Realizovani projekti

 

 

 

 

Naziv projekta:

„Civil society efforts towards creating Communities of Dialogue – Uloga civilnog društva u kreiranju dijaloga i međusobnog poštovanja u zajednici“

Donator:

European Union

Pariod/Mjesto:

01.12.2008. – 29.05.2010./Doboj, Modriča, Odžak

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Kratak opis:

 

Stvaranje zajednica dijaloga, u kojima se etničke skupine domicilnog stanovništva i povratnika međusobno poštuju i u kojima su prava povratnika zaštićena i praktikovana. Iniciranje saradnje između povratnika i domicilnog stanovništva za dobrobit lokalnih zajednica u tri bosanskohercegovačke opštine/općine. Ohrabrivanje procesa povratka putem promocije najboljih primjera uspješnog međuetničkog dijaloga. Javno zagovaranje za podršku procesa povratka putem građanskog aktivizma

 

 

Naziv projekta:

„Monitoring i verifikacija prioritetnih korisnika za povratak i projekte rekonstrukcije u BiH“

Donator:

Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC

Sufinansijeri:  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Pariod/Mjesto:

01.02.2008. – 31.12.2010./BiH (sve općine)

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Kratak opis:

 

Doprinos osiguravanju osnovnih preduslova za dobrovoljni i održivi povratak manjinskih povratnika, uvažavajući principe transparentnosti i jednakosti u davanju prioriteta korisniku unutar programa pomoći povratka.

 

 

Naziv projekta:

„Analiza realizovanih zahtjeva Platforme povratnika, izbjeglica i raseljenih lica u periodu 2006 – 2010”

Donator:

Centri Civilnih Inicijativa – CCI

 

Pariod/Mjesto:

01.06.2010 – 28.02.2011./BiH

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

 

 

Krata opis:

 

Jačanje kapaciteta nevladinog sektora da što efikasnije zastupa usvajanje reformi koje će poboljšati kvalitet života građana, a posebno povratnika, izbjeglica i raseljenih lica u BiH. Poticanjem građanskog aktivizma organizovati povratnike, izbjeglice i raseljena lica u procesu analize rezultata rada vladajućih političkih struktura. Aktuelizovati konkrertne probleme građana i povećati odgovornost političkih kandidata kao i njihovu fokusiranost na konkretne I realne društvene probleme

 

 

Naziv projekta:

„Izgradnja dobrog upravljanja općinama kroz građansko uključenje civilnog društva“

Donator:

OSCE

Pariod/Mjesto:

01.12. – 31.12.2010./Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Kratak opis:

 

Praćenje transparentnosti procesa odabira krajnjih korisnika za projekte rekonstrukcije stambenih jedinica. Povećanje odgovornosti predstavnika vlasti pri rješavanju problema povratničke populacije. Poboljšanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora. Poboljšanje uticaja nevladinog sektora na vladine strategije – efikasnije trošenje javnih sredstava

 

 

Naziv projekta:

Monitoring javnih sredstava za održivi povratak

Donator:

USAID/CCI

Pariod/Mjesto:

1.9.2011. – 31.12.2012./Bijeljina, Brod, Bosansko Grahovo, Bratunac, Brčko. Čajniče, Derventa, Doboj, Dobretići, Čapljina, Donji Vakuf, Foča, Gornji Vakuf-Uskoplje, Ilijaš, Istočna Ilidža, Kalesija, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Olovo, Ribnik, Rogatica, Šamac, Teslić, Tešanj, Travnik, Vareš, Višegrad, Zavidovići, Zvornik

Implementatori:

 

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Kratak opis:

 

Povećati odgovornost javnih institucija za trošenje javnih sredstava namijenjenih za programe povratka. Poboljšati transparentnost i odgovornost rada vladinih institucija za podršku povratka u BiH kroz uspostvaljanje procesa praćenja realizacije sredstava za podršku povratku u BiH u 30 opština u BiH (u kojima će se realizovati najviše sredstava) te identifikaciju i izvještavanje o uočenim slučajevima korupcije i zloupotreba uspostavljanjem portala (www.uzopibih.com.ba/povratak) kao i dostavljanjem prijedloga za poboljšanje pravilnika za raspodjelu sredstava Komisji za izbjeglice i raseljena lica BiH  i informisanje javnosti putem web portala  o trošenju Javnih sredstava namijenjenih za održivi povratak

 

 

 

 

Naziv projekta:

Učešćem povratnika na lokalnim izborima do društveno-ekonomskih promjena u lokalnim zajednicama

Donator:

USAID/CCI

Pariod/Mjesto:

01.09.2011. – 31.12.2012./Bijeljina, Foča, Istočna Ilidža, Mostar, Travnik

Implementatori:

U okviru CAPP II: Centri Civilnih Inicijativa

U okviru prjekta:Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Krata opis:

 

Motivisati građane, a pogotovo povratnike, interno raseljene osobe i mlade iz ruralnih i drugih povratničkih zajednica, da učestvuju na Lokalnim izborima 2012.godine u BiH. Povećati interes građana iz ruralnih i drugih povratničkih sredina za društvenim učešćem, unaprijediti povjerenje u izborni proces na lokalnim izborima, njihovo informisanje o nadležnostima i odgovornostima lokalnih vlasti za rješavanje njihovih pitanja, i veći pritisak građana na lokalne donosioce odluka sa ciljem povećanja odgovornosti lokalnih vlasti.   

 

 

Naziv projekta:

Edukacija o životnim vještinama u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama

Donator:

UNICEF

Pariod/Mjesto:

31.05.2011. – 30.06.2012./ Sarajevo, Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Široki Brijeg, Trebinje, Brčko, Odžak, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Doboj, Tuzl, Zenica, Bihać, Livno i Vitez.

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Kratak opis:

 

Kreirati model kroz koji bi mladi ljudi iz srednjih škola na jedan interaktivan način prepoznali vrijednost životnih vještina i ključnih kompetencija u obrazovanju, te da ih primjene u praksi. Jačanje kapaciteta mladih da se prijave za sredstva / grantove / kredite za vlastiti posao. Uspostava akcija na bazi zajednice za ublažavanje marginalizacije i nezaposlenosti i stavljanje potreba mladih koje se odnose na zapošljavanje i održiv proces povratka na dnevni red lokalne zajednice. Izgradnja kapaciteta za bolje konkurentnosti mladih povratnika na tržištu rada u ruralnim područjima (detaljnije)

 

 

Naziv projekta:

Zadržavanje mladih u povratničko-raseljeničkim ruralnim zajednicama putem edukacija za zapošljavanje

Donator:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Pariod/Mjesto:

01.12.2013. – 28.02.2014./ Bosanski Petrovac, Doboj, Jajce, Stolac, Zvornik

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Krata opis:

 

Organizovanje edukacija putem kojih će mladi steći znanja i vještine za definisanje svojih potreba, pristup radnim mjestima, konkurentnost na tržištu rada i bolju socijalnu uključenost. Unaprijediti integraciju mladih povratnika, izjeglica i raseljenih lica u lokalnu zajednicu, putem interakcije i povezivanjem sa lokalnim faktorima u vlasti, privredi i civilnom društvu. Implementirati model obuke za mlade u lokalnim zajednicama kroz koji će povećati opća i posebna znanja i vještine za lakši pristup tržištu rada, u svrhu izgradnje kapaciteta za bolje konkurentnosti mladih povratnika na tržištu rada u ruralnim područjima

 

 

Naziv projekta:

Edukacija i povezivanje povratnika u kooperantski lanac za poznato tržište

Donator:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Pariod/Mjesto:

01.09.2014 – 31.12.2014./ Stolac, Čapljina

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Krata opis:

 

Organizovanje edukacija kroz module o životnim vještinama, ključnim kompetencijama, izradu biznis planova u oblasti poljoprivrede. Unaprijediti komunikaciju nezaposleni sa poslovnim sektorom kao i unaprijeđivanje interakcije sa lokalnim faktorima u vlasti i civilnim društvom. Zagovaranje i lobiranje za realizaciju biznis planova.

 

 

Naziv projekta:

Zajedno učinimo život ljepšim u BiH

Donator:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Pariod/Mjesto:

01.10.2014 – 31.12.2014./ Foča, Istočni Stari Grad, Vitez, prozor-Rama, Bijeljina, Ilijaš, Derventa, Bihać, Doboj, Bosanski Petrovac i Vareš

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Krata opis:

 

Identifikacija poljoprivrednih resursa i turističkih kapaciteta u BIH. Povezivanje građana bh u iseljeništvu sa potencijalnim partnerima u BiH u svrhu zajedničke saradnje kroz jačanje poljoprivrednih i turističkih resursa. Promocija putem web portala bhselo.ba.

 

 

Naziv projekta:

Zadržavanje mladih u ruralnim zajednicama kroz edukacije o zapošljavanju

Donator:

USA i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Pariod/Mjesto:

01.07.2014 – 31.12.2014./ Kakanj, Vareš, Bosanska Krupa, Kalesija, Prozor-Rama, Odžak, Modriča, Maglaj, Kotor Varoš, Bratunac, Ilijaš, Konjic i Visoko

Implementatori:

Unija za održivi povratak i integracije u BiH

 

Krata opis:

 

Osnaživanja mladih za bolju socijalnu uključenost, promociju vrijednosti EU Strategije 2020 i cjeloživotnog učenja za poboljšanje konkurentnosti na tržištu rada i poboljšanje zapošljivosti kako bi se ublažila marginalizacija, nezaposlenost i kako bi ravnopravno učestvovali u kreiranju svojih radnih mjesta.

 

 

 

Unija za održivi povratak i integracije, nekadašnji Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljnih lica u BIH, je bila partner stranim implementing organizacijama koje su realizovale Integralne Programe Povratka CARDS 2001, CARDS 2002 i CARDS 2003 (rekonstrukcija kuća i infrastrukture, zapošljavanje, jačanje lokalnih kapaciteta) finansiranih od strane Europske Unije.

 

Projekti realizovani u okviru CARDS 2001, 2002:
>> CARDS 2001/02: Dvosmjerni manjinski povratak i PLIP implementacija IRP-8-SA

>> CARDS 2002/03: Dvosmjerni manjinski povratak i PLIP implementacija IRP-8-SA

 

Na implementaciji CARDS 2003 programa, finansiranog od strane EU, Savez je učestvovao zajedno sa implementing organizacijama i lokalnim vlastima koji su po prvi put bile direktno uključene u implementaciju projekata. U ovim projektima bila su uključena i naša lokalna udruženja – udruge u rad Općinskih Timova za implementaciju projekata.

 

Projekti unutar CARDS 2003:

CARDS 2003: Integrirani program povratka za B&H IRP-6-PO

CARDS 2003: Integrirani program povratka za B&H IRP-3-EB

CARDS 2003: Integrirani program povratka za B&H IRP-1-SA

CARDS 2003: Integrirani program povratka za B&H IRP-2-SA

CARDS 2003: Integrirani program povratka za B&H IRP-7-CE

 

Ostali Projekti:

>> Besplatna pravna pomoć u Kantonu 10 (12.09.2002-12.09.2003)

>> Integracija povratnika u kooperantski lanac putem osnivanja moderne proizvodnje proizvoda sa garantovanim tržištem fabrike "Pračanka" (01.12.2002 – 01.12.2003)

>> Zapošljavanje povratnika kroz obuku za rad tvornici VUNTEX, Odzak (01.04.2003 – 01.10.2003)

>> Održivi povratak u regionu srednje Bosne i u RS kroz zapošljavanje u fabriku mlijeka i mliječnih proizvoda "Vlašić milk", Travnik (01.03.2004 - 30.06.2004)

>> Civilni monitoring rada lokalnih vlasti (19.04.2004-19.04.2005)

>> Održivi povratak u jugo-istočnu Bosnu (2003)

>> Predstavljanje projekta Monetizacija FY 2001 Infrastrukturni projekti podrške poljoprivrednom razvoju u mjestima povratka -Faza II (2003)

>> Održivi povratak putem poljoprivredne djelatnosti u srednjoj Bosni (2003)

>> Uključivanje povratničke populacije u održivu poljoprivrednu proizvodnju sa provjerenim tržištem (01.02.04– 30.06.04)

>> Improvement of farms with joint financial resources in the South-East region and the region of Posavina (01.04.2005– 31.07.2005)

>> Izmjena pravila za proceduru implementacije izbora korisnika unutar programa za rekonstrukciju kuća u svrhu povratka (01.09.2005– 31.01.2006)

>> Poboljšanje socijalnog položaja izbjeglica i raseljenih lica putem jačanja civilnog aktivizma i uspostave mehanizama izaborne vlasti (14.04.2006 – 15.12.2006)

>> Kampanja za ostvarivanje prava povratnika u lokalne zajednice opštine Foča (01.07.– 15.10.2006 )

>> Promjena Ustava – Redefinicija Anexa VII na opći Okvirni Sporazum za mir u Bosni i Hercegovini (01.09.2006 – 31.08.2007)

>> Jačanje građanske svijesti u lokalnoj zajednici povratka, kao i učešće u odlučivanju u opštinu Foču (01.02 – 31.07. 2007 )

>> Suport to the return process of refugees to Bosnia and Herzegovina and the integration process into Serbia (01.01. – 31.12.2007)

>> "Kreiranje održivog modela podrške smanjenju siromaštva u BiH", u okviru Programa partnerskog graðanskog zastupanja. (CAPP)

>> "Komponenta civilnog društva unutar projekta "Dobre vladavine" za reintegraciju" (01.01.2008 – 30.11.2009)

>> "Monitoring održivog povratka u BIH" (01.02.2008 – 31.12.2010)

>> "Uključivanje civilnog društva u kreiranje dijaloga i medjusobnog postovanja u zajednici" (01.12.2008 -31.05.2010)


CARDS 2001/02

Naziv projekta
Mjesta realizacije projekta
Period
Donator
Implementator/
Partner
Opis projekta
Uloga Saveza
CARDS 2001/02
Dvosmjerni
manjinski
povratak i PLIP implementacija
IRP-8-SA
Foča/Srbinje, Goražde, Novo Sarajevo, Novi Grad i Hadžići
01.11.2001 – 13.02.2003
EU
ALISEI /
Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica
Obnova i
rekonstrukcija
objekata i infrastrukture, jačanje civilnog društva, ekonomska komponenta - zapošljavanje

Kreiranje novih poslova, predlaganje potencijalnih korisnika, učešće u pripremi neophodne dokumentacije u saradnji sa ekspertima iz ALISEI i predlaganje povratnika za zapošljavanje.

CARDS 2001/02 Bugojno, Busovača, Kiseljak, Jajce, Novi Travnik i Dobretići
01.11.2001 – 31.01.2003
EU
ASB /
Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica
Obnova i
rekonstrukcija objekata i infrastrukture, jačanje civilnog društva, ekonomska komponenta - zapošljavanje

Izbor korisnika: definisanje liste potencijalnih korisnika, prikupljanje aplikacija za rekonstrukciju, informisanje korisnika, pomaganje korisnicima u prikupljanju neophodne dokumentacije za prijavu, konsultacije nakon sačinjene finalne liste korisnika i ekonomska komponenta.


CARDS 2002/03

Naziv projekta
Mjesta realizacije projekta
Period
Donator
Implementator/
Partner
Opis projekta
Uloga Saveza
CARDS 2002/03
Dvosmjerni
manjinski
povratak i PLIP implementacija
IRP-8-SA
Kakanj, Vareš, Travnik, Donji Vakuf, Gornji Vakuf/Uskoplje, Jajce i Dobretići

01.02.2003 – 01.07.2004


EU
ASB /
Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica
Obnova i
rekonstrukcija
objekata i infrastrukture, jačanje civilnog društva, ekonomska komponenta - zapošljavanje

Rekonstrukcija:
Monitoring "self-help" komponenta, pomoć korisnicima u prikupljanju neophodne dokumentacije za rekonstrukciju putem uspostave mobilnog tima za nadgledanje "self-help" komponente

CARDS 2002/03- «Integrated return program» Doboj, Gradačac, Zvornik, Brčko Distrikt
01.04.2003 – 10.01.2004
EU
Mercy Corps /
Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica
Obnova i
rekonstrukcija
objekata i infrastrukture, jačanje civilnog društva, ekonomska komponenta - zapošljavanje
Rekonstrukcija:
Monitoring "self-help" komponenta, pomoć korisnicima u prikupljanju neophodne dokumentacije za rekonstrukciju putem uspostave mobilnog tima za nadgledanje "self-help" komponente

 


CARDS 2003

Naziv projekta
Mjesta realizacije projekta
Period
Donator
Implementator/
Partner
Opis projekta
Uloga Saveza
CARDS 2003
Integrirani program povratka za B&H
IRP-6-PO
Odžak, Modriča, Gradačac

01.10.2004
-
30.11.2005


EU
Mercy Corps Tuzla / Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica
Obnova i rekonstrukcija objekata i infrastrukture, samo-održivi povratak i jačanje civilnog društva, transfer odgovornosti na lokalne vlasti Lokalne zajednice prvi put saradjuju sa nevladinim organizacijama s ciljem implementacije Annex VII -Dejtonskog mirovnog sporazuma
CARDS 2003
Integrirani program povratka za B&H IRP-3-EB
Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica

01.11.2004
-
30.04.2006

EU

Mercy Corps Tuzla / Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica

Obnova i rekonstrukcija objekata i infrastrukture, samo-održivi povratak i jačanje civilnog društva, transfer odgovornosti na lokalne vlasti Lokalne zajednice prvi put saradjuju sa nevladinim organizacijama s ciljem implementacije Annex VII -Dejtonskog mirovnog sporazuma
CARDS 2003
Integrirani program povratka za B&H
IRP-1-SA
Sarajevske opštine: Centar,
Novo Sarajevo, Novi Grad
01.07.2004
-
30.11.2005
EU

ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) / Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica

Obnova i rekonstrukcija objekata i infrastrukture, samo-održivi povratak i jačanje civilnog društva, transfer odgovornosti na lokalne vlasti Lokalne zajednice prvi put saradjuju sa nevladinim organizacijama s ciljem implementacije Annex VII -Dejtonskog mirovnog sporazuma
CARDS 2003
Integrirani program povratka za B&H IRP-2-SA
Sarajevske
opštine(Stari Grad,
Ilidža) Visoko, Goražde
01.07.2004
-
30.11.2005
EU
ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) / Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica
Obnova i rekonstrukcija objekata i infrastrukture, samo-održivi povratak i jačanje civilnog društva, transfer odgovornosti na lokalne vlasti Lokalne zajednice prvi put saradjuju sa nevladinim organizacijama s ciljem implementacije Annex VII -Dejtonskog mirovnog sporazuma
CARDS 2003
Integrirani program povratka za B&H
IRP-7-CE
Vogošća, Rogatica, Ustikolina, Foca and Konjic 01.11.2004
-
01.01.2006
EU
DRC (Danish Refugees Council)
/ Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica
Obnova i rekonstrukcija objekata i infrastrukture, samo-održivi povratak i jačanje civilnog društva, transfer odgovornosti na lokalne vlasti Lokalne zajednice prvi put saradjuju sa nevladinim organizacijama s ciljem implementacije Annex VII -Dejtonskog mirovnog sporazumaOSTALI PROJEKTI


Naziv projekta: Besplatna pravna pomoć u Kantonu 10
Donator Democracy Commission Small Grants Proposals Office of Public Affairs U.S. Embasy
Period:

12.09.2002-12.09.2003.

Implementatori: Udruženje opština zapadne Krajine i Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoc
Kratak opis projekta: Besplatna pravna pomoć u Kantonu 10: pravo zapošljavanja, povrat posla, Zakon 143.- informacija o dostupnim kreditnim linijama i uslovima registracije malih preduzeća, udruženja. Projekat obuhvata 2.000 povratnika kroz sve vrste pružanja pomoći.
Uloga Saveza (SIRLBIH): Organizovanje javnih tribina u svim opštinama Kantona 10

Naziv projekta: Integracija povratnika u kooperantski lanac putem osnivanja moderne proizvodnje proizvoda sa garantovanim tržištem fabrike "Pračanka"
Donator Democracy Commission Small Grants Proposals Office of Public Affairs U.S. Embasy
Period:

01.12.2002 – 01.12.2003

Implementatori: Mercy Corps, Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH i Regionalni Odbor za povratak sjevero-istočne Bosne
Mjesta implementacije: Foca/Srbinje, Hrenovica, Pale, Praca, Gorazde, S.Gorazde/Kopaci, Visegrad, Rudo, Rogatica, Han Pijesak
Kratak opis projekta: Putem uspostave poljoprivrednog udruženja, članovi kooperantskog lanca će biti educirani za implementaciju poljoprivrednih projekata od interesa za tvornicu "Pračanka". U saradnji sa upravom fabrike, upućujemo povratnike za početak rada u poljoprivredi, koja je od interesa za fabriku sa provjerenim tržištem.
Uloga Saveza: Podrška u zapošljavanju, pomoć u registraciji i osnivanju poljoprivrednih udruženja. Organizovanje javnih tribina, edukativni sastanci i dijalozi s mogučnošću organizovanja multi-etničke poljoprivredne saradnje.


Naziv projekta: Zapošljavanje povratnika kroz obuku za rad tvornici VUNTEX, Odzak
Donator Democracy Commission Small Grants Proposals Office of Public Affairs U.S. Embasy
Period:

01.04.2003 – 01.10.2003

Implementatori: Udruženje građana "Održivi povratak” Odzak i Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Odzak, Orasje, Bosanski Samac, Jakes i Modrica.
Kratak opis projekta: Projekat je fokusiran na planiranu i organizovanu pripremu povratnika s ciljem obuke za rad sa tekstilom, bitnim za tvornicu "Vuntex". Prethodno je zaposleno 150 osoba. Uprava tvornice omogućila je prodaju proizvoda na strano tržište i osigurala stvaranje uslova za zapošljavanje novih 50 radnika.
Uloga Saveza: Pomoć povratnicima u organizovanju seminara za tekstilne aktivnosti i edukativni sastanci. Uspostavljeni su stalni kontakti sa Upravom tvornice Vuntex s ciljem zaposljavanja 50 povratnika na puno radno vrijeme.


Naziv projekta: Održivi povratak u regionu srednje Bosne i u RS kroz zapošljavanje u fabriku mlijeka i mliječnih proizvoda "Vlašić milk", Travnik.

Donator Democracy Commission Small Grants Proposals Office of Public Affairs U.S. Embasy
Period:

01.03.2004 - 30.06.2004

Implementatori: Poljoprivredno udruženje vlašičko-karaulskog platoa i Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Busovaca, Kacuni, Kiseljak, Bilalovac, Fojnica, Travnik, Turbe, Karaula, Koricani/Skender Vakuf, Dobretici,Vlasi/Karaula plateau, Donji Vakuf, Bugojno, Jajce
Kratak opis projekta: Edukacija i obuka povratnika za pristupanje kooperacionom lancu mliječnih proizvoda fabrike "Vlašić Milk", opština Travnik. Projekat obuhvata 3.000 povratnika s mogućnošću kasnijeg zapošljavanja.
Uloga Saveza: Obuka povratnika da rade u proizvodnji i treninzi farmera. Obučeni povratnici, spremni da započnu proizvodnju, prikupe i održavaju čistim mliječne proizvode, biće u mogućnosti da osnuju 35 radnih stanica, koje će prikupljati mlijeko od individualnih proizvođača. U stalnom kontaktu sa upravom fabrike, biće uspostavljena mreža farmeri - povratnici.


Naziv projekta: Civilni monitoring rada lokalnih vlasti
Donator Democracy Commission Small Grants Proposals Office of Public Affairs U.S. Embasy
Period:

19.04.2004-19.04.2005

Implementatori: Udruzenje opstina zapadne Krajine i Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Sanski Most, Bosanski Petrovac, Grahovo, Glamoc
Kratak opis projekta: Civilni monitoring opštinskog vijeća i implementacija njihovih odluka
Uloga Saveza: Monitoring rada opštinskih institucija, prikupljanje informacija, organizovanje tribina i javnih debata, ispravljanje neregularnosti u radu parlamenta


Naziv projekta: Održivi povratak u jugo-istočnu Bosnu
Donator Mercy Corps - Tuzla
Period:

2003

Implementatori: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Jugo-istočna Bosna
Kratak opis projekta: Glavni cilj okruglih stolova je stvaranje uslova za održivi povratak u jugoistočnu Bosnu.
Uloga Saveza: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u Bosni i Hercegovini inicira putem projekata, okruglih stolova i sličnih aktivnosti, uspostavu saradnje sa sličnim lokalnim institucijama i organizacijama aktivnim na oba državna nivoa i unutar lokalnih zajednica. Naš cilj je uspostava saradnje između opštinskih vlasti, udruženja izbjeglica i raseljenih lica, lokalnih ekonomskih uslužnika i mikrokreditnih organizacija.

Naziv projekta: Predstavljanje projekta Monetizacija FY 2001
Infrastrukturni projekti podrške poljoprivrednom razvoju u mjestima povratka -Faza II
Donator US Ministry for agriculture (USDA)
Period:

2003

Implementatori: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Maglaj, Lukavac, Doboj, Teslic, Tesanj, Derventa, Brod, Modrica, Vukosavlje, Odzak, Domaljevac, Orasje, Srpsko Orasje, Samac, Gradacac, Pelagicevo, Tuzla, Srebrenik, Zivinice, Banovici i Brcko District
Kratak opis projekta: Javna prezentacija Monetizacije 2001- Faza II, projekti fokusirani na jačanje mogućnosti proizvodnje, otkupa i razvoja poljoprivrednih proizvoda u navedenim mjestima.


Naziv projekta: Održivi povratak putem poljoprivredne djelatnosti u srednjoj Bosni
Donator ASB
Period:

2003

Implementatori: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: srednja Bosna
Kratak opis projekta: Glavni cilj okruglog stola je stvaranje uslova za održivi povratak u srednju Bosnu
Uloga Saveza: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u Bosni i Hercegovini inicira putem projekata, okruglih stolova i sličnih aktivnosti, uspostavu saradnje sa sličnim lokalnim institucijama i organizacijama aktivnim na oba državna nivoa i unutar lokalnih zajednica. Naš cilj je uspostava saradnje između opštinskih vlasti, udruženja izbjeglica i raseljenih lica, lokalnih ekonomskih uslužnika i mikrokreditnih organizacija.

Naziv projekta: Uključivanje povratničke populacije u održivu poljoprivrednu proizvodnju sa provjerenim tržištem
Donator US Ministry for agriculture (USDA)
Period:

01.02.04– 30.06.04

Implementatori: Ovaj okrugli sto je implementiran unutar projekta "Integracija povratničke populacije u održivu poljoprivrednu proizvodnju sa provjerenim tržištem", finansiranim od strane Mercy Corps.
Mjesta implementacije: Zvornik, Bratunac, Milici, Vlasenica i Osmaci
Kratak opis projekta: Establishment of regional development centre Zvornik for the north-east region has provided conditions to connect returnees/agricultural producers into cooperative chain with “Vegafruit” factory, since there is available market which could solve sustainable return- related issues in the mentioned region.

Uloga Saveza: Savez je kampanju realizovao kroz: javno predstavljanje uz pomoć medija, direktnim kontaktima sa logalnim udrugama - članicama Saveza, putem lokalnih zajednica, lokalnih vlasti, javnim saopštenjima, organizovanim sastancima u navedenim mjestima realizacije projekta.

Naziv projekta: Improvement of farms with joint financial resources in the South-East region and the region of Posavina
Donator US Ministry for agriculture (USDA)
Period:

01.04.2005– 31.07.2005

Implementatori: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Sjevero-istočna Bosna: Zvornik, Bratunac, Srebrenica Vlasenica
Posavina: Modrica, Odzak, Vukosavlje, Gradacac
Kratak opis projekta: Poboljšanje agrikulture putem lobiranja kod svih donatora potpomognutih budzetima opština, kantona, Federacije i RS, državne komisije, implementing organizacija koje podržavaju i finansiraju razvoj agrikulture (LWF, LAMO, UMCOR) i sa sredstvima CARDS-a 2003 ( IRP-3-EB i IRP-6-PO)

Naziv projekta: Izmjena pravila za proceduru implementacije izbora korisnika unutar programa za rekonstrukciju kuća u svrhu povratka
Donator European Union
Period:

01.09.2005– 31.01.2006

Implementatori: Mercy Corps i Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Posavina region: Modrica, Gradacac, Odzak
Kratak opis projekta: Započeti inicijativu za promjenu pravila procedure implementacije izbora korisnika.
Obilazak terena s ciljem prikupljanja informacija, organizovanje sastanaka sa projektnim partnerima i predstavnicima opštinskih timova za realizaciju projekta, distribucija biltena i letaka.

Naziv projekta: Poboljšanje socijalnog položaja izbjeglica i raseljenih lica putem jačanja civilnog aktivizma i uspostave mehanizama izaborne vlasti
Donator Centar civilnih inicijativa CCI
Period:

14.04.2006 – 15.12.2006

Implementatori: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Cijela B&H
Kratak opis projekta: Razgovori u 194 lokalne zajednice sa preko 10.700 povratnika su rezultirali kreiranju Platforme izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao elementarnog i strateškog dokumenta za period 2006-2010. Platforma je jasno definisala probleme vezane za rekonstrukciju, zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje izbjeglica i raseljenih lica i ponudilo mogućnosti njihovog rješavanja legalnim vlastima u BIH.

Naziv projekta: Kampanja za ostvarivanje prava povratnika u lokalne zajednice opštine Foča
Donator Danish Refugee Council (DRC)
Period:

01.07.– 15.10.2006

Implementatori: SEE RAN i Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BIH
Mjesta implementacije: Opština Foča
Kratak opis projekta: Povratak u područija 21 lokalne zajednice opčtine Foča je bio neorganiziran, spontan i neplaniran. Povratnici su bili prepušteni sami sebi i za rješavanje svojih problema obraćali su se na pogrešna mjesta.
Inicirano je prioritetno pitanje osnivanja Udruženja povratnika u Foču. Udruženje treba da pomogne u realizaciji osnovnih elementarnih ljudskih prava.Naziv projekta: Promjena Ustava – Redefinicija Anexa VII na opći Okvirni Sporazum za mir u Bosni i Hercegovini
Donator:
Swiss Agency for Develoment and Coperation DEZA
Period / Mjesto: 01.09.2006 – 31.08.2007 / Cijela BiH
Implementatori /
Partner
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu /
Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH
Kratak opis:
Dovršenje procesa povratka izbjeglih i raseljenih lica u BiH biće završeno kada se u praksi u potpunosti provede Anex VII Dejtonskog Mirovnog Sporazuma. Proces povratka u 2006 godini usporen je iz razloga nepoštivanja Ustava BiH, posebno članova IV, VI i VII. Iz tog razloga nameće se zadatak promjene Ustava kroz redefiniciju Anexa VII kojim su zagarantovana sva ljudska prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH.


Naziv projekta: Jačanje građanske svijesti u lokalnoj zajednici povratka, kao i učešće u odlučivanju u opštinu Foču
Donator:
Danish Refugee Council DRC
Period / Mjesto 01.02 – 31.07. 2007 / Opština Foča
Implementatori:
- SEE RAN
- Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH
Kratak opis:
Oko 4.500 povratnika na području opštine Foča trenutno ne uživa pravo normalnog korištenja zdravstvene zaštite, nije informisano o nadležnostima Zakonskog rješavanja problema u sferi zapošljavanja, zdrastvenog osiguranja i socijalne zaštite. Provođenjem ovih projektnih aktivnosti usmjerit će povratnike da se reintegrišu u sredinu u koju su se vratili, da štiti njihova osnovna ljudska prava, a time poboljšati uslove njihovog življenja.


Naziv projekta: Suport to the return process of refugees to Bosnia and Herzegovina and the integration process into Serbia
Donator
European Union
Period / Mjesto: 01.01. – 31.12.2007 / BiH i Srbija
Implementatori:
- Arbeiter-Samariter-Bund e. V. Germany (ASB)
- SDF – Srpski Demokratski Forum
- Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH
Kratak opis:
Pružanje pravne pomoći za povrat imovine, koja do danas nije vraćena izbjeglicama nastajenim na području R. Srbije i omogućivanje ostvarivanja njihovih ljudskih prava, a to je pravo na dom.

Naziv projekta:

"Kreiranje održivog modela podrške smanjenju siromaštva u BiH", u okviru Programa partnerskog graðanskog zastupanja. (CAPP)

Donator
USAID
Period / Mjesto: 01.10.2007 – 31.07.2008 / BiH
Implementator:
- Implementator CAPP-a: Centar Civilnih Inicijativa (CCI)

- Implementator projekta "Kreiranje održivog modela podrške smanjenju siromaštva u BiH": Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH

Kratak opis:

Opšti cilj projekta je: Smanjiti broj siromašnih u BiH, a prvenstveno u ruralnim područjima putem kreiranja i funkcioniranja održivog sistema podrške borbi protiv siromaštva (Fond, Agencije za ruralni razvoj i prioritetne intervencije) i poticanja građanske solidarnosti.

Naziv projekta:

"Komponenta civilnog društva unutar projekta "Dobre vladavine" za reintegraciju"

Donator Danish Refugee Council
Period / Mjesto: 01.01.2008 – 30.11.2009 / Jajce, Ključ i Ribnik
Implementator: Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH

Kratak opis:

Cilj projekta je promocija dobre vladavine i intentzivno uključivanje civilnog društva u sve segmente rada i djelovanja odabranih lokalnih zajednica, te stvaranje jakih zajednica dijaloga sposobnih da promoviraju dobru vladavinu.

Težište aktivnosti će biti na poduzimanju potrebnih mjera kojim će se osigurati uspostava održive sredine trajno opredjeljene za: jačanje i zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda svih gradjana, multietničnosti i multikulturalnosti, mira i tolerancije, transparentnosti i efikasnosti lokalnih vlasti, pouzdanosti i potpune opredjeljenosti za uspostavu boljih i efikasnijih društvenih mjera.

Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 

 

 


Pratite nas na: