODRUČJA:

 • Radno sposobnih oko 100 povrtanika - niko nije zapslen.
 • Stanovništvo se uglavnom bavi poljprivredom.
 • Zanemarljiva je pomoć za održivi povratak.
 • NA području je 6 socijalnih slučajeva ( stara i iznemogla lica )i veoma je loša pomoć Centra za socijalni rad.
 • Ostvarivanje zdravstvene zaštite nije riješeno na zadovoljavajući način i iz tog razloga samo 10% povratnika se liječi u zdravstvenim ustanovama u Bosanskoj Krupi, dok se ostali liječe u susjednoj opštini - Novi Grad.
 • Djece povratnika je 5 i pohađaju školu u naseljima Zalin, Bušević ili u Bos.Krupi (udaljenost 4-5 km).
 • Putna komunikacija: makadamski putevi se nasipaju jednom godišnje i nedovoljno. Posebno loš put je na dionici naselja Bušević (2,5 km) i krakovi prema naseljima Zalin i Jasenice (3,5 km). Zbog vremenskih nepogoda voda odnosi nasute  slojeve i stvara velike probleme.
 • Vodosnabdijevanje - u ljetnom peiodu izvorišta presušuju i stanovništvo je bez vode.             
  Od lokalnog preduzeća Vodovod i općine već duži period je tražena pomoć kako bi se spojio vodovod sa grdaskim od Pečnika do Gornjih Petrovća u dužini od 4 km, ali bezuspješno.
 • Sigurnost na području je dobra
 • Pohvalno je da je na tim naseljima elektrifikacija vrlo kvlitetno urađena.


MZ OSTRUŽNICA

Naseljava je 1300 stanovnika, a obuhvata naselja Johovica, Mali Badić, naselje Ostružnica i zaseoci: Velagići, Prohodac, Zelenike i Lipnik.
Tokom rata oštećeno je 278 kuća. U samo naselje Ostružnica povrtak je ostvaren 100%. Vratilo se 100 porodica (320 lica). Putem donacija i ličnim sredstvima vlasnika obnovljeno je 100 kuća. Neobnovljenih je 61 stambena jedinica. Selo Johovice- vratilo se i stalno živi 75 porodica ili 220 lica. Obnovljene su im kuće - ukupno 75. Nisu se vratile 4 porodice i nihove kuće nisu obnovljene. Sva područja su elktrificirana.
Ima djece povrtanika koji od I do V razreda idu u područne škole, a ostale razrede pohađaju u Veliki Badić (3,5 km) i Krupu (5,5 km). Imaju organizovan prevoz. U selo Badić vratilo se 30 porodica (107 lica). Kuće su im obnovljene (30 kuća). Neobovljeno je 10.
PROBLEMI mjesne zajednice Ostružnica:
Vodosnadbijevanje - bakteriološki je neispravna voda za cijelo područje ali su u toku radovi na spajanju lokalnog sa gradskim vodovodom.
Putne komunikacije - dionica puta od sela Mali Badić do glavnog puta u dužini 3 km nije asfaltirana. Za put Donja Johovica - Johovica (ima 30 domaćinstava) mještani su prikupili 50% sredstava potrebnih za rekonstrukciju. Ostalih 50% dužna je obezbijediti lokalna zajednica. Dužina puta za rekonstrukciju je 600 metara.
Zdravstvene usluge - mještani koriste u ambulanti susjedne mjesne zajednice Veliki Badić (3,5 km) udaljenosti ili za složenije usluge idu u Dom zdravlja u Bosanskoj Krupi (5,5 km).
Elektrifikacija i fiksna telefonija su u potpunosti riješeni.
Nema područja pod minama.
Sigurnost je na zavidnom nivou.
Mjesna zajednica Ostružnica je uglavnom poljoprivredni kraj. Ima urađene otkupne stanice za mlijeko. Veoma je mali broj zaposlenih i iz tog razloga mlađi povratnici idu u toku sezone raditi u Sloveniju (građevinski radnici).

MZ VELIKI BADIĆ
Tokom ratnih dejstava raselilo se oko 3.500 stanovnika iz sela: Šabići, Džaje i Mustelji. Vratilo se 2.500 lica (850 porodica). Obnovljene su sve kuće za povratničke porodice (ukupno 193). Još 30 porodica čeka za obnovu kuća koje su do temelja uništene i 159 objekata je sa srednjim stepenom oštećenja. Povrtanici izražavaju nezadovoljstvo saradnjom sa lokalnom i kantonalnom vlašću a iz slijedećih razloga:
- Projekat izgradnje puta na dionici od škole do Šabića nije realizovan iako je stanovništvo prikupilo 30.000 KM . Nedostaje još 70.000 KM koje je trebalo obezbijediti ministarstvo Unsko-Sanskog kantona. Postignut je dogovor, ali nije dužina dionice je između 3-4 km.
- Projekat izgradnje  puta škola-Bećirevići u dužini od 2,5 km nije realizovan jer nedostaje 50.000 KM (dužna ih je obezbijediti općina), a stanovništvo je dalo vlastito učešće u visini od 50.000 KM.
- Novosagrađena škola ( prije pet godina) u V.Badiću do IX razreda je zbog loše izvedenih unutrašnjih radova u fazi obrušavanja i nema fiskulturne sale.
- Do sada za održivi povratak nisu dobili gotovo ništa. Nuđeni su im krediti koje ne mogu vraćati jer su nezaposleni.
- Od ukupnog broja povrtanika zaposleno je 30 lica. Ostali stanovnici se bave poljoprivredom i stočarstvom. Jedino pozitivno je to što je na području organizovan otkup mlijeka za tvornicu „Megle“ i što je to jedini prihod većine povratničkih porodica.
- Mine - područje Vrlije prema entitetskoj granici Buševići je minirano i povratnici ne mogu koristiti svoje šumske posjede.
- Mjesna zajednica ima novosagrađenu ambulantu u koju jednom sedmično dolazi ljekar. 15 povratnika - medicinskih tehničara živi na području,  niti jedan ne radi u ambulanti a potrebni su stanovništvu. Prijavljeni su Zavodu za zapošljavanje.

MZ VELIKI DUBOVIK
Vratilo se 33 domaćinstva (102 lica9 u procentu 30% prijeratnog stanovništva. Ovo je multietnička sredina. Obnovljeno je 78 kuća, a stalno je useljeno 33. Nije još rekonstruisano 20 kuća.
Mjesno područje od centra Bosanske Krupe je udaljeno 18km i ima veoma lošu putnu komunikaciju što je jedan od razloga lošeg povratka. Samo je 5km asfaltnih puteva, a ostalo su makadamski. Put u dužini od 8km koji povezuje Bosansku Krupu, Pećnik, Zalin, Veliki Dubovik i entitetsku granicu Srednji Dubovik, u 2009 godini od općine nije dobio materijal za nasipanje i u jako lošem je stanju. Zimi se putna dionica za Veliki Dubovik ne čisti i stanovnici imaju velikih problema, posebno djeca školskog uzrasta koji do najbliže škole putuju 5 km u susjednu mjesnu zajednicu Zalin ili 18 km do škole u Krupu. Veoma često zimi ni ne idu u školu.
Od 20 radno sposobnih lica niko nema stalni posao i rade sezonski. Mlađi stanovnici napuštaju područje, odlaze u Sloveniju na rad i ne vraćaju se.
U Centru za socijalni rad registrovan je jedan povratnik koji prima stalnu socijalnu pomoć.
Za održivi povratak dobili su 2 motokultivatora, nešto sadnog materijala i nekoliko krava. U posljednje 2 godine bnisu dobijali nikakvu pomoć. Nemaju kapacitete za otkup mlijeka jer ne posjeduju stočni fond.
Dom kulture je djelimično urađen (pokriven), a od unutrašnjih radova završen je dio predviđen za ambulantu koja još uvijek nije u funkciji. Stanovništvo se liječi u Domu zdravlja u B.Krupi udaljenom 18km.
Pozitivno je da je u potpunosti riješen problem vodosnadbijevanja za sva domaćinstva.
U zaseok Keče od prijeratnih porodica niko se nije vratio. Nisu obnovljene kuće i nema električne energije.

MZ SUVAJA
Prije rata na području ove mjesne zajednice živjelo je preko 300 domaćinstava u tri sela: Gornja i Donja Suvaja i Gudavac. Vratilo se 90 domaćinstava (182 stanovnika) uglavnom su staračka domaćinstva (1 ili 2 člana). Ima oko 30 zainteresiranih za povratak. Obnovljeno je 130 kuća. Nije obnovljeno 237 kuća i ne mogu se vraćati prijeratni stanovnici, nema uslova niti donacija. Tri domaćinstva već 9 godinažive bez struje.
VODOSNADBIJEVANJE: Vodovod nema 10 domaćinstava (nisu prijavljeni) u dužini od 2 km, a ostala domaćinstva imaju 2 izvorišta. Bazeni su dotrajali, loša je mreža i u ljetnom periodu, nema vode jer izvori presušuju.
PUTEVI: svi su makadamski u dužini od 30km. Povremeno se nasipaju. 2009 godine nije bilo nasipanja.
opštinskog organa niko ne obilazi povratnike i osjećaju se zapostavljenim. Pretežno žive od penzija (ličnih ili porodičnih) a dijelom obezbjeđuju hranu od poljoprivrede.
Nema registrovane saobraćajne linije, niti prodavnice, ni škole, ni doma. Četvero djece povratnika idu u školu u Radić - imaju prevoz.
ZDRAVSTVO - nema ambulante i liječe se u Krupi udaljenoj 12 km.
ZAPOŠLJAVANJE - radi 7 povratnika u Rdiću kod privatnika i u Jasenici kod povratnika , šumski radnici. Nema zaposlenih povratnika u opštini.
Četiri žene bez primanja dobijaju po 50KM od Centra za socijalni rad i to je tzv.stalna pomoć.
Jedna osoba - nesposobno rođeno dijete - živi sam. U Bihaću je u toku regulisanje penzije iza umrlih roditelja.
Za održivi povratak date su vrlo oskudne donacije: krave, pčele, svije i nešto alata i mašina.
Nema miniranog područja.

MZ JASENICA
Vratilo se i živi 150 domaćinstava (400 lica). Obnovljeno 830 kuća a za obnoviti još 387 kuća, uglavnom u vlasništvu porodica srpske nacionalnosti. Ima zainteresiranih za povratak koji apliciraju za donacije ali su sredstva za rekonstrukciju nedostatna.
Osnovni problem područja je ELEKTRIFIKACIJA - odnosno dovršenje rekonstrukcije nisko-naponske mreže za dijelove zaseoka Jasenice ( kod pilane Adamović za 7 kuća), 2 kuće u zaseoku Gorinja i 2 kuće u Jasenicama-zaseoku Marčete.
VODA: U Gorinji 8 kuća nema vode jer nema sredstava i naselje Vojevac (10 kuća) a ostatak vodovoda se popravlja, u funkciji je ali potrebna je izmjena cijevi.
PUTEVI: U cijeloj mjesnoj zajednici su makadamski i povremeno se nasipaju ali nedovoljno - po zaseoku jedan kamion (opština finansira nasipanje svake godine). Jedino glavni put Bos.Krupa - Lušci Palanka- Sanski Most je asfaltiran i u dobrom stanju.
Djeca povratnika- đaci idu u školu u Krupu i u Radić (imaju prevoz).
Doktor dolazi jedanput sedmično u ambulantu u Jasenici a za ostale potrebe stanovnici idu u Krupu.
Zapošljavanje nikakvo - u opštini povratnici ne rade a u privatnim firmama radi tek 5-6 ljudi. U stalnom radnom odnosu nema niko. Ostali stanovnici bave se poljoprivredom, vrši se organizovan otkup mlijeka u dvije otkupne stanice.
60% starijih ljudi živi na ovom području i neophodna je veća briga društvene zajednice za njih. 3 socijalna slučaja primaju stalnu pomoć.
Nema miniranih područja.

MZ KRUPA II
Mjesna zajednica Krupa II obuhvata Centar i Stari Grad Krupe.
Raselilo se stanovništvo srpske nacionalnosti. Sela su: Perne, Jazići, Mijići, Bokani i jedan dio Zorića.  Povratak se jedino bilježi na dijelu Mijića - jedna porodica (2 člana), kuća je obnovljena. U ostala područja niko se nije vratio i nije bilo obnove, 20 kuća nije obnovljeno a 68 kuća je prodato.
U naselje Međumostovi vratilo se 300 porodica (1.000 ljudi) bošnjačke nacionalnosti. Obnovljeno je 300 kuća a za obnoviti ima 10 kuća. To je rubni dio rijeke Une. Tu živi i 50 Romskih porodica sve su obnovili, veoma su radni i sa njima nema problema.
Na području je POTREBNO URADITI SLIJEDEĆE:
- završetak mreže kanalizacije „Kalender“ u dužini od 300metara i izgradnja kolektora;
- elektrifikacija - rekonstrukcija stare mreže i postavljanje novih betonskih stubova;
- u rubnom dijelu prema Perni potrebno je asfaltirati krakove ulica;
- osposobljavanje željezničke pruge i rušenje stare dotrajale zgrade koja prijeti bezbijednosti građana.

ZAPOSLENOST: samo jedan privredni objekt je u funkciji („Plavi most“ , Krupa,) radi oko 150 ljudi a ostali ne radei ima oko 4000 nezaposlenih.
Ima 5-6 porodicasocijalnih slučajeva koje povremeno primaju pomoć.
Sva područja su deminirana.

MZ HALKIĆI
Stanovništvo ove mjesne zajednice se kompletno raseljavalo jer je bila na liniji razgraničenja. Formirana je mjesna zajednica u ovom sastavu 1998 godine. Danas je naseljava 75 povratničkih domaćinstava (200 lica) Bošnjaka. Od ovog broja ima 4 porodice doseljenih sa drugih područja. Ovo je jednonacionalna sredina. Obnovljeno je 75 a neobnovljeno 5 kuća.
U dijelovima mjesne zajednice gdje su živjeli Srbi, niko se nije vratio i kompletna imovina je rasprodata.
INFRASTRUKTURA: Lokalni put (makadam) sa magistralnog puta, pored pekare ide prema nadvožnjaku i željezničkom mostu (350 metara) trebanasuti ili asfaltirati.
Lokalni put preko pruge - krak do kuća uz prugu u dužini od 450 metara i drugi krak niz prugu 350 metara (makadam).
U naselju Mašići - lokalni put od benzinske do kapije Šipad-Una 450 metara, to je slijepi put ali ga treba asfaltirati. Lokalni put - preko pruge prema naselju Šertovići 200 metara takođe treba nasuti i uraditi odvode. Jedan krak prema Sulejmanovićima (150 metara) neophodno je rekonstruisati. Drugi krak- paralelno sa prugom prema tunelu potrebno asfaltirati (dio puta su mještani asfaltirali).
VODA - svi su priključeni na gradski vodovod.
STRUJA - treba rekonstrukcija niskonaponske mreže koja vodi od nadvožnjaka do Zelenog mosta. Prema Šertovićima, Sulejmanovićima i prema tunelu treba rekonstruisati niskonaponsku mrežu.
Prva škola je 2km udaljena i nalazi se u samom gradu kao i mješovita srednja škola.
Zdravstvo- Dom zdravlja nalazi se u gradu, nema područnih ambulanti.
Nema registrovanih socijalnih slučajeva.
Zapošljavanje - zaposleno 30 ljudi i isto toliko nezaposlenih. Jedan broj (5-6 povrtanika) radi i živi vani, ima 16 porodica penzionera. Ostali se bave poljoprivredom. Ima jedna farma krava i otkupna stanica mlijeka.
Na lokalitetu brda Kobiljak i brda Padež, još ima minskih polja.

MZ IVANJSKA
Prije rata žijelo je oko 800 stanovnika. Danas živi 450 lica ili 175 porodica. Obnovljeno je 187 kuća. Za obnovu još ima 77 kuća. Uglavnom vratilo se stanovništvo srpske nacionalnosti koji je na ovom području živjelo prije rata u procentu od 99,9%. Ukupno je oštećeno 264 stambenih objekata.
Putna mreža- loša.
Prioritetna rekonstrukcija 6km puta (makadam) na dionici Glodna do granice sa R.Hrvatskom.
Elektrificirano kompletno područje.
Voda - dobijena donacija koja nije adekvatno iskorištena (od međunarodne zajednice 80.000 KM i SFOR-a 10.000 KM) i tim novcem je urađena samo mreža za 25 porodica. Od strane općine novac nije u potpunosti iskorišten i ne zna se u što je potrošen.
Djeca - školaraca od prvog do petog razreda ima 13 i idu u školu koja je obnovljena i nemaju vodu za piće. Od ove godine uče određene nacionalne predmete po programu R.Srpske a ostalo po programu Federacije BiH.
Zaposlenost - 5% stanovnika radi ili 7 lica. Jedan stanovnik radi u policiji, ostali u preduzeću Japra, jedan na Željeznici u Novom Gradu, jedan u Elektri u Novom Gradu i 2 učitelja. Radno sposobnih koji ne rade je 40% a ostali preživljavaju.
Stanovništvo je izrazito siromašno, za održivi povratak nisu dobijali donacije.
Apsurdno je da donacije dobijaju za održivi povratak ljudi koji ne žive na području Ivanjske, niti su kad živjeli. Primjer Zemljoradničke zadruge „UNA“ Ivanjska koja je registrovana bez znanja organa vlasti Ivanjske (lica koja su dobila donaciju: jedno lice iz Srbije a 2 iz Novog Grada). Donaciju u visini 500.000 KM od strane Vlade Norveške i ona ih prati sa finansijske strane čak i danas. Radi se o osnivanju farme koza (podatke dao Podunavac Stanko MZ Ivanjska).
Zdravstvo - najviše povratnika se liječi u Novom Gradu a ostvaruju i ostala prava koriste u toj opštini.
Mine - djelimično postoji minirano područje na lokalitetu od Une prema spomeniku Petra I Karađorđevića.
Nemaju pomoći od Crvenog krsta, niti Centra za socijalni rad.

MZ VRANJSKA
Živjelo je 560 stanovnika ili 139 domaćinstava. Polovina od toga se raselila. U periodu od 2000 godine do 2008g. vratilo se 70 porodica (180 lica). Obnovljeno je 70 kuće a neobnovljenih je 69. Ukupno je tokom ratnih dejstava oštećeno 136 stambenih jedinica.
30 radnos posobnih lica - nigdje ne rade za stalno, samo povremeno - sezonske poslove, a najviše stanovništva se bavi poljoprivredom. Penzionera ima 21. Sedmero djece povratnika pohađa školu u mjesnoj zajednici Radić (osnovna škola) a u Krupi srednju školu pohađa 2 đaka i ima jedan student.
Za održivi povaratak dobili su nešto krava i mehanizacije. Nema otkupa mlijeka. Mali je stočni fond i uglavnom nema kapaciteta.
Elektrifikacija - nije priključena struja za 5 domaćinstava i u njima niko ne živi.
U naselju Vučijak 25 kuća nije obnovljeno, odbijeni su im zahtjevi, nije bilo donacija i tu nema ni struje.
Zaseok Gudovac od 15 kuća samo se vratila jedna porodica. Kuće nisu obnovljene ali nema donacija.
Putevi - održavaju se- makadam. Za 2009 g. godinu opština nije dodijelila materijal za održavanje i put i dalje propada.
Zdravstvo - stanovništvo se liječi u Bosanskoj Krupi.
Mina ima na dijelu Vučijaka u šumi na putu za Bihać.
Multinacionalna sredina - uglavno žive u vikendicama bošnjačke porodice (jedan stalno živi , ima pilanu i sezonski zapošljava povratnike).

MZ RADIĆ ( Veliki i Mali )
Povratak srpskog stanovništva je počeo 2000 godine i traje i danas.. Vratilo se 180 domaćinstava (450 lica). Obovljeno 171 kuća. Neobnovljenih 119. Tokom rata ukupno je oštećeno 230 stambenih jedinica.
Problem sa vodom- urađen je projekat za rekonstrukciju, odnosno priključak na gradskivodovod. Tu se vrela i ima razbeden vodovod ali u ljetnom periodu presušuje (većina ima bunare ili vodu dovozi komunlano koja se kupuje).
Putevi - glavni je asfaltni, a ostali makadamski 5-6 sporednih puteva ima problema kada je nevrijeme odnosi nasip (općina obezbjeđuje nasipanje).
Zdravstvo - ima ambulanta u koju ljekar dolazi jedanput sedmično a ostale usluge stanovništvo potražuje u Bosanskoj Krupi.
Ima oko 28 djece povratnika od I do IV razreda i pohađaju školu u Radiću, a ostali idu u Krupu (10-12 km). Imaju prevoz.
Zaposlenost loša. Radi 15 radnika u preduzeću „Jela - Grmeč“ , 3 u policiji, jedan u veterinarskoj stanici a u općini niko.
Ostalo stanovništvo bavi se poljoprivredom, nema ni otkupne stanice mlijeka zbog malog stočnog fonda (u idućoj 2010 godini proraditi će otkupna stanica Megle9.
Slabo se dobivalo za održivi povratak, prije 3-4 godine davao se stočni fond od tada ništa.
Mine - izvan sela gdje se nalazi šuma - brdo Glavice i predio Grmuša.

MZ PREKOUNJE
Prije ratnih dejstava živjelo je 50% porodica bošnjačke i 50% porodica srpske nacionalnosti. 1992 godine raselilo se bošnjačko stanovništvo u dijelove Cazinske Krajine i Bihać. 1995 godine počeo je njihov povratak. Vratilo se i stalno živi 75 domaćinstava (250 lica). Oko 20% stanovništva obnovilo je svoje kuće, nisu se vratili i žive u inostranstvu.
Obnovljeno je svih 75 kuća - 15% putem donacija,a ostalo vlastitim sredstvima vlasnika. Neobnovljenih je još 10 kuća, njihovi vlasnici ili su umrli ili kupovinom imanja od srpskih porodica riješili svoj problem.
1995 godine raselile su se porodice srpske nacionalnosti. U naselje Drenova Glavica vratile se 4 porodice (8 lica) za koje je Ministarstvoza izbjeglice i raseljena lica RS obnovilo kuće. 75% njihove imovine je prodato i na tim prostorima izgrađeni su poljoprivredni objekti i turistički kompleks „UNA KAMP“. Još ima porušenih 20 kuća koje se nalaze na nepristupačnim dijelovima mjesnog područja a ni vlasnici nemaju interesovanja za povratkom. Putem sredstava za održivi povratak u tom području otvorena je mini farma konzumnih pilića.
Putna komunikacija - alternativni pravac Bos.Krupa - B.Otoka u dužini od 8 km (makadam) neophodno je asfaltirati bar u dužini od 3,5 km čime bi se dobila kvalitetnija komunikacija sa centrom grada.
Rekonstrukcija mosta preko rijeke Une koji povezuje mjesne zajednice D.Prekounje, Halkiće, Veliki Badić i Ostružnica je prioritet zbog velike frekventnosti jer drveni pod je dotrajao.
Potrebno je obnoviti društveni dom i partizansko spomen obilježje.
Zapošljavanje - oko 10% stanovnika ima zaposlenje, a ostali radno sposobni na rad odlaze uglavnom u Sloveniju i R.Hrvatsku.
Zdravstvene usluge stanovništvo koristi u Domu zdravlja u Bos.Krupi (udaljen 4 km).
Na području su evidentirane 4 porodice koje koriste stalnu socijalnu pomoć.
Perspektive ovog područja su u razvoju turizma i manjih poljoprivrednih gazdinstava.

MZ OTOKA II
Kompletno stanovništvo, oko 3.800 lica je bilo privremeno raseljeno (bošnjačke porodice). Od toga se u svoje domove vratilo 900 porodica ili 3.600 lica (90% prijeratnog stanovništva). Donacijama je obnovljena 501 stambena jedinica. Još 116 stambenih jedinica nije obnovljeno (ukupno je na mjesnom području bilo porušeno ili devastirano 517 stambenih jedinica).
Infrastruktura- putevi, vodosnadbijevanje i elektrifikacija su u zadovoljavajućem stanju.
Djeca školskog uzrasta pohađaju školu u mjesnoj zajednici Otoka I (udaljena 3km).
Zapošljavanje u odnosu na ukupan broj radno sposobnih je nezadovoljavajuće jer samo 100 osoba radi na Željeznici, Elektrodistribuciji i kod privatnih poslodavaca.
Ostalo stanovništvo bavi se poljoprivredom - voćarstvom i stočarstvom. Imaju organizovan otkup mlijeka ali područje nema izgrađenu otkupnu stanicu.
20 porodica nema nikakvih prihoda (stari, bolesni i iznemogli) registrovani su kao socijalni slučajevi i rijetko prime bilo kakvu vrstu pomoći.

MZ PIŠTALINE
Raselilo se srpsko stanovništvo sa dijela područja prema Perni (ukupno 20 porodica). Vratile su se 2 porodice (4 lica) starije starosne dobi i obnovljene su im kuće (ukupno 2). U užem dijelu mjesne zajednice jedan dio imanja porodice su prodale a ostale porodice nemaju interesovanja za povratak i uglavnom žive u Vojvodini. Nije obnovljeno 11 kuća.
Danas na kompletnom području ove njesne zajednice živi 300 domaćinstava.
Zaposleno je oko 70 lica sezonski i u stalnom radnom odnosu u državnim službama i u privatnom sektoru. Dio mlađih stanovnika se trajno iselio u Hrvatsku, Sloveniju i Evropske zemlje i tamo rade.
Iako postoje resursi za bavljenje poljoprivredom i stočarstvom slabo su iskorišteni.
Samo se manji broj domaćinstava bavi proizvodnjom mlijeka i imaju dvije otkupne stanice.
Područje ima ambulantu koja radi po dva sata dnevno (medicinska sestra) i jednom sedmično dolazi ljekar. Za složenije zahvate putuju do Doma zdravlja u B.Krupu udaljenu 15 km.
240 učenika pohađa mjesnu školu koja je u jako lošem stanju. Prva faza izgradnje nove škole je okončana, ali za nastavak izgradnje nisu obezbijeđena finansijska sredstva.
Na području je djelimično (30-40%) izvršena rekonstrukcija niskonaponske mreže a ostalo je u lošem stanju (drveni dotrajali stubovi).
Prioritet za ovu mjesnu zajednicu je asfaltiranje dijela puta  Krupa-Cazin u dužini od 2 km i putnog pravca prema Baltićima, takođe u dužini od 2 km.
Na području , 10 porodica od Centra za socijalni rad prima stalnu socijalnu pomoć.

MZ LJUSINA
U periodu 1992 - 1995 godina ukupno su oštećene 142 kuće, od čega je do danas obnovljeno 105. Za obnoviti je preostalo 17 kuća (vlasnici Bošnjaci) i 20 kuća (vlasnici srpske nacionalnosti.
Radi preglednosti dajemo slijedeće podatke:
U naselju Donja Ljusina do 1991 godine živjelo je 60 porodica(170 lica) srpske nacionalnosti što u procentima iznosi 10%. Svi su se raselili, niko se nije vratio. Imovinu su uglavnom prodali. Na području je neobnovljeno još 20 kuća a dvije kuće vlasnici su dali na korištenje porodicama bošnjačke nacionalnosti.
Na ostala naseljena mjesta vratilo se raseljeno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti ukupno 105 porodica (400 lica) i obnovljeno je 105 kuća. Za preostalih 17 povratničkih porodica nisu obnovljene stambene jedinice.

PROBLEMI PODRUČJA:
Najteži problem područja je veliki procenat radno sposobnog a nezaposlenog stanovništva (što premašuje stopu od 70%). Zaposlenje ima samo 50 lica.
Gotovo na cijelom mjesnom području je loša nisko naponska mreža zbog dotrajalosti drvenih stubova (izuzev na manjem dijelu Donje Ljusine gdje su postavljeno betonski stubovi).
Vodosnadbijevanje - glavni vod je postavljen, ali nijedno domaćinstvo nije priključeno na njega.
Putna mreža - neophodno je asfaltiranje oko 15% putnih komunikacija i to na dionicama: zaseok Begovo brdo (300 m) i Kubeti-Ljusina (600 m).

MZ ZALIN
Tokom ratnih dejstava ukupno je oštećeno 54 stambena objekta, od čega je do danas obnovljeno 27, neobnovljenih je 27 (od čega 12 objekata čiji su vlasnici Bošnjaci i 15 objekata u vlasništvu raseljenih porodica srpske nacionalnosti). Ukupno na području živi 27 povratničkih porodica sa 107 lica.

MZ POTKALINJE
Realtivno malo područje po broju raseljenih lica i povratnika. Tokom ratnih dejstava oštećeno je 79 kuća, od kojih je putem donacija obnovljeno 16, a 63 kuće su još uvijek neobnovljene (19 - vlasnici porodice bošnjačke nacionalnosti i 44 vlasnici porodice srpske nacionalnosti). Vratilo se 16 porodica (54 lica).

MZ OTOKA - Centar
Mjesna zajednica Otoka sa pripadajućim naseljima Baštra i Banjani pretrpjela je velika razaranja. Oštećeno je 856 stambenih jedinica. Do danas jeobnovljeno 696. Za obnoviti je ostalo 160 kuća (59 bošnjačkih i 101 srpska). Na području stalno boravi 700 porodica sa preko 2.000 članova.

MZ KRUPA I  i   MZ ZALUG
Mjesne zajednice Krupa I i Zalug su dio gradskog jezgra. Gotovo svo stanovništvo je bilo raseljeno, a oštećenja su evidentirana na 1.388 objekata za stanovanje. Obnovljeno je do kraja 2009 godine 1.116 stambenih objekata. Nije obnovljeno 272 stambena objekta (252 bošnjačka i 20 srpskih). Na područje se vratilo 1100 porodica (3.500 lica).
Ukupni podaci za općinu Bosanska Krupa
OBNOVLJENO: Obnovljeno 4.950 stambenih objekata
NEOBNOVLJENO: 2286 stambenih jedinica.
POVRATAK: Vratilo se 16.416 lica odnosno 5.188 porodica (svih nacionalnosti, od toga broja manjinskih povratnika je 1.144 porodice ili 2.468 članova.Zabrinjavajuće je da u 2009 godini nije ostvaren niti jedan slučaj povratka.

Izdvojena / Utrošena sredstva za povratak u općini Bosanska Krupa

2012
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2012. godini

IZDVOJENA SREDSTVA ZA POVRATAK
OPĆINA BOSANSKA KRUPA

Plan ulaganja u svrhu povratka u 2012. godini:


R.br.

Naziv programa

Opis programa

Po namjenama

Iznos sredstava
(KM)

1.

Izdaci

Izdaci za raseljena lica

Održivi povratak

20.000,00 KM

2.

Izdaci

Obezbježivanje nužnog i alternativnog smještaja

Alternativni smještaj

9.600,00 KM

3.

Rekonstrukcija

Lokalni put Otsružnica

Održivi povratak

190.542,27 KM

4.

Rekonstrukcija

Lokalni put Džajići-Šabići-Mustelji

Održivi povratak

45.187,47 KM

5.

Rekonstrukcija

Lokalni put Zalin-Veliki Dubovik (prva i druga faza)

Održivi povratak

102.760,21 KM

6.

Projekat vodosnadbijevanja

Vodosnadbijevanje podgrmečkih sela

Održivi povratak

2.500.000,00 KM

 

UKUPNO

 

 

2.868.089,95 KM

 

 

 

 

 

2011
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2011. godini

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2011.godini
Prenos sredstava iz 2010. godine
Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za ovu opštinu odobreno ukupno 706.451,00 KM, a od toga je u 2011. godinu preneseno 706.451,00 KM i to za :
-Kondominijume (odobreno 249.617,00  KM,ugovoreno  249.617,00  KM )
-Održivi povratak ( odobreno  159.954,00 KM,ugovoreno 159.954,00 KM )
-individualne stambene jedinice ( odobreno  296.880,00KM,ugovoreno 296.880,00 KM)


Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Rekonstrukcija lokalnog puta

Velik Bardić-Mustelji, L=701 m

Održivi povratak-komunalna infrastruktura

 

159.954,00 KM

159.954,00 KM

Realizovano

 

ZP10

Sanacija 19 individualnih stambenih jedinica za 57 korisnika

 

Individualne stambene jedinice

 

296.880,00 KM

296.880,00 KM

Realizovano

 

ZP08

Jedna zgrada , za 9 direktnih korisnika

 

Kondominijumi

 

249.617,00  KM

249.617,00  KM

Realizovano

 

 

a

2010
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2010. godini

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2010.godini

Odlukom Komsije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za ovu opštinu odobreno ukupno 510.000,00 KM, a od toga je u istoj godini utrošeno   409.617,00  KM  i to za:

 1. individualne stambene jedinice (odobreno 100.000,00 KM, ugovoreno 249.617,00 KM  KM)
 2. održivi povratak (odobreno 160.000,00 KM, utrošeno 160.000,00 KM)
 3. kondominijumi( odobreno 250.000,00 KM,utrošeno 249.617,00 KM)

 

Prenos sredstava iz 2009.godine

Od nezavršenih Zajedničkih projekata odobrenih za 2009.godinu, preneseno je u 2010.godinu ukupno 400.000 KM ,od čega je ugovoreno 203.778,15 KM, i to za:

-Individualne stambene jedinice(odobreno 200.000,00 KM,ugovoreno 5.000,00 KM )
-Konodominijumi (odobreno 150.000,00 KM ugovoreno 148.778,15 KM)
-Elektrifikacija (odobreno 50.000,00 KM,ugovoreno 50.000,00 KM)

 

Prenos sredstava iz 2008.godine

Od nezavršenih Zajedničkih projekata odobrenih za 2008.godinu, preneseno je u 2010.godinu ukupno 1.010,00  KM i to za održivi povratak, od čega je ugovoreno 998.542,06  KM, i to za:

-Individualne stambene jedinice(odobreno 350.000,00 KM,ugovoreno 348.586,43 KM )
-Konodominijumi (odobreno 400.000,00 KM ugovoreno 389.955,63 KM)
-Elektrifikacija (odobreno 100.000,00 KM,ugovoreno 100.000,00 KM)
-Održivi povratak (odobreno 160.000,00 KM,ugovoreno 160.000,00 KM)

 

Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Gradnja  4 individualne stambene  jedinice

 

Individualne stambene jedinice

 

100.000,00 KM

 

Lista  izvješena na oglasnu ploču

 

ZP10

Jedna zgrada za 7 direktnih i 2 indirektna korisnika

 

Kondominijum

 

250.000,00 KM

249.617,00 KM

Projektna dokumentacija  uređena,u toku tend.procedura za izbor izvođača radova
Dovršetak
projekta ZP09

 

ZPOD10

Rekonstrukcija  1  puta

 

Održivi povratak- komunalna infrastruktura

 

60.000,00 KM

60.000,00 KM

Dostavljen PP
U toku je izbor izvođača radova.

 

ZPOD10

Rekonstrukcija lokalnog puta

Velik Bardić-Mustelji, L=701 m.

Odrzivi povratak-komunalna infrastruktura

 

100.000,00 KM

100.000,00 KM

Završenost radova 38%.

 

ZP09

Elektrifikacija

 

Elektrifikacija

 

50.000,00 KM

50.000,00 KM

Završeni radovi po ZPE 08

 

ZP09

Gradnja- jedna lamela, za 9 direktnih korisnika

 

Kondominijum

 

150.000,00 KM

148.778,15 KM

Nastavak projekta  ZP08K-urađena projektna dokumntacija

-9 direktnih korisnika.

Obavljen tehnički prijem.
Radovi završeni 100%

 

ZP09

Gradnja 10 individualnih stambenih jedinica

 

Individualne stambene jedinice

 

200.000,00 KM

5.000,00
KM

B-100.000,00 KM

S-100.000,00 KM

U toku je obnova postupka odabira izvođača

 

ZP08

Gradnja  18 individualnih stambenih jedinica

 

Individualne stambene jedinice

 

350.000,00KM

348.586,43 KM

12 st.jedinica 100% radovi završeni

 

ZP08

Gradnja  1 Zgrade zajedničkog stanovanja sa 12 stambenih jedinica za direktne korisnike

 

Kondominijum

 

400.000,00KM

389.955,63 KM

Projekat završen.Tehnički prijem
100% završeni radovi

 

ZP08

Elektrifikacija na 19 st.jedinica

Mikrolokalitet Vojevac

Elektrifikacija

 

100.000,00 KM

100.000,00 KM

Projekat završen
Tehnički prijem obavljen

 

Legendaskraćenica:
S-Srbi
B-Bosnjaci
St-stambene
jed.-jedinice

2009
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2009. godini
Istraživanje i obrada podataka je u toku...
2008
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2008. godini
Istraživanje i obrada podataka je u toku...
2007
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2007. godini
Na osnovu do sada prikupljenih podataka nisu zabilježena izdvajanja javnih sredstava za ovu namjenu.
2006
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2006. godini

Implementacija zajedničkih projekata  u općini  Bosanska Krupa, finansiranih kroz Fond za povratak,MLJPI BIH
Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2006.godini

Općina  Bosanska Krupa „ ZP06“

Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP06

Sanacija 18 individualnih stambenih jedinica

 

Individualne stambene jedinice

 

303.082,0 KM

301.523,83  KM

Završenost radova 100 %.
Tehnički prijem završen.

Useljenost u stambene objekte 50 %.

Preostala sredstva 1.558,17 KM.

a