Saopštenje / Saopćenje
Mostar, 17.05.2017

 

Mostar:

Dodjela certifikata za poljoprivredne proizvođače – uzgajivače smilja

 

 

U okviru projekta “Održivi povratak kroz edukaciju o uzgoju smilja na području Mostara i Čapljine”, koje je finanijski podržalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Unija za održivi povratak i integracije u BiH organizuje završnu manifestaciju projekta koja će biti održana 17.05.2017. godine (srijeda) u hotelu Ero u Mostaru sa početkom u 11 sati.

 

Na manifestaciji će biti podijeljeni certifikati za poljoprivredne proizvođače – uzgajivače smilja (povratnici i raseljena lica), sa područja općina Čapljina i Mostar koji su završili obuku u okviru modula Aspekti i uslovi profitabilne plantažne proizvodnje smilja i drugog aromatičnog bilja i Izrada biznis plana.

 

Certifikate će podijeliti dekan Agromediteranskog fakulteta iz Mostara, prof. dr. Ahmed Džubur i predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH, Mirhunisa Zukić.

 

 

UZOPI BIH
17.05.2017

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: