2106

Izdvojena / utrosena sredstva za povratak
u Opstini Han Pijesak

MONITORING POVRATKA


UKUPNI PODACI ZA OPŠTINU HAN PIJESAK

POVRATAK: vratila se 84 domaćinstva, tj. 172 lica
OBNOVLJENO:  84 stambene jedinice
NEOBNOVLJENO: 
50 stambenih objekata

 

TABELARNI PREGLED MONITORINGA POVRATKA ZA
OPĆINU HAN PIJESAK


Općina Han Pijesak

Broj povratnika (lica)

Br.povratničkih domaćinstava

Br.obnovljenih objekata

Br.neobnovljenih objekata

PJENOVAC

2

1

1

14

PODŽEPLJE

150

74

74

10

RIJEKE

20

9

9

26

UKUPNO

172

84

84

50

 

Povratak je ostvaren u tri MZ: Pjenovac, Podžeplje i Rijeke; sa pripadajućim naseljima: Podžeplje, Brložnik, Krivače, Nevačćka, Plane, Gođenje i Stahorani.


MZ PODŽEPLJE
Prema podacima monitora u MZ Podžeplje vratile su se 74 porodice (150 lica) uglavnom starije straosne dobi.
Obnovljene su 74 kuće.
Neobnovljeno je još 10 kuća.
Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom.
Za održivi povratak dobijali su nešto mehanizacije i stočnog fonda, ali nedovoljno.
Mladi se ne vraćaju, nema zaposlenja niti uslova za školovanje djece.
Neophodna je obnova kompletne infrastrukture.

MZ RIJEKE
U MZ Rijeke, tačnije u selo Krivače vratilo se 5 domaćinstava (12 lica), a u selo Plane vratile su se 4 porodice (8 lica).
Ukupno se vrailo 9 porodica (20 lica).
Obnovljeno je 9 stambenih jedinica.
Neobnovljeno je 86 stambenih objekata.
Uglavnom se vratilo staračko stanovništvo.
Neophodna je obnova kompletne putne i niskonaponske mreže.
Povratnici traže veću pomoć za održivi povratak (posebno u mehanizaciji).

MZ PJENOVAC
U ovu MZ vratila se 1 porodica (2 lica), i to u selo Nevačka.
Obnovljena je jedna kuća.
Neobnovljeno je 14 stambenih jedinica.

Podaci na nivou opštine:

Na području opštine Han Pijesak obnovljen je 141 objekat od čega je stalno naseljeno 79 kuća, a ostale se koriste povremeno.

Po posljednjem Javnom pozivu ZP10 za povratak je apliciralo 10 lica. Od strane Državne Komisije dodijeljeno je 50.000 KM za povratak porodica bošnjačke nacionalnosti od ćega su obnovljene 2 kuće. Najveći broj stambenih jedinica obnovljen je od strane World Vision Internacional, sredstvima Hilsfwerk Austria obnovljno je 6 kuća, a iz sredstava Fonda za povratak obnovljeno je 5 kuća.

Upućen je zahtjev Elektroprivredi ZE – DO Kantona i Elektroprivredi F BiH kako bi se obezbjedila dovoljna sredstva za potpunu elektrifikaciju sela Žeravice i Rečice. Radi potpunog sagledavanja stanja neophodno je sačiniti idejni a potom i konačni projekat elektromreže. Sela Žeravice i Rečoce su prije ratnih dejstava imala 140 kuća i oko 600 stanovnika. U oba sela ostala je samo škola i pokoji manji ekonomski objekat (20 šupa i štala). Bogatsvo je bilo ogormno i žitelji oba sela su dobro živjeli, uglasvnom su svi bili zaposleni u Pjenovcu i Olovu. Želja za povratkom postoji. Problemi su organizacijske prilike jer nema adekvatnog rukovodstva za povratak, te su slabi kontakti između opštine Han Pijesak i Olovo.

Međutim, od avgusta 2004. godine započelo je brže kretanje stanovnika ovih sela prema opštini Olovo. U istom mjesecu su održana dva veoma posjećena sastanka u Pjenovcu. Manji broj građana se i prijavio u opštinu Olovo. Neke porodice žive na području ovih sela i bave se šumskim poslovima i stočarstvom.

Više porodica je podnijelo konkurs „Karitasa“, ali su odobrena svega dva objekta.

2005 godine uprilićeni su sastanci sa predstavniccima Elektriprivrede i „Šuma“ opštine Olovo I Han Pijesak., kao i sa predstavnicima EUFORA, nakojima je prisustvovao predstavnik UNHCR – a gospodin Armin Hošo.

Volja i želja za održivim povratkom su stvorene ali treba raditi na otklanjanju slijedećih područja:
- Obezbjeđivanje donatora i pomoć opštinskih organa oko pripreme dokumentacije
- Pomoć od strane Ministarstava
- Izgradnja puteva:
............ a) Podžeravice - Mirovići – Krečnice kao i put do mosnovne škole (3 kilometra)
............ b) Šagojevići – Varošnica u dužini od 2 kilometra
............ c) Rečice – Mumovići – Gornji Vaskovići u dužini od 1,5 kilometara
- Uvođenje autobuske linije 2 puta dnevno Olovo – Han Pijesak
- Izgradnja visoke i niske naponske mrže u oba sela

Zbirni podaci za opštinu Han Pijesak
Vratilo se 84 domaćinstava (172 lica)
Obnovljeno je 84 stambenih jedinica
Neobnovljeno je 50 kuća


Izvor podataka za općinu Han Pijesak:
► Služba za obnovu: Dobrinka Ašanja (057 559 347)
► Povratnik i član opštinske Komisije Fadil Kreštalica (065 749 493)
► Monitori UZOPI u BiH

2012
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2012. godini

Unos podataka je u toku

2011
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2011. godini

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2011.godini

 Prenos sredstava  iz 2010 godine:

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010. godini za ovu opštinu odobreno ukupno 149.952,00 KM, a od toga je u 2011. godinu preneseno 149.952,00 KM, ugovoreno 149.952,00 KM  i to za:

 

- individualne stambene jedinice (odobreno 50.000,00KM, ugovoreno 50.000,00  KM)

- održivi povratak (odobreno 99.952,00 KM,  ugovoreno 99.952,00 KM)

Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 2 individualne  stambene jedinice,za6 korisnika

 

Individualne stambene jedinice

 

50.000,00 KM

50.000,00KM

Zavrseni radovi 100%
Tehnicki prijem obavljen

 

ZPOD10

Saniranje puta

Ledeni dio-
Podžeplje.

Održivi povratak-komunalna infrastruktura

 

25 000,00 KM

25 000,00 KM

Zavrseni radovi 100%
Tehnicki prijem obavljen

 

ZPOD10

Asfalitranje puta

 

selo Gođenje

Održivi povratak-komunalna infrastruktura

 

74 952,00 KM

74 952,00 KM

Zavrseni radovi 100%
Tehnicki prijem obavljen

 

a

2010
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2010.godini

2010 Han Pijesak

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2010.godini

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za ovu opštinu odobreno ukupno 191,275,00 KM, a od toga je u istoj godini ugovoreno  135.437,21 KM, i to za:

  1. elektrfikacija (odobreno 36,275,00 KM a ugovoreno 35 485,21 KM)
  2. održivi povratak (odobreno 105.000,00 KM,  ugovoreno 99.952,00 KM)
  3. individualne stambene jedinice (odobreno 50.000,00KM,ugovoreno 0,00 KM)

 

Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 2 individualne  stambene jedinice

 

Individualne stambene jedinice

 

50.000,00 KM

 

Lista korisnika postavljena na oglasnu ploču,sa rokom za prigovor

 

ZP10

Asfalitranje puta

 

selo Gođenje

Održivi povratak-komunalna infrastruktura

 

 

74 952,00 KM

Završenost radova 80%.

 

ZP10

saniranje puta

Ledeni dio-
Podžeplje.

Održivi povratak-komunalna infrastruktura

 

 

25 000,00 KM

Završenost radova 80%.

 

ZP10

Elektrifikacija za 6 stambenih jedinica

Stoborani,Podžeplje,Krivače,Plane.

Elektrifikacija

 

36.275,00 KM

35 485,21 KM

Odabran izvođač radova,u toku je potpisivanje ugovora

 

a

2009
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2009. godini
Unos podataka je u toku
2008
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2008. godini
Unos podataka je u toku
2007
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2007. godini
Unos podataka je u toku
2006
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2006. godini
Unos podataka je u toku
Unos podataka je u toku