2106

Povratak u Opcinu Livno

MONITORING POVRATKA

UKUPNI PODACI ZA OPĆINU LIVNO


POVRATAK: Vratilo se 580 porodice, odnosno 1.659 osoba
OBNOVLJENO: 650 stambenih jedinica
NEOBNOVLJENO: 543
stambenih jedinica

TABELARNI PREGLED MONITORINGA POVRATKA ZA
OPĆINU LIVNO


Općina Livno

Broj povratnika (lica)

Br.povratničkih domaćinstava

Br.obnovljenih objekata

Br.neobnovljenih objekata

Bojmunti 

15

8

15

10

Bogdaši

24

10

11

10

Čelebići

6

3

5

28

Čeprazlije

3

2

2

3

Grad Livno

1.175

390

4

6

Graborezi

-

-

-

-

Gubin

48

28

48

40

Lištani

320

100

50

10

Provo

24

14

14

10

Radanovci

13

6

9

15

Sajković

24

15

18

5

Vrbica

7

4

8

5

UKUPNO

1.659

580

650

543

 

Opština Livno nema formiranih mjesnih zajednica i podatke o stanju povratka dajemo po naseljenim mjestima.

Grad Livno:
urbano područje sa kojeg su uglavnom raseljene osobe porodice srpske nacionalnosti.
Vratilo se 10 porodica i stalno žive u svojim stambenim jedinicama (25 lica).
Obnovljene su putem donacija 4 kuće koje su bile spaljene.
Takođe se vratilo 850 Bošnjaka (280 porodica) I 300 Hrvata (100 porodica).
Podneseno je 6 zahtjeva za obnovu od strane porodica koje se žele trajno vratiti.
Uglavnom su stambene jedinice raseljenih Srba prodate.
Problem je što na cijeloj opštini Livno nema donacija, a ne prati se ni kroz programe za održivi povratak.
Od ukupnog broja povratnika vratilo se i 100 mladih osoba, kao i 15 romsih lica.

Selo GRBOREZI nastanjeno bošnjačko-hrvatskim stanovništvom. Izuzev 1 kuće koja je izgorena, nema devastiranih stambenih jedinica. Nije bilo potrebe za obnavljanjem, jer nije bilo devastiranih stambenih jedinica. Isti je slučaj u selu Golinjevo.

Selo GUBIN – vratilo se 28 porodica (48 lica) uglavnom starije dobi ( preko 50 godina starosti). Mladih povratnika radno sposobnih je ukupno 15 niko od njih nema zaposlenje. Obnovljeno je 48 kuća od kojih se oko 20 koristi povremeno. Za obnoviti je ostalo oko 40 kuća. Put je u izuzetno lošem stanju – makadamski na dionici Livno-Grahovo u dužini od 13 km. Za održivi povratak dodijeljen im je manji traktor da ga porodice zajednički koriste. Neophodna im je pomoć u mehanizaciji jer imaju velike posjede.

Čelebići: Vratile se 3 porodice (6 lica), obnovljeno je 5 kuća, za obnovu je ostalo 28. Povratnici su staračka domaćinstva. Uglavnom žive od penzija i obrade posjeda. Za održivi povratak dobili su manji traktor kineske proizvodnje. Ni prije rata nije bio urađen vodovod pa stanovnici imaju čatrnje.

Selo Lištani: prije rata uglavnom živjelo hrvatsko stanovništvo. U zaseoku Rujani bila su ratna dejstva i linija razgraničenja, pa su razaranja bila velika. Nanovo je urađeno i rekonstruisano 50 kuća. Neobnovljeno je 10 kuća.Vratilo se 100 porodica (320 članova) od čega oko 10 mlađih obitelji. Školu pohađa 30 učenika. Preko 36 porodica dolazi povremeno i održava svoja imanja, ali zbog zaposlenja nisu se odlučili za trajni povratak. Od povratnika radi: 1 u policiji, 1 u školi (domar), u šumariji 3 povratnika i nekoliko njih radi kod privatnika. Za održivi povratak do sada nisu dobijali nikakvu pomoć.

Selo Bojmunti: vratilo se 8 porodica (15 lica). Obnovljeno je 15 kuća od kojih se samo 7 povremeno koristi. Nije obnovljeno još 10 kuća. Povratnica Mitrović Vinka već nekoliko godina živi u garaži i čeka obnovu svoje kuća.

Selo Radanovci: vratilo se 6 porodica (13 lica). Obnovljeno je 9 kuća. Za obnoviti ima još 15 kuća, ali nema većeg interesovanja za povratak.

Selo Vrbica: vratile se 4 porodice (7 lica). Obnovljeno je 8 kuća. Za obnovu ima još 5 sa manjim oštećenjima povratnici su uglavnom starija domaćinstva i penzioneri. Nisu imali nikakve pomoći za održiv povratak.

Selo Bogdaši: vratilo se 10 porodica (24 lica). Obnovljeno je 11 kuća, od kojih je jedna većim dijelom tokom godine prazna. Još oko 10 kuća ima manja oštećenja.

Selo Sajković: vratilo se 15 porodica (24 lica) uglavnom samci i dvočlana domaćinstva starije starosne dobi – penzioneri, obnovljeno je 18 kuća. Za ostalih 5 oštećenih kuća vlasnici se slabo interesuju i rijetko dolaze.

Selo Čeprazlije: vratile se 2 porodice (1 dvočlana) i jedan samac (3 lica). Obnovljene su 2 kuće. Za obnoviti još 3.

Selo Provo: vratilo se 14 porodica (24 lica). Obnovljeno je 14 kuća. Za obnoviti 10. Primjetno je da se uglavnom vraćaju dvočlane porodice – penzioneri i da mlađih povratnika i djece nema.

Općenito za povratnička naselja:
Nema niti jedan zaposlen povratnik srpske nacionalnosti u organima uprave.
Snadbijevanje vodom je uglavnom iz čatrnji i bunara, a u ljetnom periodu komunalno preduzeće dovozi cisternama vodu i skladišti je u čatrnje.
Putevi: jedino na putnom pravcu Čelebići-Bogdaši vršena su ulaganja za opravku puta, a za ostale puteve nije bilo finansijskih sredstava.
U najlošijem stanju je putni pravac Čeprazlije-Sajkovići makadam u dužini od 12-16 km.
Na području naselja Gubin put je makadamski u dužini od 13 km i u katastrofalnom stanju.

UKUPNI podaci za općinu Livno:
- Vratilo se 580 porodica sa 1.659 lica;
- Obnovljeno: 184 kuće povratnicima srpske nacionalnosti; 466 stambenih jedinica povratnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, ukupno 650 stambenih jedinica;
- Nije obnovljeno: 543 stambene jedinice; 143 kuće za povratnike i oko 400 kuća za interno raseljena lica.

Izvor podataka za općinu Livno:
► UG Livno; Dragan Vujaković 063 460 417; Marko Zagorac- povratnik 063 439 718
► Monitori UZOPI U BiH uz pomoć općinske Službe za graditeljstvo; Jozo Maganić 063 330 238

2012
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2012. godini
Unos podataka je u toku
2011
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2011. godini
Unos podataka je u toku
2010
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2010. godini

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2010.godini

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za ovu opštinu odobreno ukupno 190.000,00  od  toga je  u istoj godini ugovoreno  0,00  KM)

  1. održivi povratak (odobreno 40.000,00 KM,  ugovoreno 0,00KM)
  2. individualne stambene jedinice( odobreno 150.000,00KM ,ugovoreno 0,00 KM)

 

Prenos sredstava iz 2009.godine

Iz zajedničkih sredstava odobrenih za 2009.godinu (ukupno 170.000,00 KM/ ugovoreno 73.780,00 KM ,od toga  preneseno je za:

  1. Održivi povratak (odobreno 70.000,00 KM a ugovoreno 70.000,00 KM )
  2. Individualne stambene jedinice(odobreno  100.000,00KM,ugovoreno 3.780,00 KM)

Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 6 individualnih stambenih jedinica

 

Individualne stambene jeidnice

 

150.000,00KM

 

U toku je dopuna dokumentacije za korisnike

 

ZPOD10

Obnova i izgradnja oštećene crkve

Guber

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

20.000,00KM

 

Završenost radova 50%, urađena projektna dokumentacija i odabran
izvođač -ostalo samo da se uradi nabavka materijala

 

ZPOD10

Rekonstrukcija župne crkve

Sv.Josip

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

20.000,00KM

 

Radovi u toku

 

ZP09

Obnova SP Crkve

Vrbica

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

50.000,00 KM

50.000,00 KM

Radovi završeni 100%

 

ZP09

Obnova u ratu
oštećnog sakralnog objekta

Franjevački samostan Gorica

Održivi povratak-socijalna infrastruktura

 

20.000,00KM

20.000,00KM

Radovi završeni 100%

 

ZP09

Gradnja 20  individualnih stambenih jedinica

 

Individualne stambene jeidnice

 

100.000,00KM

3.780,00KM

Projektovanje je u toku

 

2009
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2009. godini
Unos podataka je u toku
2008
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2008. godini
Unos podataka je u toku
2007
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2007. godini
Unos podataka je u toku
2006
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2006. godini
Unos podataka je u toku